Volg 't nieuws... (3)

Onderstaande is "oud nieuws", ofwel de berichten van 2012 t/m 2014.

21-12-2014 Kerst en de jaarwisseling nabij... Er waren de laatste weken geen vermeldenswaardige berichten in de mailboxen. Denkelijk is een ieder bezig met voorbereidingen voor de feestdagen. De -ondanks dat- trouwe lezers van deze rubriek zeggen we dank voor het blijven volgen van deze rubriek. En ja, in 2015 komen er ook (circa maandelijks) weer berichtjes bij, waarin wel/niet iets te melden is!        
             
31-10-2014 Kort geleden hebben twee oud-leerlingen zich gemeld! Het aantal op te sporen oud-PB-ers wordt -zij het hťťl langzaam- toch nog kleiner.
En door wat zoekwerk op internet is ook een rouwadvertentie van oud-docent meneer J.H. Mellema aangetroffen. Hij overleed (op 68-jarige leeftijd) in november 2013.          
             
30-09-2014      Recent kwam er een mail binnen van een oud-leerling die zijn goede herinneringen aan meneer Algra zwart op wit heeft gezet. Inmiddels is dat te lezen in de rubriek 'Anekdotes'. 't Bewijst maar weer dat er nog kijkers en lezers zijn op deze site! Meer is nog altijd welkom.       
             
02-09-2014      Zo af en toe treffen we nog een berichtje in de mailbox! Er kon weer een op te sporen leerlinge van de lijst. Ze heeft zichzelf gemeld en daar zijn we blij om. Ook heeft een oud-leerling zich gemeld, waarvan we niet wisten. Hij was slechts 1 jaar PB-er en zat (bijna zeker) in die ene klas van 1968 waar we geen klassefoto van hebben. De gegevens van beiden zijn aangevuld/toegevoegd in het overzicht van doorlopen klassen. Elk e-mailbericht dat aanvulling of correctie behelst, is nog altijd welkom!        
             
28-07-2014      Vakantietijd en dus geen "schooltijd". Te warm om te zoeken op internet. Geen nieuws dus...        
             
23-06-2014      Helaas moeten we het overlijden melden van twee oud-leerlingen. Op 29 april overleed Dick Snelleman, die bijna 63 was en op 11 juni Johan Knibbe, die 60 werd.
Hoewel het geen fijne berichten betreft, zijn we de melders dankbaar voor het doorgeven.         
             
23-05-2014      1 nieuwsfeitje is er te melden! Een oud-leerlinge die op de zoeklijst stond, heeft zichzelf gemeld! Daar zijn we blij om. We blijven hopen, dat het vaker gebeurt.       
             
19-04-2014      Oef... het tijdperk van Windows XP lijkt nu echt afgesloten. En daarmee werd sinds 2007 aan deze site gewerkt! Windows 8 was geen goede optie voor vervanging, dus Windows 7 dan maar. 't Is even vechten, maar dan gaat het meeste wel weer. Echter, de weergave van het gefrutsel aan de site blijkt anders dan gedacht. De opmaak zoals die werd gezien, is plots -in detail- anders, met name voor wat betreft kleuren van kadertjes. Er is al vele malen om hulp gevraagd van een IT-er onder ons, maar er kwam/is geen respons. Daarom is de weergave van een aantal items nu niet meer zoals gewenst, maar er is geen idee/suggestie over hoe dat te verbeteren...

Wel is er een oud 'voorwerp' boven water gekomen. Een lidmaatschapskaartje van het volleybalteam "E.V.A." Het is te zien in de rubriek 'Gymnastiek', onderaan de bladzijde.

En verder is in de rubriek 'ReŁnie 2008' bij Mini-reŁnietjes nog iets toegevoegd -met foto- om e.e.a. onder de aandacht te houden!      

             
19-03-2014      In de afgelopen weken is er niets gemeld/gemaild en evenmin iets gevonden. We hopen echter wel, dat er lezers met ons mee blijven doen. Een PB-anekdote, een mini-reŁnietje, een alsnog opgespoorde o.d... Stuur ons dan een mailtje!        
             
05-02-2014      Helaas moeten we melden dat er weer een oud-leerling is toegevoegd aan de 'in memoriam'-lijst. In Portugal is in oktober j.l. Johan Langbroek overleden. Hij werd 67 jaar en is te Driehuis (Westerveld) begraven.

