Volg 't nieuws... (1)

Onderstaande is "oud nieuws", ofwel de berichten vanaf de start in 2007 t/m december 2009.

 

10-12-2009      Deze keer geen nieuws! Redenen genoeg... Ruud met pensioen en dus even wat anders aan zijn hoofd, Sinterklaas en inmiddels al voorbereidingen voor Kerst... De teller van op te sporen leerlingen staat inmiddels wel op 390. Tenzij er iets bijzonders te melden is, houden we het even voor gezien tot in januari. We wensen alle 'bekijks' van de site hele fijne Kerstdagen en een gezond en gezellig 2010!      
             
10-11-2009      Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! Recent is gebleken dat Lubť van Nuissenburg eveneens foto's heeft gemaakt op de reŁniedag. Die staan nu, weer netjes met namen als de muis over de snuiten gaat, in de rubriek 'Reunie 2008/foto-impressies van leerlingen'.

De leerlingen zoekteller staat op 393 en gelukkig is er ook gewezen op een foutje bij 'Opsporing leraren'. Daarnaast is er nog een van het lijstje opgespoord. Mevrouw Alkemade-Vader, die maar een jaar aardrijkskundeles mocht geven. Een 'noodoplossing', die niets van doen had met bevoegdheid, maar ze was al katholiek voordat dat op de PB-mocht! 'Hervormd van huis uit', bezorgde haar dan toch een jaarcontract! Tja...         

             
28-10-2009      Waarde volgers van 't nieuws: we hebben weer wat! Dat we altijd wel bezig zijn, is bekend. Dat het aantal op te sporen oud-PB-ers langzaamaan minder wordt, ook! We staan op de drempel van de 400.

Helaas, nog een overlijdensbericht. Op 1 oktober overleed op 59-jarige leeftijd Nel(lie) Spaans.

Van heel andere orde is het bericht, dat het bestuur op 26 oktober een mini-reŁnie heeft gehouden. Het goede voorbeeld geven, heet dat!
Gekozen werd voor Utrecht en daar heeft niemand spijt van. Een goede locatie om bij te praten en een goede locatie om lekker te eten. In de rubriek 'ReŁnie 2008' is er bij mini-reŁnies iets van te zien.
En om de vreugde te verhogen, had Sytske wat gedegen onderzoek verricht. Daardoor konden de gegevens in de sub-rubrieken 'in memoriam' bij Leraren (op 1 na) en Leerlingen worden gecompleteerd. 

In de rubriek 'Leraren' is -naast aanvulling- iets gewijzigd. Er is een keuzeblad bijgekomen, waarop de nog op te sporen ťn de gevonden oud-docenten staan vermeld. Natuurlijk hopen we (net als bij 'Leerlingen'), dat er reacties komen in de vorm van aanvulling, correctie en/of verwijzing. Uw webmasters komen een heel eind, maar wat hulp is onontbeerlijk!

             
05-10-2009      Velen zullen zich vorige week gerealiseerd hebben, dat het alweer een jaar geleden was, die reŁnie...

De speurtocht naar oud-PB-ers heeft weer enkele gevondenen opgeleverd en helaas waren er weer 2 overleden oud-leerlingen bij. Medio juni, tijdens een vakantie in Engeland, overleed plotseling Wim van der Schoor. Hij werd 66 jaar.
En ook Simon Krab leeft niet meer. Hij overleed in 2004, op 55-jarige leeftijd.

Prettiger is het te melden, dat er een oud-leraar is getraceerd die nog leuke dingen doet. Meneer R. Buser. Hij zingt in een shantykoor!          

             
16-09-2009      Heden staat de 'opsporingsteller' op 425. En die gaat zeker nog flink omlaag, want we hebben nog een aantal mails uitstaan en 'te bellen' op de agenda. Daarnaast gaan we de NAW-lijst schonen, want er blijken toch wat namen op te staan die niet kloppen.
Triest genoeg zijn er ook nog 2 overlijdensberichten gevonden. Van Wilca Nijhof, al in 1994 en van Kees van der Linden in 2006.       

O ja, de rubriek Leraren heeft een wijziging ondergaan. Er is nu een menublad, net als bij Leerlingen. Leraren, met al die fotootjes is daar de eerste keuze. Nieuw is -ook daar- een 'in memoriam'-lijst. Wie ontbrekende gegevens kan aanvullen, mag ons direct mailen!

             
05-09-2009      Het bestuur van het voormalige Ichthus College in Enschede heeft op 25 augustus een advertentie geplaatst, waarin het overlijden van meneer Kik stond vermeld. Hij werd 87 jaar.

Tijdens de zoektocht naar oud-leerlingen stuitten we op een 'In memoriam Renť Stet'. Hij overleed op 53-jarige leeftijd te Aberdeen, in september 2007.

Gelukkig vinden we ook oud-PB-ers die na mail- of belcontact de moeite doen zich in te schrijven. Dat hebben we natuurlijk graag, want als er nog eens een reŁnie komt...          

             
25-08-2009      Al het zoeken naar oud-leerlingen levert nog steeds goede resultaten op. In ruim 2 maanden tijd zijn toch maar liefst 20 lieden gevonden! En dat heeft inmiddels ook een anekdote opgeleverd. Die staat uiteraard in de gelijknamige rubriek.

