Volg 't nieuws... (4)
 
Onderstaande is "oud nieuws", ofwel de berichten van 2015 t/m 2019.
 
23-12-2019      Het aantal aanmeldingen voor de reŁnie is deze weken niet echt toegenomen. De teller staat op 30+. Vooralsnog gaan we ervan uit, dat het aantal nog zal toenemen. Wellicht kunnen de aangemelden die nog contact hebben met oud-klas-/schoolgenoten, die dan nog aansporen om ook te komen?!       
          
02-12-2019      De e-mail met gegevens over de reŁnie die we in 2020 willen gaan houden, is verstuurd en er zijn al bijna 30 aanmeldingen binnen. Helaas kwam ook een fiks aantal mails retour, omdat het e-mailadres niet meer bleek te kloppen. Geen e-mailtje ontvangen? Ga naar de rubriek 'ReŁnie 2020' en geef het juiste mailadres door!       
           
19-11-2019      Op 12 november kregen we bericht dat oud-docent Nederlands Henk van Maanen was overleden. Hij was -met zijn ega- een trouwe reŁniebezoeker! De dankdienst werd gehouden op 18 november te Veenendaal. Daarna is hij in zijn woonplaats Barneveld begraven.    
           
04-11-2019     Een dezer dagen gaat een e-mail uit naar alle oud-PB-ers waarvan een e-mailadres bekend is. Het betreft berichtgeving over de te houden reŁnie in 2020. Wie verhuisd is e/o een ander e-mailadres heeft aangeschaft, kan in de nieuwe rubriek 'ReŁnie 2020' een e-mailadres vinden, waarnaar gewijzigde gegevens kunnen worden verstuurd. Dan wordt de reŁnie-mail alsnog toegestuurd.      
           
30-10-2019      Recent hebben we bericht gekregen dat oud-docent tekenen en kunstgeschiedenis Piet Kamerik op 17-01-2019 is overleden. Tien dagen daarvoor was hij 91 jaar geworden.

Zeer binnenkort gaan de e-mails uit naar alle oud-PB-ers waarvan ons een e-mailadres bekend is. Daarin info over de te houden reŁnie op 3 oktober 2020.
Brieven per post gaan niet worden verstuurd, dus als er geen e-mailbericht komt voor 15-11 a.s., hebben we geen recent adres. Dat is te verhelpen door aanmelding op de website in de rubriek 'Leerlingen', waar een aanmeldingsformulier is in te vullen.
Uiteraard hoopt het bestuur dat er voldoende aanmeldingen komen, om weer een succesvolle, gezellige dag te organiseren!    

           
02-10-2019      Het bestuur heeft op 18 september j.l. vergaderd in Amersfoort (bij 'De overburen'). Omdat de PB-spaarpot bij de vorige reŁnie aardig is leeggeschud, moet er dus weer 'op de kleintjes' worden gelet! Er gaat gekeken worden naar een alternatieve locatie voor de reŁnie, maar buiten de datum staat nog niets vast. Er wordt inmiddels wel gewerkt aan een Facebook-account. Mogelijk levert dat meer meldingen van 'gezochten', of andere gewenste reacties op.

En recent kwamen er drie e-mails binnen! Helaas het bericht dat Edwin de Boer op 3 september j.l. is overleden te Driehuis. Dan de melding dat een gezochte op Facebook is gevonden en tot slot heeft een oud-PB-er zelf de site ontdekt en zag dat hij nog gezocht werd!
De rubriek 'Leerlingen' is inmiddels bijgewerkt. 

           
13-08-2019      Zo af en toe speuren op het internet, levert nog weleens een resultaat op. Vandaag was dat de rouwadvertentie van oud-leraar Nederlands Ph. Bukman. Hij overleed -als 85-jarige- op 2 mei j.l. te Amstelveen. Hij trouwde begin 60-er jaren te 's-Gravenhage met onze Franse lerares A. Veenendaal. Een aantal docenten en tientallen scholieren zijn met bussen naar Den Haag geweest, om getuige te zijn van de huwelijksinzegening! Het echtpaar vestigde zich in Amstelveen, waar dhr. Bukman nog conrector werd.        
           
26-07-2019      Inmiddels tropische hitte in het Eindhovense, 40 plus... Toch iets te melden, omdat er wat oudere -ongeziene- e-mails zijn doorgestuurd. Daarbij was een bericht met een kopie van de rouwadvertentie van Kees Verwoerd, die op 15-02-2019 is overleden. Ook werden we geattendeerd op de onjuiste spelling van de familienaam van Arna Riedijk, die in 2017 overleed. Hier nu correct weergegeven en inmiddels is haar naam overal elders op de website gecorrigeerd. Dank aan hen, die ons informeerden!       
           
10-07-2019      Een maand slechts 'spam' in de mailbox. Veelal te warm om veel te ondernemen... Maar nu toch iets te melden. Geen leuk bericht, want het is een overlijden. Jan Victor Suurmond, PB-er van het eerste uur, is in februari j.l. in Haarlem overleden.      
           