En ja, het Nationaal Onderwijsmuseum heeft inmiddels al hetgeen hieronder vermeld staat, gekregen. Dat museum is nu nog gevestigd aan de Nieuwe haven te Dordrecht, maar krijgt later dit jaar een mooi verbouwde locatie in gebouw 'De Holland' te Dordt. Zie: http://onderwijsmuseum.nl/         

             
09-01-2014      De bestuursleden van de SRPBHBS wensen alle oud-PB-ers en de belangstellenden die deze site bezoeken een goed en gezellig 2014.
Plannen voor dit jaar zijn er niet. Maar als er iets te melden valt, aarzel dan niet om een mailtje te sturen. Deze rubriek wordt ook dit jaar weer maandelijks aangevuld met ťťn of meer regels.         
             
02-12-2013      Inmiddels is het weer rustig aan het PB-front. Te melden valt dat de jaarlijkse '3-vrouwen'-minireŁnie weer heeft plaatsgevonden. Dit keer in het Beeld & Geluid-museum te Hilversum. En ja, daar is wel hťťl veel uit de oude doos (dus ook uit de PB-tijd) te horen en te zien!

Zeker vermeldenswaard is ook, dat wij een kopie van de website, de reŁniefilm en nog wat andere gegevens hebben aangeboden aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Het duurde even voor we reactie kregen, maar kennelijk was men er aardig verrast, want naar bleek is daar nog niet eerder iets in digitale vorm aangeboden! Dat wij, (destijds) niet digitaal geschoold, de eersten zijn die alles zo aanbieden, scoort een dikke voldoende! Een fijne bijkomstigheid is wellicht, dat een volgende generatie die iets over de PB en alle PB-ers wil weten, niet meer zo hoeft te zoeken om wat bij elkaar te krijgen, als wij gedaan hebben.

Deze maand heeft een ieder het vast weer druk met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling. Dan is er niet veel tijd om iets aan ons te melden. We hopen echter wel dat we in 2014 weer berichtjes krijgen, als er mini-reŁnietjes zijn, gezochten nog gevonden worden, of (helaas) oud-PB-ers overleden zijn.
Een fijne, goede decembermaand gewenst en alle goeds voor 2014.      

             
04-11-2013      Het is alweer bijna een maand geleden, de 2e reŁnie. Dank voor de positieve reacties. Voorzover per mail ontvangen, zijn ze geplaatst.

Van Ton Kalkman kregen we een artikeltje uit de Gooi- en Eemlander, waarin meneer Algra als mede-bedenker van een 'kurk-actie' werd genoemd. Niet zo vreemd voor iemand die een uur of 10 in zee heeft gedobberd... Te lezen in de rubriek 'Leraren', tab 'het lerarenkorps'.   
             
07-10-2013      De reŁnie van zaterdag jongstleden was zeer geslaagd! Kleinschaliger en eenvoudiger dan in 2008, maar uit de respons bleek, dat men nu echt de tijd had om met deze en gene bij te praten...
De deelnemerslijst is inmiddels van de site en daarvoor in de plaats staan al wat foto's. Er komt nog meer bij. Als er deelnemers zijn (die ook foto's gemaakt hebben) aan wie we niet gevraagd hebben ze te sturen, dan is dit alsnog het verzoek! In de rubriek 'ReŁnie 2013' komt dan alles in beeld!          
             
04-10-2013      Op de valreep... Deze week is er nog iemand opgespoord en natuurlijk zou het leuk zijn, als die oud-leerling er morgen bij kan zijn!
Er zat een foutje in de deelnemerslijst (zojuist hersteld) en helaas heeft er ook iemand afgezegd (cursief gezet op de lijst). Tot zover, tot morgen!        
             
17-09-2013      Op 11 september heeft uw bestuur in Utrecht vergaderd, om de laatste zaken voor de reŁnie door te nemen. Dat nam niet zoveel tijd in beslag, dus was er meer tijd voor een gezellig etentje. In de rubriek 'ReŁnie 2013' item voorbereiding is er een regeltje met foto aan gewijd.

Oud-docent meneer Roosendaal komt dit keer ook naar de reŁnie, met zijn vrouw.