Helaas moeten we ook een overlijden melden. Marja Vastenhouw overleed vorige week. Ze werd maar 54 jaar oud.      

             
09-08-2009      Best een mooie zomer dit jaar... Nogal warm en daarom zoeken we (het) wat minder fanatiek op internet!

We ontvingen intussen wel een e-mail waarin werd gemeld dat Harm IJkema in 2004 is overleden. Harm was 3e klasser in het eerste 'PB-jaar'.       

             
11-07-2009     Zo links en rechts, ofwel wereldwijd hebben oud-PB-ers contact... Dat was bij een aantal al door de jaren heen, maar is bij anderen ook sinds de reŁnie ontstaan. Zolang het niet om groepjes of klassen gaat, maken we er verder geen melding van. De zomer is sowieso de tijd om ook met andere dingen bezig te zijn! Tenzij er iets bijzonders te melden is, komt er niets 'online' voor medio augustus aanstaande!          
             
11-06-2009      Komkommertijd / vakantietijd... Met nog 461 'gezochten' zijn we toch alweer dichter bij 0 gekomen! Van een bezoek aan mevrouw DŲrr hebben we twee plaatjes in de rubriek 'ReŁnie 2008/Mini-reŁnies' gezet. Er is gezellig nagebabbeld over de reŁnie natuurlijk en niemand zal het geloven, maar er was geen woord Frans bij ;-)        
             
11-05-2009      De spoeling is een beetje dunner geworden, maar... er is weer een oud-PB-"Verre Velsenaar" gevraagd zijn verhaal te doen. En die zei: "si, pronto", of zoiets... Siebrand Agter staat er gekleurd op!      
             
03-05-2009      Nog altijd loopt het aantal gezochten langzaam maar zeker terug...
Nieuw is een pagina in de rubriek 'ReŁnie 2008". We ontvingen het eerste verslagje met foto's van een mini-reŁnie! Wie volgen?        
             
07-04-2009    Er is niet veel bijzonders te melden, maar we willen trouwe lezers van deze rubriek natuurlijk niet teleurstellen en dus laten we weten waar we wel/niet mee bezig zijn. Nog altijd niet met het uitbreiden van afbeeldingen van 'Apropos'. Dat blijft nog even in het vat zitten. Wel wordt er gestaag gezocht naar oud-PB-ers en dat lukt aardig. Oplettende kijkers naar de rubriek 'Leerlingen' hebben dat natuurlijk al gezien! De teller is heden op 492 gekomen. Daarnaast wordt gezocht naar aanvullende gegevens m.b.t. oud-docenten. Als het lijstje wat completer is, zal de rubriek 'Leraren' een indeling gaan krijgen als die van 'Leerlingen'. Met een apart 'In memoriam'-lijstje.
En wat altijd nog altijd geldt: wie nog iets weet of heeft, maar dat niet op de site ziet, kan het gerust even laten weten. Liefst per mail.          
             
17-03-2009      Gister kwam het bestuur bijeen te Amsterdam. Per slot moest de noeste arbeid van onze 'Dagoberts' nog altijd worden (goed)gekeurd! Dat was dus het belangrijkste punt op de agenda. Wel, het doet goed te melden dat Wim en Cees prima werk hebben geleverd (ze mogen blijven ;-)). Het financieel verslag is akkoord bevonden. Er is geen verlies geleden en de gewenste reserve voor het 'online' houden van de website is gerealiseerd!

N.a.v. het overlijdensbericht van meneer De Boer hebben we afspraken gemaakt over het wat en hoe in geval zulke berichten ons bereiken. Vanuit het bestuur zal worden gereageerd namens allen. En op de website communiceren we erover. Als een bericht (kaart e/o advertentie) ons tijdig bereikt, zal dat tijdelijk aan de site worden gelinkt, zodat belangstellenden individueel kunnen reageren.

En tot slot: binnenkort zal in de rubriek 'ReŁnie 2008' de film van de reŁnie te zien zijn!             

             
06-03-2009      Ruim een maand zijn de bestuursleden met andere dingen bezig geweest. Het was rustig aan het PB-front. Maar heden werden we ingeseind over het overlijden van oud-docent wiskunde Hein de Boer. Hij overleed op 3 maart j.l., ruim 80 jaar oud. We zijn er blij om, dat hij nog van de reŁnie heeft kunnen genieten.   
             
02-02-2009      Naast het feit dat we nog altijd oud-PB-ers opsporen (de teller komt al aardig in de buurt van de 500), is er te melden dat opnieuw een "Verre Velsenaar" uit onze gelederen is geportretteerd in de IJmuider Courant. Uiteraard te zien in de rubriek 'En dan nu'/oud-leerlingen.

Aan wie (na) nu de site ontdekt en die nog op de opsporingslijst staat, het vriendelijke verzoek om het formulier in de rubriek 'Leerlingen' in te vullen.      