08-06-2019      Bijna twee maanden verstreken sinds het laatste bericht... Het is -helaas- erg rustig in de mailbox (spam en andere narigheid niet meegerekend). Uiteraard hopen we, dat er nog oud-PB-ers zijn zoals Jikke (zie hieronder 16-04 j.l.), die een verbetering/aanvulling melden.
Vermoedelijk zijn er ook wel oud-leerlingen e/o oud-docenten overleden. We krijgen daarvan niet altijd bericht. We rekenen dus op onze waarde lezers!   
           
16-04-2019      Nog in maart is van Jikke B. een e-mailtje gekomen, waarin een 'gezochte' werd gemeld en ze gaf nog een juiste klasaanduiding door. Uiteraard zijn we nog altijd blij met zulke berichtjes. Gezochte oud-leerlingen nog vinden, blijft een doelstelling! Dus waarde lezers, kijk het lijstje nog een keer in en als bekend is, waar een hij/zij beland is: graag een e-mailtje!         
           
10-03-2019    En er is weer een stap gezet om de reŁnie op 03-10-2020 te gaan houden. Libbe heeft dezelfde locatie gereserveerd als die van 2016. En de bevestiging is al binnen. Het gaat normaliter  "de Witte Leeuwen Kooi", Telstar-stadion (sportpark Schoonenberg) te Velsen-Zuid weer worden! Zet maar vast in de agenda: 03-10-2020 reŁnie PB-HBS!   
           
01-02-2019     Hoera! We hebben er een nieuw bestuurslid bij: Jan van der Waa. Jan is vooralsnog lid van het bestuur, zonder specifieke functie. In de aanloop naar en de organisatie van een volgende reŁnie is hij een welkome versterking!      
          
27-01-2019     Allereerst de trieste mededeling dat oud-docent Wim van Voorst Vader op 21-01-2019 is overleden. Op 25-01 j.l. was zijn uitvaartdienst. Helaas bereikte het nieuws ons in de nacht voor de uitvaart en dus kon er geen vertegenwoordiging van het bestuur bij het afscheid zijn.

Dan: in de bestuursvergadering van 21-01-2019 is besloten, dat er gestreefd gaat worden naar het organiseren van een reŁnie op 03-10-2020, 's middags. Bij voorkeur zal de locatie die zijn van 2016. Om een ieder te bereiken, is het wel van belang, dat het vorige bericht wordt gelezen! Zonder correct (e-mail)adres, kunnen we geen eerste uitvraag voor deelname gaan doen!

Waarschijnlijk kunnen we spoedig melding maken van een nieuw bestuurslid, maar er kan nůg wel een welwillende oud-PB-er (m/v) bij. Aanmelden mag!       

          
15-01-2019     Naar we hopen is een ieder het nieuwe jaar goed begonnen!
Het bestuur (waarin nog steeds vacatures, wie o wie wil het karretje mede trekken?) gaat op 21 januari a.s. vergaderen in Amersfoort. Op de agenda staat "ReŁnie 2020 ?". Als het vraagteken die dag vervalt, gaat er dit jaar weer wat aktiviteit komen. In eerste instantie per e-mail. Het is dan wel fijn als we over de juiste e-mailadressen beschikken! Dus... wie sinds 2016 een ander heeft en het nog niet heeft laten weten, wordt vriendelijk verzocht de mutatie door te geven via het formulier dat in de rubrieken "Leraren" en "Leerlingen" te vinden is.     
          
10-12-2018     De Sint weer terug naar Spanje en dan nu de kerstversieringen weer uit de dozen. Drukke tijden voor winkeliers en wellicht ook voor de gewaardeerde lezers van deze rubriek. Zoals al wat langer: veel te lezen is er niet. Geen nieuwtjes, geen anekdotes. Het zou uiteraard leuk zijn, als een oud PB-er (m/v) weer eens in zijn/haar geheugen graaft, om een herinnering boven te halen, die hier het vermelden waard is! Aarzel niet...

Het bestuur wenst een ieder ook dit jaar een vrolijke Kerst, een goede jaarwisseling en een fijn 2019. Het jaar waarin wordt besloten, ůf en zoja wanneer er een vierde reŁnie komt...     

          
03-11-2018    Deze keer geen leuk bericht. Een studievriend van onze oud-leerling Piet Griffioen trof een rouwadvertentie op die naam en vroeg of dat 'onze' Piet betrof. Dat bleek helaas het geval. Piet is op 8 januari 2018 overleden. De vriend kende ook Piet's oudere broer Teun en ook daarvan heeft hij een rouwbericht op internet gevonden. Teun stierf op 02 januari 2017. Ze werden respectievelijk 63 en 64 jaar oud.
Dank aan de studievriend die ons berichtte!     
          