Deze week zijn ook verzoeken uitgegaan naar regiobladen om enige aandacht aan de reŁnie te schenken. "De Kennemer" heeft al positief gereageerd en zelfs om een foto gevraagd! Leuk toch?          

             
06-09-2013      In de rubriek 'ReŁnie 2013' is nu een naamlijst opgenomen van aangemelden! Er kunnen er nog meer bij...        
             
25-08-2013      Nog minder dan 6 weken verwijderd van de 2e reŁnie... Nog altijd is het aantal aanmeldingen relatief bescheiden, maar de reŁnie gaat door! Op 11 september komt het bestuur bijeen om de laatste zaken te bespreken. De oud-PB-er/ster die ter elfder ure toch wil deelnemen, kan door overmaking van 25 euro (vooraf) op 5 oktober komen. Hoort zegt het voort!      
             
26-07-2013      Vakantietijd, tropisch zomerweer in den lande en dus is er weinig tot geen activiteit!
Het aantal aanmeldingen voor de reŁnie lijkt gestagneerd en dat stelt het bestuur wel wat teleur. Wellicht dat een 2e mailbericht een grote groep potentiŽle ja-zeggers nog wakker schudt? Betaling binnen = aangemeld! Overmaken kan ook in de vakantie! Over ruim 2 maanden willen we toch met velen nog een gezellige dag hebben?         
             
24-06-2013      In de voorbije maand is het nogal rustig geweest voor wat betreft PB-zaken. Als het de stilte voor de reŁniestorm is, vinden we dat uiteraard prima. Wel zullen dan velen het reŁniebedrag nog moeten overmaken, want als eerder gesteld: betaling binnen = aangemeld! Niet vergeten dus en ook 'hoort zegt het voort' kunnen we ook nog aanraden ;-)

Meneer van Maanen heeft laten weten dat hij ook weer komt!          

             
22-05-2013      Onno en Beja zijn naar de uitvaartbijeenkomst van mevrouw DŲrr geweest. Ook Corstiaan Kleywegt was er. Hij heeft haar zowel als leerling, collega-leerkracht en als politiek gelijkgestemde meegemaakt. Zoon Dick DŲrr 'schilderde' een herkenbaar portret van zijn moeder.

Inmiddels is ons gemeld, dat ook Magda Wullink is overleden. Dat was in 2012. Zij haalde net de 60 jaar niet...

Het is natuurlijk, maar natuurlijk niet leuk, dat het aantal oud-PB-ers slinkt. Reden temeer voor de nog levenden om 'die goeie ouwe tijd' te koesteren. Een reŁnie is een vorm om dat te doen! Onze e-mailpeiling eind 2012 gaf aan, dat menigeen er zo over dacht, maar de ja-zeggers van toen hebben nog lang niet allemaal betaald! En wie dat doet, is definitief aangemeld. Niet vergeten dus.
Het geheugensteuntje:
1259.33.843 / IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43
"Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS", Heemskerk.
Onder vermelding van '
ReŁnie 2013'.
      

             
09-05-2013      Ze keek erg uit naar de komende reŁnie, maar betwijfelde of ze die halen zou... Helaas, mevrouw Sonja DŲrr-Oliemans overleed dinsdagavond j.l. op 91-jarige leeftijd. Op verzoek van haar jongste zoon werd de rouwkaart op deze site geplaatst. Deze is inmiddels weer verwijderd.

Al eerder kregen we bericht van het overlijden van een oud-docent en wel van Henk Groenhuyzen. Hij overleed in 2011.
Een leuker bericht is, dat een gezochte oud-leerling zichzelf heeft gemeld. Nu maar hopen dat vele gezochten via 'google' o.d. hun eigen naam intikken!         
             