             
10-01-2009      De te plaatsen (profi)foto's zijn nu allemaal zichtbaar. Al die foto's en nog vele meer staan op de DVD, tezamen met de filmbeelden gemaakt door Robert Schoondergang. Die DVD's worden nog uitgeleverd. Ontvangst is afhankelijk van de betalingsdatum, of beter: van de ontvangst van de betaling. Wie voor de Kerst heeft betaald, moet de DVD nu hebben. Betalers van begin januari mogen alle beelden nog tegemoet zien!       
             
04-01-2009      Weer even wennen, dat 2009... Alle bestuursleden wensen een ieder een heel voorspoedig jaar! Het reces is voorbij, maar van echt helemaal niets doen, was toch geen sprake. Zo traceerden we de zoon van directeur Broekhuysen. Jammer dat het niet eerder lukte, temeer daar hij in het schooljaar '71-'72 zelf ook lesgaf aan het PBC/Ichthus!

Aan de site is inmiddels ook weer gewerkt. 'Anekdotes' heeft er iets bij van Harm Bosman. 'Lesmateriaal' van Reijer v.d. Brink en die laatste zou wel (weer) willen weten hoe/door wie het boekje over het evolutie-dogma destijds werd verspreid.

Verder een reŁnie-reactie van Fieneke Verschuren, die aan het eind van het jaar terugdacht aan de grandioze dag in september.

Met het aanvullen van (profi)foto's in de rubriek "ReŁnie 2008" is ook een begin gemaakt. Hoewel niet alle foto's online komen, is het toch een 'meerdaagse' klus...        

             
12-12-2008      Het streven is gehaald, de meeste DVD's zijn al verzonden! OCF Leen Koper laat weten dat de foto's -vanaf de pc- zo te printen zijn. Service van zijn zaak ;-) Binnenkort worden er ook wat gekopieerd, die dan -in de al bestaande rubriek- ook op de website te zien zullen zijn.
De filmbeelden -gemaakt door OCV Robert Schoondergang- starten niet zo op. Handmatig het bestand VOB nr.7 aanklikken en dan verschijnt er filmbeeld met een menu!

Heel oplettende lezers/kijkers hebben al gezien, dat de teller van de opsporingslijst langzaam terugloopt. Stilzitten is er dus nog altijd niet bij, maar deze maand doen we verder niet veel meer. Kerst- en oud en nieuwreces! Allemaal hele warme, gezellige dagen en een veilige jaarwisseling. Een goed en gezond 2009 gewenst!     

             
27-11-2008      Jawel, jawel, de OC's fotografie en video hebben nog knap wat nawerk aan de reŁnie gehad... Maar de DVD "is in de branding", of beter de productie is op gang gekomen. Er zijn er best veel besteld, maar ook veel nog niet betaald! Dat kan vanaf nu worden gedaan. Oud-leerlingen komen in het bezit van zo'n fraaie/unieke DVD door 6,50 euro over te maken op de rekening van de Stichting ReŁnisten PB-HBS (RABO Heemskerk: 1259.33.843  IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43, Swift-code: RABO NL 2U). Tussen Sint en Kerst in huis is het streven! En ja, dan is er met Kerst gezellig na te genieten -indien gewenst- met de hele familie ;-)

Inmiddels is er wederom een oud-PB-"Verre Velsenaar" geportretteerd, alhoewel hij doet zelf aan portretteren! Lees hoe het Bas Michielsen (Bŗ MichilesŤn?) in douce France vergaat! In de rubriek 'En dan nu' naturellement.          

             
15-11-2008      Sint Maarten, 11-11 dus, is het bestuur in Amsterdam weer bijeen geweest. Natuurlijk hebben we nagepraat over het super-verloop van de reŁnie, waarvoor we iedereen nogeens dank willen zeggen en natuurlijk hebben we nagenoten van alle positiefs daaromtrent geuit!
Vervolgens is er heus en serieus vergaderd! De 'Dagobert's' mochten verantwoording afleggen, hetgeen ze keurig hebben gedaan. En het was nog goed ook! M.a.w. geen financiŽle zorgen voor de PB-beurs. Een gecalculeerd budget voor het online houden van de site, is gerealiseerd. De 'Dagobert's' mogen dus aanblijven! Wat nog niet is afgewerkt, is de DVD met foto's en film. Daar gaan we nu wat vaart achter zetten, want we willen bestellingen en verzending graag vůůr half december afgerond hebben. Daarover dus later meer. Verder zijn een drietal punten opnieuw de revue gepasseerd. Herhaling is de krcht van de boodschap?! Nee, we maken geen lijst met gegevens c.q. mailadressen. 't Blijft zoals het was; verzoeken om (mail)adressen gaan via een bestuurslid. Nee, er komt geen forum o.d. aan de site en ja, de site blijft de meest gebruikte bron van algemene informatie naar iedereen. Incidenteel kan iets met een (ondersteunende) mail worden gecommuniceerd, zoals bijvoorbeeld over de DVD.
Tja, omdat er velen een balletje opgooiden over een volgende reŁnie, t.z.t., is daar ook nog over gesproken. "Over 5 jaar" is het meest geopperd. Theoretisch is wat minder voorbereidingstijd nodig, dus zou er over circa 4 jaar serieus naar gekeken kunnen worden. Da's nog een eind weg, dus zijn harde toezeggingen niet zinnig. Geen van de huidige bestuursleden heeft hardop "mij niet gezien" gezegd. "Als, dan" is natuurlijk wel over tafel gegaan. Maar weer eens peilen... Laat maar weten, of je voor een taak of functie voelt. IJs en weder dienende natuurlijk!

