Leerlingen
 

Gerekend over de periode van 14 schooljaren die we als "Prins Bernhard" Venusstraat 4 te IJmuiden hanteren, zijn er tussen de 1300 en 1400 leerlingen geweest.
Helaas is er geen exact aantal bekend. Het gevonden archiefmateriaal bleek incompleet. Met name zijn geen gegevens bekend van leerlingen die van de Prins Bernhard doorstroomden naar het Ichthus. Dan zouden de klassefoto's uitkomst hebben kunnen bieden, ware het niet, dat de schoolfotograaf het -na het schieten van de plaatjes van de brugklassen- liet afweten in het schooljaar 1970-1971.

  Op deze pagina zijn 3 'links' geplaatst. Naar de lijst van overleden leerlingen, naar de lijst van leerlingen waarvan de naam bekend is, maar die nog niet zijn gevonden en naar het formulier waarop kan worden aangemeld, of veranderingen in ons bekende gegevens kunnen worden doorgegeven.  

 

In memoriam.  (114)
           
Opsporing verzocht!  (234)
        Zolang de teller niet op 0 staat, is informatie over alle niet gevondenen welkom.
           
Formulier om opgenomen te worden in de administratie, of om mutaties door te geven.
        

   

Home