15-04-2013      Ja ja, er is in de voorbije 14 dagen best veel werk verzet! Er is een bulk e-mail uitgegaan en ook de brieven zijn verstuurd. Dat levert dan ook weer meer kijkers op de site op ;-))
Aan de site is het voorbije weekend ook nog aardig wat gedaan. Eindelijk zonnig? Niets van gemerkt!
De resultaten van de noeste arbeid zijn:
- De opsporingslijst is fiks uitgedund. De teller is naar 259 gezakt.
- De opsporingslijst van oud-docenten is met 2 namen opgevoerd. Bert Jacobs (gymnastiek) en R. Huizinga, waarvan we niet weten waar hij les in gaf. In welke jaren zij trachtten PB-ers iets bij te brengen, is evenmin bekend. Wie het weet mag het mailen...
- Deze nieuwsrubriek is geschoond tot de berichten vanaf 2012. De jaren 2010 en 2011 zijn naar het archief verhuisd. 'Archief' is een aparte rubriek, zie de index.
- Er is een nieuwe rubriek 'Reunie 2013' bijgeplaatst. Een voorblad met de al verstrekte info over de komende reŁnie en 'links' naar wat aanpalende onderwerpen. Het vervolgblad moet in de komende tijd nog wat meer vorm krijgen. Wellicht leuk om te weten zijn de items 'welke oud-docenten hebben zich al aangemeld' en 'hoeveel oud-leerlingen zijn er geboekt' (lees: hebben betaald). De frequentie van verversen van deze gegevens wordt op circa 1 x per week geschat...

Nog altijd geldt: wie een anekdote heeft uit zijn/haar PB-tijd en die wil delen met ons, wie 'gezochten' kent en weet waar ze uithangen, wie nog foto's heeft van 'evenementen'... wordt vriendelijk doch dringend verzocht om dat per e-mail in te sturen!           

             
16-03-2013      Het bestuur is -zoals aangekondigd- op 6 maart bijeen geweest. Onze 'Dagoberts' (Wim en Cees) hebben weer een prima werkstuk ingeleverd en van de anderen een 10 gekregen voor het geleverde werk! Verder is de opsporingslijst ter sprake geweest. Toen we destijds begonnen, zijn daar alle namen opgezet die we uit allerlei bronnen opdoken, of door anderen gemeld kregen. Er zijn in de loop van de 5 verstreken jaren best veel oud-PB-ers gevonden, maar de lijst is toch nog erg lang. We gaan hem nog eens goed vergelijken met de lijst met NAW/mailadres-gegevens en we gaan namen van scholieren die in '71 en '72 instroomden van de lijst halen. 't Kan even duren nog, voordat dat klusje is geklaard, dus kan een ieder die lijst nog eens bekijken en ons inseinen als hij/zij iets weet van een gezochte! Als er lieden bij zijn, die geen interesse hebben, noteren we dat op de NAW-lijst en hij/zij krijgt dan geen e-mail of post.

Dan de aanmeldingen voor de reŁnie. Conceptbrieven liggen al klaar. Binnenkort gaat er eerst een ronde per e-mail uit. Kort daarna volgt de ronde per post (retour gekomen per e-mail en naar hen van wie we geen e-mailadres hebben). Net als in 2008 houden we de oud-leerkrachten vrij". Oud-leerlingen betalen Ä 25 en wat daarvoor verstrekt wordt, staat in de (mail)brief. Wel hopen we, dat er na aanmelding vlot wordt betaald. Als de betaling binnen is, is de aanmelding een feit. Per slot moet voor de locatiemanager tijdig duidelijk zijn op hoeveel enthousiastelingen hij kan rekenen! 5 oktober van 14.00 tot 20.00 uur, LUA Sportsbar, Hoflanderweg 104 te Beverwijk.         

             
22-02-2013 Er was niet echt iets te melden, dus trof u vroeg in de maand februari geen bericht aan. Inmiddels hebben onze 'Dagoberts' hun huiswerk weer gemaakt en dat is reden om de jaarlijkse vergadering te gaan houden. Doen we! Op 6 maart aanstaande. Uiteraard komt dan het aantal aanmeldingen voor de reŁnie in oktober ook ter sprake. Onze 'Dagoberts' zijn dezelfden die afspraken maakten met de locatiemanager in Beverwijk. Voor hem en voor ons is het best belangrijk om een behoorlijke schatting van het aantal deelnemers te maken. Daarom nogmaals het verzoek om vroegtijdig aan te melden en dus de Ä 25 over te maken. (Zie ook de berichtgeving van 19-11-2012). Kort na 6 maart berichten we weer!
             
04-01-2013      Alweer de 4e dag van het jaar waarin we weer een reŁnie gaan houden! Namens het gehele bestuur: een gezellig en zo gezond mogelijk 2013 gewenst. En een toffe reŁnie op 5 oktober natuurlijk.

Helaas was er in december nog een naar bericht. Het overlijden van Nico Halbertsma. Nico was 63 jaar...