Er zijn nog wat boeken. Te bestellen: zie "ReŁnie 2008"/PB-Boek. Foto's van de reŁnie door deze en gene gemaakt, die nog niet zichtbaar zijn, kunnen worden gestuurd. Dan krijgen ze een plekje in de betreffende rubriek.

'Anekdotes' sinds heden +2 en ook is er gehoor gegeven aan het verzoek om wat meer biografische gegevens over meneer Broekhuysen. Een uitgebreide brief met info van meneer Bierling (waarvoor dank) en wat zoeken op internet, heeft geresulteerd in een kader gevuld met gegevens. T/m zijn afscheid, want over na die tijd is niets gevonden. Wel is bekend dat hij, ondanks zijn hartproblematiek, de respectabele leeftijd van 86 jaar heeft bereikt. Het staat allemaal in de rubriek 'Leraren', op een blad dat te bereiken is door een link aan te klikken (bijna onderaan, onder het stukje Directeur Broekhuysen).              

             
29-10-2008      Ruim een maand na de reŁnie komen er nog leuke reacties daarover binnen, ook van lieden die er niet bij konden zijn! In de rubriek "Reunie 2008"/ Reacties zijn ze te lezen. Verder zijn er foto's van oud-leerlingen bijgekomen. Aan 'Anekdotes' is er 1 toegevoegd en 'En dan nu' is verrijkt met 2 oud-PB-"Verre Velsenaren". We gaan dus gewoon door! Bijdragen, reŁniefoto's, aanvulling van namen bij foto's en informatie m.b.t. degenen die nog op de opsporingslijst staan: allemaal welkom!       
             
19-10-2008      Alle vragen en antwoorden van de interviews staan er nu op! Daarnaast zijn de bijdragen van Johan Knibbe voor 'Lesmateriaal' bijgeplaatst. En... Leen heeft wat foto's gestuurd, die te zien zijn in de subrubriek van de 'profi-fotografen' bij 'ReŁnie 2008.'         
             
15-10-2008      De zoeklijst bij de klassefoto's is af! 'En dan nu' is voorzien van een voorblad met keuzes en in de subrubriek 'Interviews met oud-docenten' zijn nu 5 vragen met de antwoorden te lezen. Daarmee staat meer dan de helft erop. 'ReŁnie 2008' heeft nůg meer reacties en een 'klassefoto' bij de foto-impressie. Helemaal klaar met alle werk zijn we nog niet... Hoeft ook niet! Van velen is de herinnering aan de PB-tijd weer opgerakeld, dus zijn er vast wel weer anekdotes te mailen. Doe maar!         
             
08-10-2008      Het wordt weer wat rustiger aan het mailfront en dus kan het materiaal voor uitbreiding van de site verwerkt gaan worden. Bij 'Klassefoto's' komt een nieuwe zoeklijst, die al voor 2/3 klaar is. Even kijken of het bij je eigen naam allemaal klopt, wordt erg op prijs gesteld! 'Reacties' in 'ReŁnie 2008' is bijgewerkt. 'En dan nu' heeft er weer een "Verre Velsenaar" bij. 'Anekdotes' is ook uitgbreid met 1. Bij 'Leraren' en 'Doel/resultaten' zijn een paar kleine foto's toegevoegd die Piet Kamstra instuurde. En bij 'Lesmateriaal' zijn nog 3 kaften van Johan Knibbe toegevoegd. We hebben nog niet alles kunnen doen, maar ach, IJmuiden en Beverwijk zijn ook niet in 1 dag gebouwd...        
             
05-10-2008      Voor, tijdens en na de reŁnie zijn er wel verzoeken gedaan om een naamlijsten met (e-mail)adresgegevens e/o om een forum-achtige rubriek aan de site toe te voegen. Al bij de opzet van de site is destijds besloten dat niet te doen! Belangrijkste reden is en blijft de 'privacy'. Tot op heden bemiddelen we als er om adresgegevens wordt gevraagd en dat werkt naar tevredenheid. Voor (meer) Spam en andere 'wildgroei' willen wij niet verantwoordelijk zijn. Bewust kozen we voor een programmaboekje waarin juist die contactgegevens konden worden genoteerd, met een bijgeleverde pen!

Als 'centrale' kunnen we -met de site- goed functioneren, zeker als mutaties in (e-mail)adresgegevens en telefoonnummers worden gemeld. Dat kan via het formulier in de rubriek 'Leerlingen'. Ook voor een oproep, als een kleinere groep of klas eens samen wil komen, kan daarvan melding worden gemaakt op de site. Een verslagje achteraf, met een foto, kan eveneens een plekje krijgen!

Is iemand een mapje met pasfoto's kwijt? Gevonden bij de conciŽrgebalie! Hebben we meegenomen.

