Volg 't nieuws... (2)

Onderstaande is "oud nieuws", ofwel de berichten van 2010 en 2011.
 

19-12-2011     

Om het los te koppelen van minder fijne berichten, is deze datum opnieuw ingevoegd. En dat, om alle volgers van deze site hele fijne Kerstdagen en een supergoed 2012 toe te wensen!

             
19-12-2011      Het was stil, de afgelopen maand. December, "maand van van alles en nog wat", maar niet die van PB-zaken!
En toch was er een mail van een oud PB-er, die liet weten dat Henk Bosman -in maart 2009- overleed. Daarmee is de lijst 'In memoriam' op 60 gekomen...       
             
15-11-2011     Recent werd door Elly Den Herder-Michielsen een artikel toegestuurd, dat een plaats heeft gekregen op onze site. Uiteraard na toestemming van de uitgeefster. Het artikel heeft een plaats gekregen in de rubriek 'En dan nu'. Daar is 'Herinneringen aan oud-leerlingen' toegevoegd en daar staat genoemd artikel.

De 'Volg het nieuws'-berichten van 2007 t/m 2009 zijn verhuisd naar de rubriek 'Archief'. Dat maakt deze pagina wat korter.

En... er heeft zich weer iemand gemeld die nog op de opsporingslijst stond. Weliswaar heel langzaam, maar de teller 'loopt' nog terug!        

             
26-10-2011      "Onze" Cora Verhoog-Hazenberg is kunstenares geworden en wel keramiste. Al vele jaren zijn er exposities van haar werk te zien. Meestal ontvangen wij ook info over de exposities waaraan ze deelneemt. Dit keer besteden we er aandacht aan. Op 5 en 6 november (van 11 tot 18 uur) is er werk van Cora te zien bij 'Nevelen in Bloemendaal'. Adres: Bloemendaalseweg 162, te Overveen. Wie geÔnteresseerd is, kan wel wat vinden door bij Google 'Cora Verhoog' in te tikken.       
             
20-10-2011    Een foutje in de 'opsporingslijst leerlingen' en daarom is de teller op 357 gekomen.

Bijzonderheden zijn er niet te melden. Hooguit het feit dat drie oud-klasgenoten al voor het vierde, opeenvolgende jaar een mini-reŁnie hielden.
Zijn er meer groepjes, die dat nog doen? Een melding van zoiets, al dan niet met foto('s), is nog altijd welkom!
Gelukkig hebben we nog altijd kijkers en lezers, dus wie aandacht wil...       

             
19-09-2011      Er is nieuws, maar geen gezellig nieuws. Oud-docent Jan Laan meldde, dat hij op 15 september een rouwadvertentie aantrof van zijn oud-collega Eit Algra. Meneer Laan is heden naar de uitvaartdienst geweest, waar ook meneer Bierling aanwezig was. Eit Algra zou volgende week 82 jaar geworden zijn.

Verder werd van Ton Kalkman een berichtje ontvangen. Hij is inmiddels met pensioen, aan het ruimen geslagen en heeft nog een examenroostertje en wat knipsels van de geslaagden in 1966 gevonden. Die zijn in de rubriek 'Doel/resultaten' geplaatst.

Als er meer pensioneren, ruimen en vinden uit de PB-tijd... Stuur maar!       

             
25-08-2011    Vrijwel alle kinderen/kleinkinderen zijn weer naar school. Tijd om weer iets te gaan doen voor hen, maar ook voor ons. De voorbije maand kwamen er geen berichten, anekdotes of foto's binnen en actief gezocht werd er evenmin. Eigenlijk geen nieuws dus!       
             
20-07-2011      Vakantietijd voor velen. Meestal een tijd waarin men iets anders doet dan... Dat geldt ook wel voor ons, maar 'het (zoek)werk' gaat toch gewoon door! Niet zonder resultaat gelukkig. De grens van 360 is inmiddels doorbroken! Uiteraard zijn we ook blij te worden ingeseind m.b.t. gezochte oud-PB-ers. Onlangs kregen we wat tips, maar die hebben niet alle tot gewenst resultaat geleid. Dat kan nautuurlijk ook gebeuren.

Helaas is de lijst van overledenen ook wat langer geworden. Marjan van Driel zou eind jaren '80 overleden zijn en -de nog op de reŁnie aanwezige- Hans de Geus stierf in april 2009.

De onbezoldigde functie van webmaster is nog altijd vacant...        