Het opschonen van de opsporingslijst is gestagneerd. Niet alleen omdat december een drukke maand was, maar meer nog door een 'pc-crash'. En door dat laatste zijn ook wat gegevens van het speurwerk verloren gegaan. Voor die klus geldt dus hetzelfde als voor een jaarwisseling: uithuilen en opnieuw beginnen! Gaan we doen. Maar niets lukt echt goed zonder medewerking van anderen, dus... kijk nog een keertje naar de 'gezochten-lijst' en mail als er iets (mail- of huisadres) bekend is!         

             
04-12-2012      Inmiddels is bekend gemaakt, dat het Ichthus in Driehuis (ook) een reŁnie gaat houden in 2013. Daar keken we wel van op, omdat we het nogal kort op elkaar vinden. Maar wij hebben de geschiedenis van het Ichthus niet in ons hoofd en het hedendaags bestuur van die school houdt ons niet in de gaten... Overigens zijn o.a. oud-PB-ers ook welkom op die reŁnie.
De aankondiging is alsvolgt:
"In het kader van het 40-jarig bestaan van de naam Ichthus en het (ruim) 50-jarig bestaan van het gebouw, organiseert het Ichthus Lyceum op 13 april 2013 een grote reŁnie.
Wie meer wil e/o zich wil aanmelden: http://www.reunieichthuslyceum".nl/index.php

De organisatie van deze reŁnie zal op die website ook een verwijzing zetten naar de onze!

Verder is te melden, dat we bezig zijn met het opschonen van de 'opsporingslijsten'. Naar blijkt zijn er door de jaren toch wat schoonheidsfoutjes gemaakt...
Hulp bij het zoeken is nog altijd welkom. Ook al heeft iemand geen interesse voor de reŁnie, dan willen we toch graag een adres e/o mailadres noteren, ten teken dat we die persoon gevonden hebben. De verstrekte gegevens blijven bij ons! Aanmelden kan via het formulier in de rubriek "Leerlingen" /"Leraren".      
             
19-11-2012    
Zoals reeds aangekondigd gaan we op 05-10-2013 weer een reŁnie houden! Dat is definitief, nu een locatie is vastgelegd. Qua organisatie gaat die reŁnie eenvoudiger zijn! Dat scheelt uiteraard heel veel aan menskracht en ook aan kosten. De prijs is daarom vastgesteld op maar Ä 25. Daarvoor kan elke oud-PB-leerling(e) van 14.00 tot 20.00 uur terecht in LUA Sportsbar, Hoflanderweg 104 te Beverwijk. De (gratis) parkeergelegenheid is dezelfde als in 2008.
Voor de Ä 25 worden 5 drankjes en 5 snacks geserveerd. Organisatiekosten en het vrijhouden van oud-docenten (dat doen we uiteraard weer wel) worden daar ook van betaald. Voor wat PB-decoratie en naamplaatjes gaan we weer zorgen, maar OC's (Onbezoldigde Chefs) voor allerlei klussen en leuks, die stellen we niet aan. Wel zal aandacht worden besteed aan vervoer voor de oud-docenten.
Wie het weer helemaal ziet zitten, kan zich nu al aanmelden! Aanmelding is een feit als betaling binnen is!

1259.33.843 / IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43
"Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS", Heemskerk.
Onder vermelding van '
ReŁnie 2013'.

We stellen het zeer op prijs als betaling zo spoedig mogelijk geschiedt. Dat geeft ons sneller zicht op het aantal deelnemers! Bij voorbaat dank, uw reŁniebestuur, dat op 14-11-2012 het nodige heeft besproken en besloten!    

             
16-10-2012      In de loop van de jaren zullen velen van 'internet browser' veranderd zijn. Omdat de site in een Windows-programma is gemaakt, blijkt 'Internet Explorer' toch de beste weergave op te leveren. Het is maar een weet.

Uw/jullie bestuursleden zijn (altijd) druk bezig! In het Beverwijkse is inmiddels onderhandeld over de reŁnie-locatie. Medio november gaat het het bestuur om de tafel om e.e.a. te bespreken en als 't meezit goed te keuren. Let wel, de reŁnie in 2013 zal minder groots van opzet zijn dan die in 2008. Dat scheelt veel m.b.t. de organisatie, maar dan ook in de kosten voor deelname!