Verder is te melden dat de site weer is aangevuld, maar ook wat gewijzigd. Naast wat aanvulling bij 'ReŁnie 2008', zijn twee oude luchtopnamen van de Planetenwijk aan 'Historie' toegevoegd. 'En dan nu' is voorzien van vraag 2 en 3 van het docenten-interview, foto's van "Verre Velsenaren" zijn (bijna allemaal) al vervangen en er is een nieuwe 'link', onder de recente foto's van meneer Van Maanen. Hij stelde de bladzijden uit zijn boek, die over zijn IJmuidense tijd gaan, beschikbaar voor de site. Stellen we zeer op prijs!

De rubrieken 'Commissie' en 'Bestuur ReŁnie' zijn uit de index verdwenen. Er is een nieuwe voor terug: Bestuur SRPB. Daarin staat dat wat u weten mag en moet over het bestuur en natuurlijk staat daar nu ook het rekeningnummer vermeld. Van al wat er verder in de vervallen rubrieken heeft gestaan, is een 'collage'te vinden in 'Archief'.

Inmiddels is het aantal site-klussen aardig teruggebracht!              

             
02-10-2008       De rubriek 'ReŁnie 2008' is in vrijwel alle categoriŽn aangevuld. Het komt wel voor dat er nog iets in gecorrigeerd wordt en er komt maar bij... Nogeens kijken loont meestal de moeite, of in schooltaal: bij de les blijven!             
             
01-10-2008      Naast -nog steeds- veel 'fanmail' ontvangen we ook allerlei materiaal voor de site! Dus wordt daaraan alweer gewerkt... De opsomming van hetgeen gedaan is: 'Leerlingen' is een nieuwe rubriek. Daarin zijn de 'In memoriam'-lijst, de opsporingslijst en het formulier om te melden of te muteren ondergebracht. 'En dan nu' heeft er een "Verre Velsenaar" bij (Map Koers) en onder de foto's van de docenten staat de eerste vraag (met de antwoorden natuurlijk) van het interviewtje dat met hen gehouden is. In de rubriek 'ReŁnie 2008' is een begin gemaakt met beelden van de reŁnie. Daar gaat de komende tijd nog veel meer zichtbaar worden!

Zijn er nog spijtoptanten? Met hen hebben we rekening gehouden en dus zijn er wat extra boeken gedrukt. Te koop voor slechts 12,50 euro, hetgeen inclusief verzendkosten is. Over te maken naar rekeningnummer 1259.33.843 bij de RABO-bank (Heemskerk). Het boek heeft delen van de website als inhoud, de uitgebreide interviews met de oud-leerkrachten en alle klassefoto's. Het is dus geen boek over de reŁnie zelf. Daarvan komt een DVD uit met foto's en filmopnamen!             

             
30-09-2008      Erg vroeg in de ochtend van deze -eigenlijk nog aan te vangen- dag regent het niet meer, het hoost! Onze respectieve mailboxen zijn bijna niet te legen! Ruud zorgt in ieder geval voor een reactie van onze kant. Bij 'gelegenheden' wordt wel gemeld, dat het niet doenlijk is een ieder persoonlijk te bedanken... Welnu, dat geldt inmiddels voor de organisatoren! 1000 x dank voor zoveel lof, van ons allemaal! Het is al supersnel duidelijk dat we bereikt hebben wat we wilden/hoopten, namelijk, dat er diverse initiatieven zouden ontstaan in de vorm van hernieuwde contacten en kleinschaliger reŁnietjes. En van dat alles is gemeld!

Met bijna 27.000 "hits" scoren de bezoekjes aan de site ook geweldig! Kijken is echter niet het enige. Er zijn nog genoeg vraagtekens (hier en daar ontbreken namen bij foto's), die vervangen kunnen worden. Daarover zien we ook graag mails verschijnen...

En passant zijn op datum van gister nog 2 plaatjes toegevoegd! Een voetbalteam-foto (kampioenen uiteraard) van 1961 in de rubriek 'Evenementen/ Diversen' en een artikeltje over een 'geleende' brandweerauto bij een boekverbranding in 1966 (rubriek 'Doel/resultaten').

In ons 'lijfblad' is op 29-09 al een artikel verschenen over de reŁnie! Wel met een hoog RTL-gehalte... Dat wordt later vandaag wel zichtbaar, want alles 'vers van de pers' lukt nu even niet! Mutaties op de site staan al in de steigers, maar realisatie vraagt een beetje tijd!                

             
27-09-2008      Grandioos!!! Dat was het inderdaad... We hebben er vrijwel allemaal lang naar uitgekeken en dan is zo'n reŁniedag toch (te) snel om. Maar, het was genieten, het was leuk ťn we hadden er schitterend weer bij! Nu regent het... 'grote korrels hoe-heten-ze-ook-alweer' in de mailboxen van de organisatoren. M.a.w. er zijn al massa's leuke reacties, waarvoor dank. Als al gezegd, we hebben het graag en ook met veel plezier gedaan. Zonder allen die aanwezig waren, zou het echter niets geworden zijn, dus ook een welgemeend 'merci' aan allen die het geheel hebben opgeluisterd! Al die "PB-ers" van voor of achter de lessenaar, maar ook de vertegenwoordigers van ons lijfblad, de "IJmuider Courant" en ach vooruit, de burgemeester van Beverwijk (die eigenlijk meer van het Ichthus weet).