             
04-07-2011      De teller van de opsporingslijst staat inmiddels op 360. En bij de opgespoorden zijn er, die een volgende reŁnie wel willen meemaken! Daar zijn we blij om natuurlijk! Met de lijsten uit agenda's van een lerares is inmiddels ook iets gedaan. In de rubriek "Klassefoto's" / doorlopen klassen, is -met name in de laatste jaren- veel aangevuld. Het betreft klassen waarvan helaas geen foto's gemaakt zijn. En er duiken daarbij weer namen op, die nog niet in onze administratie zijn opgenomen... Wie klasgenoten mist in de alfabetische lijsten, kan dat uiteraard altijd even laten weten!
En ook zij die manco's/fouten zien in de bij hen vermelde klassen, kunnen dat mailen!

Is er al een gepensioneerde IT-er? Een web-maatje is heel erg welkom!        

             
19-06-2011      'Er even tussen uit' en dus iets langer dan gebruikelijk niets 'nieuws' te lezen. Groots nieuws is er niet, maar wel kunnen we melden, dat op de eerste ronde e-mails circa 90 reacties zijn gekomen. Een 80-tal heeft met 'ja, belangstelling voor een reŁnie in 2013' gereageerd. Dat lijkt vooralsnog voldoende om daar serieus mee verder te gaan! Gelukkig hebben enkelen ook aangeboden mee te willen helpen.

Een prof of hobbyist voor het mede-beheren van de website, heeft zich nog niet gemeld. Er is toch wel iemand, die dat kan en leuk vindt? Veel werk is het niet en dus kost het weinig tijd! Wie o wie?        

             
08-05-2011      Het aantal 'hits' is de voorbije week fiks gestegen! Geen wonder als een mail is/wordt uitgestuurd met de vraag of er animo is voor een volgende reŁnie. Inmiddels is wel gebleken, dat de bij ons bekende mailadressen lang niet allemaal correct meer zijn! Dat is lastig voor ons, temeer daar (nog) geen brief is uitgegaan met dezelfde vraag... Dus, wie weet dat zijn/haar oud-klasgenoot van mailadres is veranderd, mag dit aan ons doorgeven.

Gelukkig hebben veel 'viewers' van de afgelopen dagen iets meer gedaan, dan alleen ja/nee reŁnie opgeven. We konden weer een aantal 'gezochten' van de opsporingslijst halen. De teller staat nu op 365. Er zijn nog wat 'opties' aangegeven, die nog moeten worden nagetrokken. Daaronder helaas ook een overlijden.

Op de oproep om een 'webmaster' kwam nog geen reactie. Toch willen we er graag iemand bij die wat van de IT-materie weet!

In de melding van 11-04 j.l. stond in de laatste regel 2011. Dat was niet juist. Het gaat/ging om mutaties van vorig jaar, 2010 dus. Een (extra) mailtje m.b.t. een opgegeven wijziging van vorig jaar, is dus welkom.            

             
11-04-2011   Op 21 maart j.l. was uw bestuur weer bijeen in Utrecht. Gehavend door het verlies van Ruud en ook zijn broer Cees moest het af laten weten, omdat zijn ega die dag werd geopereerd. Gelukkig is dat goedgegaan.

Jaarlijks terugkerend agendapunt is het financieel verslag. Onze "Dagobertjes" hadden dat weer goed voor elkaar, dus: goedgekeurd!
Verder hebben we doorgaans weinig punten, maar door het wegvallen van Ruud, was dat nu anders. Voor hetgeen hij aan de website deed, is vervanging gewenst. Daarom zoeken we iemand, die dat kŠn en wil overnemen. Een IT-er die met "Frontpage" kan omgaan, die van het technische deel van een site verstand heeft en die wil helpen zoeken naar de oud-PB-ers die nog op te sporen zijn. Mailreactie graag naar 'webmaster' of 'beja'.

Er is al eens over gesproken, maar nu toch wat meer gericht: een volgende reŁnie... Bij de bestuursleden is wel animo voor 'dunnetjes overdoen' in 2013, dus 5 jaar na de eerste grandioos geslaagde opkomst. De vraag is, hoe daarover gedacht wordt. Dat gaan we peilen! Eťn dezer gaat een mailtje uit naar velen. Maar uiteraard kan een intentie-uitspraak ja/nee reŁnie ook worden aangegeven via het aanmeldings- c.q. mutatieformulier, dat in de rubrieken 'Leerlingen' of 'Leraren' te vinden is. Wij vernemen graag!         

En dan nog dit: in de loop van 2010 is een aantal mutaties gemeld. Niet zeker is, of die alle verwerkt zijn... Een herhaalde melding wordt zeer op prijs gesteld!