Nog altijd wordt het op prijs gesteld, als melding wordt gemaakt van 'gevonden' oud PB-ers, die nog op de opsporingslijst staan en van overleden oud-schoolgenoten.

En... een oud-PB-er met IT-kennis kan zich nog altijd melden voor medewerking aan en verbetering van de website!        

             
19-09-2012      Druppelsgewijs zijn er weer succesjes voor wat betreft 'opsporing verzocht'. Van een oud-Ichthus-scholier kregen we de geboorte- en overlijdensdatum van oud-leraar Jan Smit. Daarmee zijn alle data van de 'in memoriam-lijst' van de leraren compleet. Verder heeft Karin Homburg zich -vanuit Duitsland- gemeld. Daarmee is het op te sporen aantal ex-PB-ers gezakt naar 343. En dan is er na lange tijd weer eens een anekdote ingestuurd. Langzaam maar zeker...         
             
17-08-2012     Het EK voetbal, de Tour de France en dan nog de Olympische Spelen... Bijna 3 maanden 'onder de pannen' voor liefhebbers van sport die met pensioen zijn ;-)) Even niet op zoek geweest naar oud-PB-ers dus.
Maar er was nog wel een melding, zodat we nu op 344 staan. Nu eerst maar wachten op temperaturen onder de 25 graden Celsius, dan komt de zoekanimo wel weer terug!           
             
11-07-2012      Ja, er zijn toch weer enkele oud-PB-ers opgespoord! Er zijn er 'nog maar' 345 te gaan ;-)) Soms blijkt er toch ook nog een naam incorrect en als dat wordt gemeld, dan volgt er -vrijwel onmiddelijk- correctie!

Te spreken zijn we wel over het aantal potentiŽle reŁniedeelnemers! Naast degenen die 'misschien' hebben geantwoord, zijn er zo'n 125 die direct 'ja' mailden! En dan is er nog geen brief de deur uit!

Voor geÔnteresseerden in de tekenkunst van Bas van der Poll: er is een filmpje van zijn werk op 'you tube' gezet. Het is echter ook allemaal te zien op www.basvanderpoll.nl (Deze 'link' is wat korter).         

             
13-06-2012      Als het goed is, heeft een ieder waarvan wij een mailadres hebben, een e-mail gekregen met de vraag 'ja/nee/misschien' naar de reŁnie van 2013. Omdat er aardig wat mail retour kwam, willen we graag dat u naziet/jullie nazien of de mail ontvangen is, of eventueel in de Spam-box is beland. Wie niets heeft ontvangen, kan een mailtje sturen naar webmaster@pb-hbs.nl, of het formulier op de site invullen.

De mailactie heeft geleid tot wat extra activiteit van enkelen en dat heeft geresulteerd in het slinken van de opsporingslijst! De grens van nog 350 is doorbroken! Nog meer meldingen zijn altijd welkom natuurlijk.

Helaas is het 'in memoriam'-lijstje met 2 namen uitgebreid. Hans Glas overleed in februari van dit jaar en Wil Stangenberger vorige week.      

             
23-05-2012     Het is heel rustig geweest de afgelopen maand. Actief bezig voor de reŁnie zijn we eerlijk gezegd nog niet. Wel is er weer een oud-PB-er van de opsporingslijst gehaald. Het gaat heel langzaam, maar gestaag!        
             
21-04-2012      Piet Smit stuurde een 'link' naar een particuliere website waarop veel oud beeldmateriaal te zien is van Velsen en IJmuiden. Voor wie interesse heeft:  http://www.mariolettenmeijer.nl/ijmuiden/historie.html      
             
18-04-2012      Op 6 april zijn Beja en Onno op bezoek geweest bij mevrouw DŲrr. Zij is ernstig ziek geweest, maar was weer aardig aanspreekbaar. Ze bleek meer hulpbehoevend dan voorheen, maar wel gemotiveerd om er op de reŁnie in in 2013 weer bij te zijn!

Verder is er niets speciaals ondernomen in de afgelopen maand. Uw bestuursleden hopen wel, dat er meldingen worden gedaan omtrent (e-mail)adreswijzigingen, e/o berichten van overlijden van oud-PB-ers. Zonder hulp is 'up-to-date-houden' onbegonnen werk...           