Via deze rubriek eveneens oprechte dank aan alle vrijwilligers -al dan niet 'familie van'- die zich super hebben ingezet! Zij hebben een hele grote bijdrage geleverd aan het slagen van de reŁnie. Petje af...

Vandaag hebben we het Kennemer College weer keurig opgeruimd achergelaten. Het zag er weer uit alsof er niets gebeurd was dit weekend. Raar hoor! En natuurlijk, de leiding van de school, een aantal medewerkers en de leerlingen die helpende handen boden voor onze reŁnie, bedanken we voor de gastvrijheid en de inzet! 

Nog even dit: het kan best zijn, dat er onvolkomenheden zijn geweest, bijvoorbeeld met een boek. Meld het dan per mail, zodat we herstelactie kunnen plegen.

Correcties en aanvullingen voor de NAW-lijst e/o de site, vragen die worden gesteld, leuke reacties die we ontvangen... alles gaat beantwoord worden, maar het kan even duren. Zelfs wij moeten weleens muteren op onze respectieve prioriteitenlijstjes ;-))

Heus waar, de website blijft bestaan! We gaan er wel wat aan sleutelen, maar ook dat zal niet morgen zijn...           

             
25-09-2008      We zijn 2 dagen verwijderd van 'de grote dag'! Er gebeurt nog van alles, ook qua vinden van oud-leerlingen en -docenten, maar zů kort tevoren is het niet voor iedereen mogelijk om er zaterdag bij te zijn. En helaas ook nog een melding van een -kort na zijn schooltijd- overleden PB-er...
De lijsten 'In memoriam' en 'Opsporing' zijn nog bijgewerkt.

Frits Vermeulen vindt het zeer spijtig dat hij er niet bij kan zijn, maar bij de viering van zijn 40-jarig huwelijksfeest mag hij uiteraard niet ontbreken! Frits, maar ook Huib Zuidervaart en nog enkele anderen, wensen ons een grandioze dag. (Wij hen, maar elders, natuurlijk ook.)

Gister zijn nog allerlei zaken voor zaterdag in orde gemaakt. De site is nog bijgewerkt. Een leuke anekdote van Jan van den Berg is toegevoegd, nog een zeilweekfoto is geplaatst en kleine naamcorrecties zijn uitgevoerd.

Het zal nu enkele dagen gaan duren alvorens er verder aan de site wordt gewerkt! Eerst de reŁnie!!! Voor wie komt: tot zaterdag! Voor wie niet komt: tot later!      

             
21-09-2008      Alerte bezoekers van de site hebben het al gezien: meneer Bierling staat er inmiddels bij! Hij was voor onze komst naarstig op zoek geweest naar 'spul' voor op de site. We hebben aardig wat meegekregen en het meeste daarvan staat al online. In de rubriek 'Leraren' is een aantal foto's toegevoegd (en wat tekst). In de volgende rubrieken is ook nieuws te zien: 'Schoolkrant', een handgeschreven Radar van najaar 1970, 'Historie', het bewijs van de-toespraak-van-Broekhuysen-vanuit-zijn-auto en er zijn 2 foto's bij van het oude schoolcomplex, 'Doel/resultaten', een foto en 'Lesmateriaal', (een deel van) een boekenlijst, alsmede nog een paar beelden van een programma. Ook bij 'Evenementen'/Toneel zijn er 3 foto's bij en bij Klassefeesten 1. Dan zijn er nog een paar plaatjes voor Zeilweken en Diversen. Het vereist echter enig speurwerk om die te dateren. Dat gebeurt wel vaker en soms zijn ook niet alle namen van afgebeelden bekend. Bij dezen de uitnodiging om aanvulling/correctie te e-mailen!

De zoeklijst bij de klassefoto's is vorige week al geplaatst. Een profisorische, maar wťl met een kolom waarin te zien is wie er komen. De lijst is/wordt niet verder bijgehouden.   

             
15-09-2008      In de rubriek 'En dan nu'/leraren is meneer Van Hoek te bewonderen! Nog voor de reŁnie zal ook meneer Bierling daar nog bijkomen. Onder de kop leerlingen verscheen weer een 'Verre Velsenaar' en wel Ineke Reijnders. Ze komt niet, maar is op (redelijk recente) foto toch te aanschouwen.

Uit betrouwbare bron(nen) is vernomen dat al wat er voor 27-09 nodig is, op tijd zal zijn aangeleverd. Een geruststellend bericht dus.

Op het blad van de bestuursmededelingen is nog een bericht toegevoegd 'van de politie'. Via de 'link' hieronder -in het nieuws van 11-09- is dat nog snel even na te kijken.

En nog altijd vinden we 'gezochten' en nog altijd missen we de klassefoto van 1C 1968-1969. Gaat niet leuk staan hoor, zo'n leeg kader in het boek...             