             
15-03-2011     Met heel veel familie, vrienden en kennissen, alsook alle bestuursleden van de reŁniecommissie is Ruud Schaap op 4 maart j.l. op Westerveld begraven. Er was een waardige afscheidsdienst in een overvolle aula, met veel bloemen. Witte anjers -symbool van onze school- ontbraken niet.

Van het verder zoeken naar oud-leerlingen en oud-leraren is het al enkele weken niet gekomen. Vandaag echter was een vermelding in een genealogisch blad aanleiding om een overlijdensbericht te zoeken. Het werd gevonden en daaruit bleek, dat muziekleraar Jan Klinkhamer op 8 oktober 2010 is overleden.

Uiteraard worden wij niet altijd op de hoogte gesteld van overlijdens van oud-PB-ers. Daarom het verzoek aan een ieder om een mailtje te sturen, als hij/zij kennis krijgt van een overlijden, dat een oud-PB-er betreft.            

             
01-03-2011      Met grote verslagenheid moet ik melden, dat het bestuur van de reŁniecommissie een man minder telt. Geheel onverwacht is Ruud Schaap zaterdagochtend j.l. -in zijn slaap- overleden. Ruud was pas een goed jaar met pensioen en nog maar net 63 jaar geworden. Van die 63 jaar heeft hij er 8 op de PB gesleten. Hij heeft wat klassen 2 x gedaan, omdat hij (zoals hij dat zelf zei) "het allemaal zeker wilde weten". Voor hem gold destijds wellicht dat herhaling de kracht van de boodschap was... Toen hij door Onno en mij werd benaderd om aan een reŁnie mee te werken, was 1 mailtje echter genoeg! Het resultaat is een ieder bekend. Ook na de reŁnie is er enthousiasme gebleven, om nog oud-leerlingen/leraren op te sporen en om alert te zijn met betrekking tot de website. Het werk daaraan stond al enige tijd op een laag pitje, maar toch...

Vrijdag 4 maart a.s. wordt Ruud begraven te Driehuis-Westerveld. De afscheidsdienst begint om 15.00 uur. De melding hiervan is in overleg gedaan met Ruuds vrouw Hanny en de kinderen. Wie de begrafenis wil/kan bijwonen is welkom.  

Helaas is Ruud niet de enig overledene die ik moet melden. Vorige week verscheen de rouwadvertentie van Janny de Vries. Ze is een jaar PB-leerlinge geweest, maar heette toen Netty de Vries. Met dank aan Koen Dubbeldam, die dit wist en het meldde.

Het was en is fijner te melden dat we oud-leerlingen/leerkrachten hebben gevonden, dan ze aan de 'in memoriam'-lijsten te moeten toevoegen, maar het is niet anders...   Beja.         

             
04-02-2011      De oproep van vorige maand heeft enig resultaat gehad! De opsporingslijst is nu 'nog maar' 375 namen lang... Eerlijk gezegd is die lijst het enige item waar we in deze periode nog wel mee bezig zijn. De 'Dagoberts' hebben hun huiswerk inmiddels ook weer gemaakt en dus zal er binnen afzienbare tijd een bestuursvergadering worden belegd.       
             
02-01-2011   Alle goede wensen zijn weer uitgesproken, de champagneflessen geledigd, de oliebollen op en goede voornemens zijn 'in uitvoering' gegaan (of alweer uitgesteld). Kortom, doe maar weer gewoon! En wij? Wij wensen een ieder gewoon een goed, plezierig en gezellig 2011, in een zo goed mogelijke gezondheid!

Op de valreep van 2010 konden we de opsporingsteller nog onder de 380 zetten! Een spontane aanmelding en een berichtje van een 'bekende' over haar broer en een goede vriend van hem op de zoeklijst! Wij hebben al langer sterk de indruk, dat er wel meer broers/zussen op die lijst staan, maar dat (vrijwel) niemand er naar kijkt. Suggestie: kijk de lijst eens even na en meld het/laat melden, als er nog bijstaan, waarvan iets bekend is! Het kan met ťťn klikje, hiernaast. Leerlingen/Opsporing verzocht!          

             
30-11-2010 Jawel, er zijn weer twee 'verloren schapen' getraceerd! Daarmee is de teller nu op 381 gekomen. We kunnen voorlopig dus nog vooruit.
Maar natuurlijk gaan we nu eerst genieten van sneeuw, ijs en het heerlijk avondje! Daarna de voorbereidingen voor Kerst. Het zal wel januari worden, voordat er weer actief gespeurd gaat worden. Uiteraard mag een ieder altijd meespeuren, of ander leuks aanleveren voor de site...
Een fijne decembermaand allemaal. Geniet van alles en blijf gezond!       
             