15-10-2018      Het heeft weer wat langer dan een maand geduurd... En ja, omdat het nog altijd zomers weer is, zal een ieder veel -gebruikelijke- najaarsaktiviteiten nog opschorten. Het was wel anders toen we nog schoolgingen op de PB! In deze tijd van het jaar was het toch meestal regen, tegenwind en kou!

Dit keer iets te melden en wel over de statistiek m.b.t. de website! Jaap is zo vriendelijk geweest enkele feiten aan te leveren!
"Geen dag zonder dat de HBS-site wordt bezocht. Gemiddeld 3000 bezoekers per maand. Afkomstig uit de hele wereld (80% Nederland), honderden verschillende plaatsen. De klassefoto's zijn favoriet!" Leuk toch? Alleen jammer, dat we de foto van 1c 1968-1969 nog altijd niet hebben! 
     
          
27-08-2018     Hitte en droogte, de trefwoorden van de voorbije weken! In het Brabantse was het dusdanig, dat zelfs iets 'digitaals' ondernemen er niet van kwam!
De PB-inbox bevatte/bevat slechts ongewenste 'spam' en dus is er weer geen nieuws of zinnigs te melden. We hopen uiteraard dat er toch nog wel getrouwen zijn, die af en toe naar deze rubriek kijken! Diegenen kunnen nog altijd een e-mailtje sturen met anekdotes uit hun PB-schooltijd e/o ons berichten, als ze iets te melden hebben m.b.t. oud-docenten/oud-leerlingen, die nog altijd gezocht worden, of die ons ontvallen zijn.         
           
16-07-2018      Oef..., de trouwe volgers/lezers van deze rubriek zijn nogal verwaarloosd! Excuses daarvoor!
Vermeldenswaard was er eigenlijk niets en wederom zijn wat pogingen om nog iets te vinden m.b.t. op te sporen oud-leerlingen, c.q. docenten op niets uitgelopen.
Bestuurlijk valt te melden, dat het Rien niet is gelukt om het penningmeesterschap over te nemen. Libbe blijkt de voorbije maanden het meest actief geweest en hij heeft de 'Dagobert-taak' vooralsnog ůůk op zich genomen. Hulde, want zo kunnen we vooralsnog verder.
Bij deze wel het verzoek om eens na te denken over 'een activiteit als bestuurder' ingeval er weer plannen zijn voor een reŁnie! 2020 is in februari j.l. geopperd. Wie helpt mee, dat waar te maken?!
           
28-04-2018      Het was zů rustig, dat er bijna twee maanden niets te melden was. Dat wil niet zeggen dat er ook niets gedaan is. Met name secretaris Libbe is fiks bezig geweest. Hij heeft zich verdiept in de regelgeving van de nieuwe privacywet en de tekst voor onze stichting geschikt gemaakt. De wet gaat op 25-05-2018 in en heet officieel "Algemene verordening gegevensbeschermming" (AVG). De wet geldt vanaf die datum in de hele EU.
De tekst is te vinden in de rubriek 'Bestuur SRPB'. Klik hier en zie de tekst.    
           
20-03-2018      Naast hieronder genoemde drie, waren ook Cees en haar (school)vriendin Welmoet bij het afscheid van Betty aanwezig.

Het is al weken bijzonder rustig in de mailboxen. "IJsvrij" ? Enig speurwerk op internet heeft geen -aan de PB gerelateerd- nieuws opgeleverd...         

           
02-02-2018      Voor ons niet onverwacht, maar heden ontvingen we de rouwkaart van Betty Vennik. Betty overleed de 30ste januari. Ze werd 69 jaar. Maandag 5 februari wordt ze te Zwolle gecremeerd. Onno, Wim en Beja zullen bij de afscheidsplechtigheid aanwezig zijn.    
           
01-02-2018      Niet Ūn januari, maar nťt erna is het geworden! Na een bestuursvergadering is er natuurlijk iets meer te melden.
Aanwezig waren: Onno, Libbe, Harry, Jaap en Beja. Afwezig met kennisgeving: Rien.
De jaarrekening 2017 is goedgekeurd en aan Wim Kwak wordt
dťcharge verleend
. Hij, alsook Cees, zijn nu geen Dagoberts meer.

Mannen bedankt voor zo'n tien jaar inzet voor de club! Alsnog ook dank aan Betty en Sytske voor eveneens tien jaar van alles doen om drie keer een succesvolle reŁnie te organiseren.

Ook de notulen van de vergadering 2017 zijn goedgekeurd. Daarvoor wordt Harry bedankt.
En verder...
-Onno blijft voorlopig nog interim-voorzitter, omdat er (nog) geen nieuwe kandidaat is. Het zou fijn zijn, als er toch een oud-PB-er is, die de taak voorlopig wil overnemen! Aanmelden kan d.m.v. een e-mail naar
bestuur@pb-hbs.nl

-
Er wordt bekeken of het lonender is voor de stichting om van bank te veranderen. RABO rekent nogal wat en dat kost ons teveel op een niet groeiend saldo.
-Er komt eind mei een nieuwe privacy-reglement. Libbe zal het 10-stappenplan en het standaard reglement aanpassen voor onze stichting. We hanteren al regels, maar vastleggen is gewenst.
-En dan is er nog gesproken over de toekomst. De intentie is er om in 2020 nog een keer een reŁnie te organiseren. Weer bij Telstar zou fijn zijn. Pas eind 2019 gaan we peilen of er voldoende belangstelling is.    