             
11-09-2008      De laatste bestuurlijke bijeenkomst voor de grote dag is geweest. 'Alles is geregeld' en dus gaan we ervan uit, dat het allemaal puik is op 27 september. Vergeet het goede humeur niet, want dat is de basis voor een leuke dag!

De site heeft inmiddels al wat mutaties ondergaan. Uit de rubriek 'ReŁnie 2008' zijn de aan- en afmeldlijsten verdwenen. Per slot is de aanmeldtermijn verstreken. De resterende onderdelen blijven daar voorlopig nog staan. Natuurlijk hopen we dat 'In memoriam' voorlopig niet behoeft te worden uitgebreid. 'Opsporing verzocht' blijft, want we willen eigenlijk iedereen toch vinden, ook al is de reŁnie geweest. Bijdragen aan de inhoud van de site blijven namelijk welkom. Het formulier blijft eveneens, want daarmee kunnen opgespoorden zich melden ťn het biedt de mogelijkheid om mutaties door te geven (ander e-mailadres, verhuizing o.d.).

We hopen ook nog 2 of 3 interviews met oud-docenten te realiseren vůůr de reŁnie. Verder worden nog altijd wat naamcorrecties doorgevoerd bij de klassefoto's en binnenkort komt er een zoeklijst bij die rubriek. Een alfabetische naamlijst met schooljaren en klassen.

Tot slot is er nog aanvulling bij de mededelingen van het bestuur. Dat gaat over betaling voor en toegang tot de reŁnie, over de parkeerruimte in de nabijheid van het Kennemer College en 'je gezicht', ofwel: PASFOTO MEENEMEN!             

             
04-09-2008      September 2008, dus de maand van de reŁnie! Nog ruim 3 weken te gaan. Hectische weken voor uw organisatoren uiteraard... Het zit mee, het zit tegen, net als in het gewone leven! En de site? Die wordt bijgehouden alsof er niets bijzonders gaande is...

In de rubriek 'ReŁnie 2008' vliegen de getallen bij deelname ja/geen ja, geen nee/nee op en neer. Opsporing verzocht daalt!
Bij 'Doel en resultaten' is nog een oud kranteberichtje over geslaagden voor het toelatingsexamen geplaatst. En zeker niet onbelangrijk: er is nog een klassefoto aangeleverd! Van een 5e 2e klas uit 1969-1970! Dat is niet de gezochte 1C van een jaar eerder die we nog missen, maar het is super, dat we heel dicht bij compleet zijn!

Op 10-09 a.s. komt het bestuur nog een keer bijeen, om de beroemde laatste puntjes op de i-tjes te zetten! Op wie zich niet heeft aangemeld en heeft betaald, wordt niet gerekend... Nog enkele dagen om erbij te kunnen zijn!         

             
24-08-2008      Direct na de sluitingsceremonie van de Spelen in Peking/Beijing is de draad van het 'breiwerk' PB-site weer opgepakt! M.a.w.: de bijdragen van Loes HŲweler zijn te bewonderen. De rubrieken 'Anekdotes', 'Gymnastiek' en 'Evenementen' (Diversen en Zeilweken) zijn weer uitgebreid.

En van onze 'Dagobertjes' vernamen we, dat heel velen hun reŁniebetaling al hebben gedaan. Die betaling maakt de toegang tot de reŁnie definitief en voor wie dat dus tijdig verzorgd heeft, ligt de badge al (bijna) klaar!         

             
22-08-2008      Voor reŁniegangers die willen overnachten zijn -elders op de site- wat gegevens van het Stayokay geplaatst. Wel zelf rechtstreeks reserveren bij Stayokay Heemskerk!

En de site, die wordt nog steeds voorzien van aanvullingen in diverse rubrieken! Wim Kwak heeft wat oude schriften gevonden. Bij 'Lesmateriaal' is een fraai 'economisch' schema te bekijken en wie onder de afbeeldingen van de biologieboeken doorklikt, kan een 'hooggewaardeerd' verslagje lezen. Ook bij 'En dan nu' staat weer iets nieuws. Voor de zo broodnodige variatie betreft het een 'Verre Beverwijker'.

Gelukkig levert de definitieve inschrijving voor de reŁnie voor onze trouwe kijkers en lezers het nodige op! Met name Loes HŲweler (PB-ster van het eerste uur) heeft haar nostalgische register opengetrokken. Anekdotes ťn veel foto's zijn al aangeleverd. Ook een plaatje waarop mevrouw Oostenrijk is afgebeeld en zij prijkt al in de rubriek 'Leraren'. Het materiaal van Loes gaat de komende dagen verschijnen in de rubrieken 'Anekdotes', 'Evenementen/Diversen' en 'Gymnastiek'. En juist dat laatste onderwerp, of beter gezegd sport, is reden dat het even duurt voor het zicht- en leesbaar is! De "siteverzorgers" hebben destijds nogal wat liefde voor sport meegekregen van de heren De Vries en Hogewind. Grote kans dus, dat al die fraaie bijdragen van Loes HŲweler pas na de Olympische Spelen zichtbaar zullen zijn ;-)        

             
16-08-2008      Sitenieuws! De IJmuider Courant heeft in de (vakantie)tijd regelmatig artikelen gepubliceerd die gaan over oud-PB-ers. Ze zijn allemaal te zien/te lezen in de rubriek 'En dan nu'.   
             