07-11-2010      Inmiddels is het echt herfst en kunnen we genieten van de prachtige kleurschakeringen van het gebladerte. En al dat fraais moet na een zuchtje wind weer van de straat worden geveegd! Per slot staan respectievelijk Sint Maarten en Sint Nicolaas weer bijna voor de deur. Dat alles vraagt aandacht en dus ook tijd. Reden om het PB-werk op een laag pitje te laten. Af en toe de namen van 'gezochten' eens door de zoekmachines halen (nog steeds zonder resultaat overigens) en dat is het dan...          
             
04-10-2010     Enkele speurtochtjes op internet hebben geen resultaat opgeleverd voor wat betreft op te sporen oud-PB-ers. Van niemand meldingen, anekdotes of andere leuke berichtjes...       
             
01-09-2010 Het is nog altijd rustig voor wat betreft de PB-zaken. Mevrouw DŲrr had even wat minder rust, want ze is verhuisd. Na heel veel jaren op haar vertrouwde adres in Haarlem, is ze naar Bentveld getogen. Daar is ze van meer zorg verzekerd.        
             
30-07-2010
 
Onlangs heeft Ida Deurloo zich gemeld vanuit Ottawa, Canada. Zo blijkt maar, dat als je niets doet, het aantal gezochten toch terugloopt!
Helaas ook een minder goed bericht. Begin deze maand is Esther de Boer overleden. Ze was net 51 geworden.       
             
01-07-2010      Van beter weer naar een hittegolf en dat binnen een maand! Het kan allemaal anno nu. Geen weer om veel te ondernemen en dat doen we dan ook niet.
Wel de melding dat we in de rubriek 'Historie' een paar regels en een foto hebben toegevoegd over het afbranden van de Bethlehemkerk (als we het toch over hitte hebben...). De foto is gemaakt door onze oud-schoolgenote Emmie van den Berg, die -al jaren- schuin tegenover de voormalige ingang van de PB woont. Voor haar heeft het teloor gaan van de kerk een extra dimensie, omdat haar vader (in de PB-tijd) de vaste predikant van de Bethlehemkerk was...      
             
01-06-2010      We zijn weer een maandje verder. Wat speurtochtjes op internet hebben geen resultaten opgeleverd voor wat betreft 'gezochten'. Het weer wordt nu wat beter, dus gaan we met vakantie!        
             
01-05-2010      En weer is er voor ons een stukje nostalgie verdwenen... Op 14 maart 2010 brandde de -niet meer in gebruik zijnde- Bethlehemkerk af. Elders op internet zijn wel foto's te vinden en wie 'brand Bethlehemkerk IJmuiden' intikt, kan 2 filmpjes bekijken die op "YouTube" zijn geplaatst.       
             
10-04-2010      Geen afspraken gemaakt, niemand gevonden die op de lijst 'opsporing' staat, geen 'anekdotes' ontvangen... Kortom: niets te melden!       
             
09-03-2010   Op maandag 22 februari is het bestuur -in Utrecht- weer bijeen geweest. Een korte vergadering, waarin het financieel jaarverslag van onze "Dagoberts" kritisch werd bekeken en besproken. Niemand hoeft ongerust te zijn, want de "Dagoberts" hebben het goed gedaan! En ja, als je kort kunt vergaderen, kan je lang gezellig nababbelen, hetgeen geschiedde. En de eerste voorzichtige geluiden over een volgende reŁnie waren te horen...

Niet leuk om te melden is het feit, dat Pim Voogt in de afgelopen maand is overleden. Hij heeft de 62 jaar niet gehaald.       

             
10-02-2010      Wel leuk om te melden: er is een verzoek gekomen om voor een tijdbalk op de website van de SER een fotootje van ůnze site te mogen gebruiken (Het naambord uit de tijd dat de Mammoetwet was ingegaan). Dat vinden we leuk en dus ook goed, mits er een 'link' naar onze supersite bij komt te staan. Dat is heden gerealiseerd! Wellicht lopen de bezoekersaantallen dan voor beide partijen weer wat op! www.ser.nl en ga op zoek naar de tijdbalk, trefwoord Mammoetwet.

En Ruud vond weer twee op te sporen oud PB-ers...       

             
11-01-2010      Ook wij zijn 2010 in witte pracht begonnen! Echt weer om een winterslaapje te doen en in zekere zin, doen we dat dan ook. M.a.w.: we hebben het PB-zoekwerk even buiten in de vrieskou gezet en wij blijven binnen!       

 

Home