           
14-12-2017      De vergadering van het bestuur gaat plaatsvinden op 31-01-2018 te Amersfoort.
Tenzij er iets bijzonders voorvalt, zal een volgend item in deze rubriek in januari 2018 verschijnen.

Het bestuur wenst een ieder een zo gezond mogelijk en gezellig 2018. 

           
28-11-2017 En dan -net na de mededelingen van gisteren- het bericht dat Henk van Beelen, op 30 oktober j.l. in Canada is overleden. Hij werd 67.
           
27-11-2017      In januari 2018 gaat er weer vergaderd worden door het bestuur. Dat is voornamelijk om het financieel jaarverslag door te nemen en de Dagobert-taken definitief over te dragen. Secretaris Libbe van Dijk heeft zich sinds februari j.l. al van zijn beste kant laten zien (waarvoor dank). Penningmeester Rien Nijman kon -door drukke werkzaamheden- nog niet helemaal van de partij zijn. Helaas heeft Frits Vermeulen laten weten, dat hij van het voorzitterschap afziet. Een kans voor een andere oud-PB-er! Wie-o-wie wil voorzitter worden van onze reŁniecommissie??? Het is geen dagtaak! Verre van zelfs. Pas als er wordt besloten tůch nog een keer een reŁnie te organiseren, dan heeft de voorzitter meer om handen en mag zij/hij stralen!

Nog wat speuren naar oud-PB-ers op internet, heeft geen resultaat opgeleverd dat verwerkt kon worden in de opsporingslijst.          

           
25-10-2017     Vandaag kwam het bericht binnen dat meneer Langhout op 22 oktober is overleden. Hij heeft de respectabele leeftijd van ruim 94 jaar bereikt. Er is op vrijdag 27 oktober -om 12.00 uur- een afscheidsdienst in de Maranathakerk te Heemskerk. Libbe van Dijk zal er namens het bestuur van onze stichting naartoe gaan en uiteraard wordt er voor een rouwboeket gezorgd.
Enkele weken geleden ontvingen we ook een overlijdensbericht van oud-leerlinge Arna Riedijk. Zij startte in de eerste 2e klas in de Venusstraat.

De gegevens zijn in de rubrieken 'Leraren' en 'Leerlingen' verwerkt. 

           
15-09-2017      Op 11 oktober 2016 hebben we gemeld, dat er een boek zou worden geschreven met de titel "Wij van de HBS". De schrijvers hadden destijds onze site ontdekt en wilden graag wat anekdotes gebruiken. Toen we vernamen wťlke anekdotes het betrof, zijn de inzenders benaderd met de vraag of ze ermee akkoord gingen. Vrijwel allen hadden wat restricties en daar konden de schrijvers niet op ingaan. Jammer!
Op 29 augustus 2017 is het boek uitgekomen. Op de website vgnkleio.nl staat nu: Het boek "Wij van de hbs" is vorige week binnengekomen op nummer 11 in de nationale Bestseller Top-60. Het is een boek over de geschiedenis van de hogere burgerschool, geÔllustreerd met fotoís uit de hbs-tijd.
Ook al is daarin waarschijnlijk niets over onze PB terug te vinden, het is vermoedelijk voor velen van ons toch interessant...
    
           
10-08-2017      Eind juli is aan ons gemeld, dat onze oud-schoolgenoot Peter Cupido op 14 juli j.l. is overleden. Verder geen nieuws...      
           
06-07-2017      Bestuurlijk is er niet echt iets te doen en dus kan een ieder gerust aan de vakantieperiode beginnen. Enkele zoekpogingen om nog oud-PB-ers van de opsporingslijst te vinden, hebben -dit keer- niets opgeleverd.
Fijne zomermaanden!      
           
27-05-2017      Geen bijzonderheden te melden over de voorbije weken. Maar toch gister wťťr iemand opgespoord. En dat met die hitte! Nog altijd is de doelstelling de teller op 0 te krijgen!        
           
21-04-2017      HelemŠŠl stilzitten doen we niet! Af en toe komt er iets op internet voorbij, waar we iets mee kunnen. Dit keer een aanmelding op Schoolbank van een oud PB-er, die nog op de opsporingslijst stond. Nu niet meer natuurlijk :-))  En ja, wie zelf zoiets opmerkt, of een overlijdensbericht tegenkomt van een oud-PB-er, wordt vriendelijk verzocht het ons te laten weten...      
           
