Bestuur Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS

 Per 25-05-2018 is een nieuwe privacywet (AVG) van kracht.  
Klik hier voor de tekst.

Aanvankelijk maakten we -in maart 2007- melding van een commissie bestaande uit 3 personen, te weten: Ruud Schaap, Beja Peijpers en Onno van Tongeren.
Zij zijn de kar gaan trekken voor de reŁnie van 2008. Ook in maart 2007 werd gestart met de website en al direct werden de taken verdeeld!

 

Algemeen: techniek site.
Rubrieken: klassefoto's
en reŁnie 2008.
Algemeen: vormgeving site.
Rubrieken: alle overige.
Algemeen: naamlijst met
NAW- en e-mailadres-
gegevens. Uitgaande mail.
ruud (t febr. 2011)  beja@pb-hbs.nl bestuur@pb-hbs.nl

Amsterdam 28-03-2007

Ruud woont (woonde) nog altijd in IJmuiden, Beja tegenwoordig in Eindhoven en Onno in Arnhem.

Bij de start is vooral gebruik gemaakt van de bewaarde schoolspullen, wat kennis, het geheugen en de speurzin van bovenstaande lieden om de site te vullen. Alras hebben oud-leraar H.J. van Maanen en oud-leerlingen Leen Koper, Sytske Visscher en Wim Tulp veel waardevolle bijdragen geleverd, waarmee diverse rubrieken snel konden worden uitgebreid.

Binnen enkele weken zijn meer oud-leerlingen enthousiast op zoek gegaan naar materiaal uit hun schooltijd. Met name Betty Vennik, Hans Wendte, Ton Kalkman en Bas Michielsen hebben veel gemaild. Maar zij niet alleen. Teveel namen echter om allemaal te noemen!

Om de naamlijst van alle oud-leerlingen zo compleet mogelijk te maken, zijn we op zoek gegaan naar "het" PB-archief. Bij het Ichthus in Driehuis bleek nog 'iets' aanwezig en dus werd een afspraak gemaakt. We (Sytske Visscher, Beja Peijpers en Ruud Schaap) zijn begonnen met het inzien van een paar dozen. Een tijdrovende klus, want er zijn geen naamlijsten, alleen maar mapjes waarop de namen staan...

Sytske en Ruud terug in de klas, met alle schoolgenoten van toen!

09-05-2007 Driehuis

 

(Onno heeft ook een dag meegewerkt, maar dat is niet vastgelegd...)

Ruud en Beja bezig aan de laatste dossiers. 

3 dagen -met 3 personen- waren nodig om alles van A t/m Z door te nemen. Op 27-06-2007 werd het 'spitwerk' afgerond.

Op 26 april 2007 zijn uw 'voortrekkers' geÔnterviewd door een journalist van de IJmuider Courant. Dat heeft geleid tot onderstaand artikel, dat op 11 mei 2007 in genoemde krant is gepubliceerd. Fokke Zaagsma was de journalist die de 'site' ontdekte en contact zocht, Nico Volkerts nam vervolgens het interview af en maakte de foto op de voormalige PB-locatie.

en voor degenen die de kleine lettertjes niet meer aankunnen...

In de maanden volgend op de start werd gezocht naar oud-leerlingen die zich mede wilde inzetten en dan met name een bestuursfunctie wilden aanvaarden. Sytske Visscher had zich al aangesloten, maar gezien haar specifieke kennis ťn haar beschikbare tijd, werd ze alleen lid van het bestuur. Betty Vennik wierp zich vervolgens op als secretaris, Wim Kwak als 1e penningmeester en ook Cees Schaap wilde wel meedoen als 2e penningmeester. Een voorzitter bleek wat lastiger te vinden en dus nam Onno van Tongeren (die 2e voorzitter en 2e secretaris zou zijn) die taak -als tijdelijk- op zich. Tijdelijk is toch definitief geworden!

Een aantal zaken moest wel goed geregeld worden en zo gebeurde...

Op 10-08-2007 werd de "Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS" opgericht.
Daarvoor zijn Onno van Tongeren (links) en Wim Kwak (rechts) bij een notaris
te Heemskerk een akte gaan ondertekenen. Een bestuur "nam zitting" dus...

Gratis kon deelname aan de reŁnie niet zijn en dus moest er een rekening geopend worden. Ook dat werd geregeld. Het nummer:

1259.33.843

IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43

Swift-code: RABO NL 2U

 

Voor alle betalingen: "Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS", Heemskerk.

En om het helemaal officieel te maken... inschrijving & nummer bij de KvK!


 Met de gedane stappen als boven afgebeeld en met de  niet aflatende inzet van genoemd zevental is het gelukt om een zeer geslaagde reŁnie te realiseren.
Maar ere wie ere toekomt, er is gebruik gemaakt van een aantal specialisten, die 'ieder in hun tak van sport' veel inspanning hebben verricht om de reŁnie 2008 tot een grandioos succes te maken.

"Officieel/Onbezoldigd Chef" waren:

 • OCF -fotografie-    : Leen Koper
 • OCV -video-            : Robert Schoondergang
 • OCC -carpoolen-      : Ton Kalkman
 • OCL -locatie-           : Pieter Ravensbergen

Het bestuur blijft bestaan, evenals de website!
Voor de website is vastgelegd, dat die moet kunnen blijven bestaan tot de laatste snik van de laaste PB-er...
Voor bestuursleden is dat natuurlijk niet zo vast te leggen.

Het bestuur bestond tot februari 2017 uit:

 • Onno van Tongeren (voorzitter en 2e secretaris)

 • Betty Vennik (1e secretaris). Overleden 30-01-2018.

