Formulier

Vul alle gegevens in om opgenomen te worden in onze administratie.
Vul de eerste 5 regels en de voorlaatste in, als het een mutatie betreft.

                 
Naam zoals bekend op de PB:
                            
Voorletter(s):
                            
E-mail adres:
       
Straat en huisnummer:      
                          
Postcode en woonplaats:    
            
Telefoonnummer:    
               
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):    
             
Schooljaren (bv 1963-1968):    
                                       
Welke klassen (bv 1a, 2d enz.):    
              
Mutatie betreft:    
          
          
 
 

Terug naar  Leerlingen

of

Terug naar Leraren