24-03-2017      Inmiddels is de website overgezet naar een andere provider. Waarschijnlijk heeft niemand er iets van gemerkt en dat was ook de bedoeling. Jaap van Tuyl heeft er aardig wat werk voor verricht en hij verdient dus een pluim! Die is dus nu op zijn hoed gezet! En verder... is het heel rustig en is er dus geen nieuws.  
           
11-02-2017      Het heeft even geduurd, maar nu is er wel iets te melden! Op 8 februari j.l. zijn de meeste bestuursleden ťn kandidaat-bestuursleden samengekomen in Amersfoort. Er is vergaderd en dat heeft gelukkig positief resultaat opgeleverd. Er zijn in ieder geval drie nieuwe bestuurders, dus drie oude bestuurders kunnen met een gerust hart stoppen. Er is ook hoop op, dat de vierde kandidaat mee wil gaan doen. Zeker is nu, dat de website nog lang 'online' kan blijven en dat er toch ook weer eens een reŁnie kan komen!
Iets meer over het een en ander (ook de namen van bestuurders) staat in de rubriek 'Bestuur SRPB'. Rechtstreeks? Hier klikken!      
           
04-01-2017      2017 is alweer enkele dagen oud, maar namens alle bestuursleden een zo gezond mogelijk, gezellig en vredig nieuw jaar!     
           
23-12-2016      Excuses voor de wat late berichtgeving! Het bestuur (d.w.z. vier bestuursleden) heeft op 7 december vergaderd in Utrecht. Omdat er geen kandidaatbestuursleden bij waren, is besloten om opnieuw een vergadering te beleggen in februari 2017. Tot dan blijft het huidige bestuur nog aan. Beja blijft normaliter de website bijhouden, inmiddels samen met Jaap van Tuyl. Er hebben zich vier kandidaatbestuursleden gemeld, dus is de kans groot, dat er een nieuw bestuur komt.    
           
13-11-2016      Het is de voorbije weken erg 'stil' geweest op het PB-front. Hoewel er meer foto's zijn gemaakt dan nu zichtbaar op de site, zijn die (nog) niet ingezonden.

De bedoeling is, dat het huidige bestuur mťt enkele kandidaat-bestuurders (begin december) gaat vergaderen. Wellicht kan een nieuw bestuur worden gevormd en als dat lukt, kan er in de toekomst mogelijk nog eens een gezellige dag worden georganiseerd!      

           
16-10-2016      De foto's die Jelte van Dokkum tijdens de reŁnie heeft gemaakt, staan allemaal online. Weer iets te bekijken dus!
Ook heeft Elly den Herder-Michielsen weer een stukje geschreven. Dat is geplaatst in de rubriek 'ReŁnie 2016', onder het item Terugblik 'toen en nu'.

In de rubriek 'Leraren' staat nog altijd een lijstje van op te sporen oud-docenten. Enkele dagen geleden werd van meneer Bosch (geschiedenis) een rouwadvertentie aangetroffen.
Maar een prettiger bericht is, dat met meneer Griffioen (natuur- en scheikunde) telefonisch contact is geweest. Zuur uiteraard, dat het net na de reŁnie was. Hem is inmiddels een boek toegestuurd, zodat hij toch herinneringen kan ophalen.    

           
12-10-2016      Alle (tot nu toe) in bezit zijnde foto's zijn in de rubriek 'ReŁnie 2016' te vinden. Minder dan een etmaal heeft een deel daarvan mťt namen 'online' gestaan. Die namen zijn er weer af! De foto's zijn genummerd en wie grotere foto's wil, kan de nummers per e-mail opgeven (beja@pb-hbs.nl).
Er worden nog meer foto's verwacht! Meer leuke reacties zijn ook nog welkom!          
           
11-10-2016      Wat wŠs het weer leuk en gezellig, jongstleden zaterdag, tijdens de 3e reŁnie! Spijtig natuurlijk dat velen later kwamen, omdat ze (tot uren) in de file stonden! Mogelijk was dat ook reden, dat een aantal aanmelders niet verscheen?! Voor wie er wťl was, was het toch weer super-leuk! Vooralsnog de laatste reŁnie, maar er hebben zich kandidaten gemeld, die -eventueel- een volgende "kar" willen gaan trekken. Hoop doet leven, dus bestaan we voorlopig voort!

De dames van Telstar Horeca hebben uitstekend voor ons gezorgd. Hulde! Dat het ook nog prachtig weer was, maakte het alles zonnig. Zelfs het op de tribune zitten zonder voetbal!
Jammer dat er geen vertegenwoordiging van het lijfblad uit het verleden (IJmuider Courant) was. Ook het Nationaal Onderwijsmuseum stuurde geen 'gezant'. Maar waar de ťťn niet doet, verschijnt de ander. Er gaat een boek worden geschreven met als titel: "Wij van de HBS". Er is al gevraagd, of er iets van de website mag worden gebruikt. Dat vinden we alleen goed, als een betrokkene/auteur akkoord geeft!