 • Wim Kwak (1e penningmeester)

 • Cees Schaap (2e penningmeester)

 • Beja Peijpers (lid)

 • Ruud Schaap (lid).  Overleden 26 februari 2011.   -terug naar boven-

 • Sytske Visscher (lid)

Het bestuur is per mail te benaderen: bestuur@pb-hbs.nl

 

Amersfoort februari 2017

Op 8 februari zijn bestuursleden en kandidaat-bestuursleden bijeen gekomen om het over de toekomst van
de stichting en de website te hebben. Bestuurslid Sytske Visscher kon niet aanwezig zijn en kandidaat Frits
Vermeulen evenmin. In de vergadering werd gevraagd wie wilde stoppen als bestuurslid en wat voor
toekomstvisie de kandidaten hadden. Dat Jaap van Tuyl zich al enige tijd inzet voor de website was al gemeld
(rubriek 'Nieuws'). Sytske Visscher, Betty Vennik en Cees Schaap gaven te kennen te stoppen na 10 jaar
trouwe dienst. Dank voor hun inzet uiteraard!
Wim Kwak blijft voorlopig aan als adviseur-Dagobert, Onno van Tongeren blijft nog even interim-voorzitter
en doet voorlopig nog de administratie. Beja Peijpers blijft samen met Jaap van Tuyl de website onderhouden.
De website gaat eind februari 2017 wel over naar een andere (goedkopere) provider. Dat maakt het
(financieel) mogelijk de website langer 'online' te houden.
En ja, de aanwezige kandidaat-bestuursleden zijn kandidaat af! Rien Nijman is de nieuwe penningmeester,
Dagobert dus. Libbe van Dijk gaat secretaris zijn en Harry van der Schoor wordt lid. Van Frits Vermeulen
hopen we, dat hij voorzitter wil worden. Rest nog wat formaliteiten bij bank en Kamer van Koophandel.
Met de mutaties in het bestuur en de uitgesproken intenties zijn de twee belangrijkste wensen gewaarborgd.
De website kan voor langere tijd op het internet blijven ťn er kan over enkele jaren toch weer een reŁnie
worden gehouden!

Zoals gebruikelijk is er na de vergadering gezellig en lekker gegeten en ook gebruikelijk: op eigen kosten!
  


 
Locatie: "De Overburen" te Amersfoort,
tegenover het station aan de stadszijde.

Links v.l.n.r.: Libbe, Betty, Onno en Cees

Rechts v.r.n.l.: Harry, Wim, Rien en Beja

 

Het bestuur bestaat (per februari 2019) uit:

 • Onno van Tongeren (voorzitter)

 • Libbe van Dijk (secretaris)

 • Harry van der Schoor (penningmeester)

 • Jan van der Waa (lid)

 • Beja Peijpers (lid) /website

 • Jaap van Tuyl (lid) /website

Het bestuur is per mail te benaderen: bestuur@pb-hbs.nl

NB: er kan zich nog iemand melden! Een oneven aantal bestuursleden verdient voorkeur.

 Op 27 januari 2020 is het bestuur weer  
bijeen geweest in Amersfoort.

 V.l.n.r.: Libbe, Onno, Harry, Jaap en
'last but not least' Jan.
Beja afwezig.
 

Mutatie bestuur per 01-03-2020:

Jan van der Waa is nu voorzitter en Onno van Tongeren lid.
De overige bestuursleden blijven vooralsnog in functie.

Door het uitbreken van Covid-19 en de daaruit voortgevloeide maatregelen, is het bestuur in 2020 niet fysiek bijeen geweest. De geplande rŽunie van 2020 kon uiteraard geen doorgang vinden. Ook in de eerste maanden van 2021 kon niet bijeen gekomen worden. De vergaderingen zijn wťl gehouden maar via 'Zoom' (beeldbellen). Vooralsnog staat een reŁnie in de agenda op 02-10-2021. Volg de rubriek 'Nieuws' op de site.

 

Mutatie bestuur in 2021:

Jan van der Waa heeft na de reŁnie van oktober 2021 zijn functie weer vakant gesteld.
Eind december 2021 overleed -geheel onverwacht- Harry van der Schoor.

 

Mutaties bestuur per 22 april 2022:

Onno van Tongeren is weer voorzitter
Libbe van Dijk blijft secretaris
Jaap van Tuyl is penningmeester
Beja Peijpers is lid

   Op 02-02-2023 is het bestuur weer bijeen geweest te Amersfoort.
Al het noodzakelijke papierwerk is weer gedaan en goedgekeurd. In de loop van 2023 zal een e-mail uitgaan met het verzoek een donatie te doen, zodat de basiskosten en die van de provider van de website betaald kunnen worden. 

*
Ingeval er 'klassen' of anders samengestelde groepjes PB-ers iets gaan organiseren in de vorm van een reŁnie, wil het bestuur daar graag kennis van nemen. Het kan behulpzaam zijn bij het leveren van contactgegevens en ook kan een bericht op de website worden geplaatst.
*
Er wordt rekening gehouden met privacyregels, in die zin, dat (e-mail)adresgegevens niet worden verstrekt. De gevraagde wordt benaderd en die bepaalt of hij/zij contact opneemt met de vrager/vraagster. Verder is al bij de opzet besloten, dat de website niet zal worden voorzien van een gastenboek, een forum of een vergelijkbare rubriek. Hoofdreden is de privacybescherming.
*
Uiteraard verwacht het bestuur nog immer, immer groeiende animo van u/jullie om de site er nog beter gevuld uit te laten zien!.
 

         Voel u/je geroepen en reageer!            mailto: webmaster@pb-hbs.nl