En dan nu...

Herinneringen aan oud-leerlingen

November 2011.

In 2010 overleed Esther de Boer. Zij was predikante, universitair docente en ze schreef...

In het tijdchrift FIER (jg. 2011, nr. 5) heeft hoogleraar Riemer Roukema een artikel aan Esther gewijd, dat hieronder is afgebeeld.

(met dank aan FIER voor toestemming om te plaatsen en aan 'onze' Elly den Herder-Michielsen die het toezond.)Wie materiaal heeft van een strekking als hierboven, kan dat uiteraard mailen/sturen!

email naar de beheerder

Terug naar "En dan nu..."