Er is ook naars te melden! Zeker ťťn, maar wellicht twee oud-leerlingen zijn overleden. De tabellen van de respectieve rubrieken worden zo 'up-to-date' mogelijk gehouden. Wim Meilof is zeker niet meer onder ons.

Aan van alles over de reŁnie wordt gewerkt! De eerste reacties/bedankjes staan al bij 'ReŁnie 2016'. Het 'online' zetten van de foto's neemt iets meer tijd in beslag. Maar wie foto's heeft gemaakt, doch ze nog niet heeft gestuurd, wordt dringend verzocht ze alsnog te e-mailen!

Het wordt weer het kijken waard in diverse rubrieken!.    

           
05-10-2016      Nog drie dagen te gaan en dan is er weer een gezellige bijeenkomst! Wie op de valreep toch wil komen, kan zich nog melden, mits ook betaling vůůr de 8e oktober binnen is!
Voor wie komt: tot zaterdag!     
           
09-09-2016      Ja, de reŁniedeelnemerslijst is flink gegroeid! Die is nu bijgewerkt t/m 1 september. Er staan nog twee namen in een dunner lettertype en elf -van mogelijke deelnemers- cursief. Van hen is nog geen betaling binnen. We hopen uiteraard dat ze daar vlot voor gaan zorgen (en dus ook dat de 'misschien'-reacties omgezet worden in een ja, ik kom)!
Ja betekent: 10 euro overmaken op rekening
IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43
Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS, Heemskerk
Onder vermelding van 'ReŁnie 2016' en je naam (of namen)
           
21-08-2016      Helaas, wederom een melding van een overleden leerlinge. Ingrid Jager, in 2014.
Ook Ditty Brands is overleden, op 21 juni 2015. Dat is ons enkele dagen later gemeld en direct verwerkt in de lijst  'In memoriam'. Vermelding in deze rubriek was er echter niet, waarvoor excuses.

Maar ook is een verhaaltje binnengekomen, dat in de rubriek 'Anekdotes' is geplaatst. Omwille van de ruimte op de site, staat het zonder alinea-indeling. Dank aan Liesbeth den Heijer!     

           
15-08-2016      Er is weer e.e.a. te melden! Inmiddels zijn er weer wat aanmeldingen en betalingen voor de reŁnie ontvangen. Er zijn ook enkele aanmeldingen via Schoolbank gedaan, maar die kunnen slechts met een standaardbericht worden beantwoord. Aanmelden via deze website is dus gewenst.

Op 13-08 is wederom een e-mailbericht uitgegaan naar hen van wie we een e-mailadres hebben en die nog niet hebben gereageerd. Net als na de eerste verzending komt er weer veel terug. Van een aantal betreft het (blijkbaar) een oud e-mailadres, maar van een fikse hoeveelheid blijkt het om blokkade door spamfilters te gaan. Met name van KPNmail, Planet en Tiscali. Er gaat nu verder geen bericht meer uit. Wie wel wil komen en geen post of e-mail heeft ontvangen, kan zich via het formulier op de site aanmelden, of een e-mailtje sturen.

Helaas was er ook een bericht m.b.t. het overlijden van Koos Bouwman, in april j.l. Ook mevrouw Tonny van der Plas-Post van de administratie blijkt te zijn overleden (in 2011).

De bladzijden 'In memoriam' bij leraren en leerlingen, alsook die van deelnemers reŁnie 2016, zijn bijgewerkt.    

           
02-07-2016     Nieuws was er de voorbije weken niet. Maar... er zijn weer wel wat aanmeldingen en betalingen voor de reŁnie ontvangen! Het aantal deelnemers loopt gestaag op. Aanmelden betekent natuurlijk wel ook 10 euro overmaken! De deelnemerslijst wordt niet wekelijks bijgehouden, dus kan het zijn, dat zij die hebben betaald hun naam pas wat later in de lijst zien staan.      
           
23-05-2016      Allereerst, Jaap van Tuyl heeft zich bereid verklaard te helpen met de website. Hij heeft al een versie om in te zien, zodat hij naar  de 'technische onvolkomenheden' kan kijken en die wellicht kan oplossen/verbeteren.

In de voorbije weken is een bericht binnengekomen, dat ook mevrouw Fischer in 2015 is overleden. Ze was 97 jaar.

De deelnemerslijst reŁnie 2016 is -uiteraard- gegroeid. Daar staat nu ook oud-docent aardrijkskunde meneer Van den Ham bij. Hij was slechts twee jaar PB-er, maar heeft hele goede herinneringen aan die tijd!
De lijst is nog niet 'fraai afgebeeld', maar dat komt weldra goed. Natuurlijk hopen we wel op het effect van "Hť, Pietje komt, dan kom ik ook". Let wel, het wordt normaliter de laatste reŁnie. Zorg dat je erbij komt/bent!      