             
14-03-2012      ReŁnie 2013: de volgers van de nieuwsrubriek hebben in hun moderne middelen e/o in hun papieren agenda de datum genoteerd. 't Is nog in het verre vooruit, dus lopen we niet hard! Wie leuke ideetjes heeft of iets wil doen om te helpen kan een mailtje sturen. Steeds meer oud-PB-ers gaan met pensioen! Ze krijgen dan doorgaans niet meer vrije tijd, maar kunnen wel andere keuzes maken. Een ex-IT-er zou kunnen helpen met de site, anderen kunnen wat sites checken op berichten die van belang zijn... Geen dagtaak, dus ook te 'verkopen' aan het thuisfront!

Dankzij een alerte oud-PB-er zijn we op de hoogte gesteld van het -in AustraliŽ- overlijden van Ger(rie) de Jonge. Geen fijn nieuws natuurlijk, zeker gezien het feit dat hij maar 65 jaar werd.
Overigens worden zelfs de nare berichten door ons op prijs gesteld, hoe vreemd dat ook lijkt. Het blijkt namelijk niet mogelijk -voor 1 persoon- om allerlei sites met dit soort berichten dagelijks tot regelmatig te bekijken!

             
18-02-2012      05-10-2013 J 05-10-2013 J 05-10-2013 J 05-10-2013 J 05-10-2013 J 05-10-2013 J, ofwel: we gaan er weer voor, alle 6 ! ReŁnie 2 van de PB gaat in de steigers!

Op 15 februari hebben we weer rond de tafel gezeten. Naast goedkeuring van het financieel verslag, was een agendapunt 2e reŁnie ja/nee. Enige tijd terug is een mail uitgestuurd naar de ons bekende adressen. Daarop kwam een behoorlijke respons van potentiŽle ja-zeggers. Reden om een 2e reŁnie te gaan organiseren! Al uw/jullie bestuursleden gaan zich er weer voor inzetten, in welke vorm dan ook. Een aantal zaken is al zeker! De datum: zie eerste regel. De locatie gaat (weer) worden gezocht in de IJmond. Het wordt kleinschaliger dan in 2008! De gestelde tijd wordt van 14.00 tot 20.00 uur. Dat gaat veel schelen in de organisatie en de (on)kosten en past dus in een tijd van recessie. Geen regelingen voor vervoer (voor oud-docenten uitgezonderd), geen aangeboden oplossingen voor overnachting, eenvoudiger qua avondmaaltijd. Dat gaat uiteraard ook schelen in de bijdrage die ervoor gevraagd gaat worden! Over enige tijd gaat er een nieuwe mail e/o brief uit! En ja, bent u/ben je al enthousiast, mail dan gerust dat u/je potentieel deelnemer bent.
Gelukkig zijn er al enkele PB-ers die hulp bij de organisatie hebben toegezegd. Robert Schoondergang (in 2008 OCV[ideo] zal weer van de partij zijn) en Ineke Koper, Kor Kossen en Henry Vuil willen ook iets nuttigs gaan doen. Zijn we blij mee uiteraard!

We zoeken nog wel steeds iemand die kan helpen met de website! Het liefst iemand die iets weet van programmeren in HTML. We missen Ruud nog steeds en dus gaan er kleine dingen niet meer zo goed. Meestal niet zichtbaar, maar er zijn wel steeds meer vraagjes, waarop geen antwoord is te krijgen of te vinden. Het toewijzen en beheren van rechten m.b.t. de site, het indelen van pagina's volgens een bepaalde structuur en het corrigeren van inmiddels gemaakte kleine 'foutjes'... Wie o wie wil zich er een beetje mee gaan bemoeien? Mail naar beja@pb-hbs.nl  Inmiddels gepensioneerden zat toch?

             
23-01-2012 Dit jaar proberen we de kennis over het vullen van de website te verbreden naar meer bestuursleden. Syts is de eerste die ingewijd wordt.

De Dagobertjes hebben hun jaarcijfers ingeleverd. Begin februari komen we bij elkaar om de nodige schouderklopjes uit te delen. Dan gaan we ook kijken of een nieuwe reŁnie er echt in zit.

Ben je sinds september 2008 verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres gekregen, laat het dan even weten via het formulier elders op de website.


Alle berichten van vůůr bovenstaande zijn verplaatst naar de rubriek 'Archief'.

 

Home