           
27-04-2016      De deelnemerslijst voor de reŁnie staat inmiddels 'online', maar die gaat vast nog groeien! Aanmelden is 1, betalen 2 en dan wordt 3 de vermelding op de lijst (vakjes genoeg!).
Het is fijn te zien, dat een aantal oud-docenten weer van de partij zal zijn! Helaas geldt dat niet voor meneer Langhout. Hij verblijft inmiddels in een tehuis, omdat zijn geheugen hem in de steek laat.

En -wederom spijtig om te melden- er blijken nog meer oud-leerlingen in 2015 te zijn overleden. Geb Visser op 23 april en Kees Vriezinga op 28 augustus.      

           
20-04-2016      Vrijwel alle foutieve weergaven in Explorer zijn veranderd in goede! Dat staat toch veel beter op onze 'oranje-blauwe' website.
En de rubriek 'ReŁnie 2016' krijgt al wat meer inhoud.
Op de website weer wat meer 'leven' dus, maar de rubriek 'Leerlingen/In memoriam' breidt zich uit! 

Tot onze spijt blijken nog twee oud-leerlingen vorig jaar overleden te zijn. Ada/Sije Rodenburg op 30-10-2015 en Dini Westerduin op 30-11-2015.     

           
18-04-2016      En... inmiddels zijn ook alle brieven verzonden. Uiteraard hopen we op een flink aantal aanmeldingen. Een aantal oud-docenten behoort al tot de eerste enthousiastelingen! Op verzoek komt er een deelnemerslijst op de site, maar nog even geduld.

Het verzenden van de e-mails heeft (naast een dot 'niet afleverbaar') helaas geresulteerd in wat reacties met meldingen van overlijdens. Oud-docente mevrouw Keuning-Weites, alsook de oud-leerlingen Ria Neijssel, Peter Heere en Andrť Hoekstra zijn niet meer onder ons. De rubrieken 'In memoriam' zijn bijgewerkt. Ingeval meer overlijdens bekend zijn van oud-PB-ers, die nŪet in die rubrieken staan, meld het dan via een mailadres op het 'Home'-blad.

Omdat we weer een reŁnie gaan houden, is er in de rubriekenkolom een nieuwe rubriek 'ReŁnie 2016' aangemaakt. Uiteraard staat daar nog niet veel in. Het is wel de rubriek waarin eerstdaags ook de deelnemerslijst te vinden zal zijn!

Al een paar jaar terug (door een nieuwe Explorer-versie?) verschenen kleurtjes op de site, die niet zo waren ingegeven. De site werd het beste in Explorer weergegeven, maar dat ging toen niet meer op. De vragen om hulp -in deze rubriek- van iemand met kennis van .html, bleven helaas onbeantwoord... Pas enkele dagen geleden ontdekte ik (Beja) waar dat aan lag. Zojuist heb ik -op alle bladen- de destijds gekozen kleuren weer kunnen herstellen. En dan zijn er nog bladen, waarop de kaders/tabellen niet worden weergegeven zoals bedoeld. Dat wordt -naast de deelnemerslijst- het volgende klusje.

Vergeet niet aan te melden en te betalen! Dit laatste geldt uiteraard niet voor oud-docenten.         

           
26-03-2016     
Het bestuur van de stichting "ReŁnisten Prins Bernhard HBS" geeft met blijdschap kennis van het houden van een 3e reŁnie!
Datum: 8 oktober 2016. Locatie: "de Witte Leeuwen Kooi", Telstar-stadion (sportpark Schoonenberg ;-)).
Adres:
Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-Zuid.
Tijd: 14.30 u.-18.30 u. Kosten voor oud-leerlingen:
Ä 10,-. Uiteraard worden oud-docenten wederom vrij gehouden!
Een ieder die wij op de lijst hebben staan, krijgt een mail of een brief (aangenomen dat we nog de juiste gegevens hebben).
Aanmelding is een feit, zodra de betaling binnen is! Dat kan vanaf nu.

Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS, Heemskerk.
IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43

Onder vermelding van 'ReŁnie 2016' en je naam (of namen)
.
Alle bij ons bekende oud-PB-ers waarvan we een e-mail- of postadres hebben, krijgen bericht per e-mail of per brief.
           
08-03-2016      Binnen twee weken wordt alles beklonken v.w.b. de reŁnie. Dan zal er ook iets meer bekend zijn over tijden en invulling "hap en snap".     
           
09-02-2016      Het ziet er helemaal naar uit, dat de reŁnie op 8 oktober a.s. gaat plaatsvinden op, of beter naast onze oude buiten-gymlocatie, dus ... sportpark "Schoonenberg". Leuk toch?    
           
23-01-2016      In de voorbije weken zijn er twee e-mails met minder leuk bericht binnengekomen. Kor Kossen en Peter Bleijerveld zijn in 2015 overleden. Ook is nog iemand opgespoord. De gegevens zijn weer verwerkt in de rubriek 'Leerlingen'. 

De vergadering van uw bestuur gaat in maart a.s. plaatsvinden. Voor die tijd gaan de Dagobertjes onderhandelen met de bedrijfsleiding van de beoogde reŁnielocatie, die in de gemeente Velsen ligt...    

           
20-12-2015     

Er heeft zich iemand gemeld. Op school gekomen in 1971. Hij woont in Frankrijk, dus of hij naar de reŁnie komt...
Bijna Kerst en dus hele fijne Kerstdagen gewenst. En voor 2016: zoveel mogelijk gezondheid, succes en gezelligheid!                               

           
22-11-2015      Allemaal al een nieuwe agenda? Zoja, dan op 8 oktober 2016 noteren dat het huidige bestuur nog ťťn keer een reŁnie organiseert. Driemaal is scheepsrecht, toch? En... het kan weleens op een verrassende locatie worden!         
             
05-10-2015      Het is nog altijd erg rustig 'in de mailbox'...
Wel vermeldenswaard is, dat het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht (jawel, veel later dan oorspronkelijk gedacht) is verhuisd naar het historische pand "De Holland". Wellicht een idee om daar eens te gaan kijken. Begin 2014 is een digitale kopie van onze website aan het museum geleverd. 't Zou best leuk zijn als er in de nieuwe locatie van het musuem een monitor komt, waarop -bijvoorbeeld- al onze klassefoto's te zien zijn (in een 'slideshow', net als tijdens de reŁnie van 2008). De website van het museum is trouwens ook het bekijken wel waard! Zie: http://onderwijsmuseum.nl          
             
21-08-2015      Vakantietijd = komkommertijd voor deze website... Niets te melden! Niemand nog een anekdote te vertellen of een oud-PB-er van de opsporingslijst 'gevonden'?        
             
20-07-2015      Het is knap rustig aan het PB-front... Wel is in de voorbije weken gemeld, dat de afkorting van het volleybalteam "E.V.A." nŪet stond voor wat Wim Kwak dacht. Wibo de Boer mailde de ware volledige naam! Te zien in de rubriek 'Gymnastiek', onderaan de bladzijde. 
             
11-06-2015 Oproepen blijken toch wel nut te hebben. In de voorbije weken meldde een gezochte zich aan en (helaas) werd ook het overlijden (in 2011) van een oud-leerling gemeld.

De lijst van gezochte oud-PB-ers is nu tot 250 namen gereduceerd. Het aantal overleden oud-leerlingen is tot boven de 70 gestegen...        

             
03-05-2015      Waar de teller van gezochten terugloopt, loopt de teller van overledenen helaas op. Naar uit een advertentie blijkt, is op 30 maart j.l. Henk Pippel overleden.
De oudste van de 3 Pippel's die als PB-leerlingen te boek staan.
Wij krijgen meestal geen bericht van overlijdens van oud-schoolgenoten. Daarom wordt het erg op prijs gesteld, als lezers van deze rubriek een mailtje sturen, ingeval ze een overlijdensbericht van een oud-leerling tegenkomen/ontvangen. Alle namen zijn te vinden in de rubriek Klassefoto's.           
             
21-04-2015      Het voorjaar lijkt te zijn doorgebroken en dus zijn velen weer buiten bezig i.p.v. met de PB-site... Maar toch, er kwam een melding van een 'gevonden' oud-leerlinge! Nog 351 te gaan tot de uitdagende 0. We geven de moed tot allen vinden niet op!        
             
13-03-2015      Nieuws? Jawel! Op 9 februari j.l. is het bestuur bijeen geweest te Breukelen. Onze Dagoberts hadden hun huiswerk weer keurig gemaakt, dus kon het financiŽle overzicht van onze stichting weer worden goedgekeurd. (Een paar fotootjes staan in de rubriek 'ReŁnie 2008/Mini-reŁnies').
Daarna is gesproken over "wat gaan we (nog) doen"... Daar is uitgekomen dat de huidige bestuursleden nog ťťn keer voor een eenvoudige reŁnie wilen gaan zorgen en wel op 8 oktober 2016. Normaliter weer in de LUA-locatie te Beverwijk. Er zal dan wel een bescheiden bijdrage worden gevraagd. In februari 2016 zal een bericht uitgaan om in te schrijven.
Nu al is er de oproep om opvolging! De huidige bestuursleden willen hun respectieve stokjes graag gaan doorgeven aan andere oud-PB-ers die de stichting willen voortzetten. Aanmelden kan vanaf nu al!       
             
22-01-2015      Er is weer een oud-PB-er die zich heeft gemeld. Hij was niet zolang op school en niet succesvol, zo mailde hij. Gelukkig is het met hem wel goedgekomen ;-)

Binnenkort gaat uw bestuur weer samenkomen om het werk van de "Dagoberts" te bespreken. In 2014 is er vrijwel geen activiteit geweest op financieel gebied, dus zal het een kleine klus zijn. Zolang we de onkosten voor 'webhosten' nog kunnen voldoen, zijn we tevreden.         

             
Home