10-08-2008      Zoals beloofd, komen er antwoorden op interviewvragen aan oud-docenten online, maar rond of na de reŁnie. Die zullen beknopt zijn. Wat uitgebreidere verslagen zullen in het (reŁnie)boek worden gepubliceerd. Echter, een aantal antwoorden van de oud-leerkrachten is 'anekdote-geschikt'. Dus staat er weer iets nieuws in de rubriek 'Anekdotes'. En ook iets van Ad Kramer over sneeuwballen! Heerlijk verkoelend in deze warme dagen...      
             
06-08-2008      Het zit weleens mee! Hans Weimar heeft recent de site ontdekt en meteen zijn 'halve familie' ingeseind. Mooi weer een drietal dat van de opsporingslijst afkon. En minstens zo belangrijk: Hans heeft de klassefoto van 3H1 uit 1968-1969 aangeleverd, met alle namen! Die staat er inmiddels al bij. Nu mankeert alleen 1C van datzelfde jaar nog maar...        
             
31-07-2008      Eindelijk de melding dat alle brieven zijn gepost! Vandaag zullen er al heel wat bezorgd zijn. En als die brief heden niet in de bus zat, dan toch binnen enkele dagen. Honderden brieven zijn geprint, gevouwen en in enveloppen gestopt. Bij een temperatuur van circa 28 graden Celsius voorwaar geen sinecure. Goed bezig die bestuursleden, toch?
Er was ook nog een lijstje aanmelders waarvan we slechts een e-mailadres hadden. Die hebben de brief per mail ontvangen, aangenomen dat hun opgegeven mailadres nog klopt. Want mutaties van huis- e/o mailadressen moeten we natuurlijk wel krijgen...
Wie de brief onverhoopt niet ontvangt, of wie na heden pas op de site belandt, kan 'm vinden in de rubriek 'Bestuur ReŁnie'/Mededelingen/Juli 2008, onder de foto's van de vouwsessie (hier klikken kan natuurlijk ook). Het is wel de 'ja-ik-wil'-versie!
Aan de groep van 'geen ja en geen nee' is een aangepaste versie van de brief gezonden. En natuurlijk mogen 'nee-zeggers' zich nog bedenken. Zij kunnen dan gebruik maken van de online-brief. Voor de oud-leerkrachten is uiteraard ook gezorgd. Die hebben een uitnodigingsbrief.  

Naast het verzorgen van de post, zijn ook nog bezoeken afgelegd bij twee oud-docenten. Meneer Van Maanen en meneer Van Schaik hebben Betty en Wim ontvangen. Foto's in de rubriek 'En dan nu'. Meneer Van Schaik wist te vertellen dat mevrouw Verspuy ooit naar Oostenrijk emigreerde en dus is daar ook een brief naartoe.

Als vermeld in de brieven-alinea: er zijn foto's bijgeplaatst van het 'zakjes plakken' door bestuursleden. Verder zijn wat foutjes hersteld. Soms is dat in de lijsten met aanmelders, gezochten e.d., soms nog in de namen bij klassefoto's.     

             
20-07-2008      Meldingen m.b.t. de site. Een bezoek aan meneer Laan heeft naast een gezellige middag ook wat voor de site opgeleverd. De rubrieken 'En dan nu', 'Leraren' en 'Anekdotes' zijn weer wat uitgebreid. Er komen weldra nog wat anekdotes bij. Onder ťťn van de recente foto's van meneer Algra staat een 'link'. Die aanklikken levert twee column-artikelen van hem op.        
             
18-07-2008      Oeps, er is een brief toegezegd en niemand heeft hem nog ontvangen... Ja, klopt, nee, nog niet verstuurd. In een democratisch bestuur heeft eenieder het recht om... en dat blijkt meer tijd te vergen dan ingeschat. Volgende week dus pas de blik op de deurmat vestigen!

De rubriek 'En dan nu'/leerkrachten is verrijkt met foto's. Er zijn (op ťťn dag) drie bezoeken afgelegd en interviewtjes gehouden. De heren Langhout, Roosendaal en Van Voorst Vader hebben hun welwillende medewerking verleend. Alledrie vonden ze het (ook) leuk en wisten ze nog van wanten v.w.b. herinneringen!

En we vinden telkens nog 'gezochten'. De getallen bij de lijstjes op de pagina 'ReŁnie 2008' veranderen regelmatig! Toch denken we dat er nog wel lieden zijn, die op zolder e/o in een oude schoenendoos ontbrekend fotomateriaal hebben. De twee ontbrekende klassefoto's bijvoorbeeld. Ook denken we, dat niet iedereen ertoe gekomen is de opsporingslijst goed door te nemen. Dat kan nog best hoor!       

             
08-07-2008      Nieuwigheden op de site! Meneer Algra heeft bezoek gehad, dus die staat er gekleurd op in de rubriek 'En dan nu'. Twee foto's uit zijn album zijn ook bijgeplaatst. Eťn bij 'Leraren' en ťťn bij 'Evenementen/Zeilweken' 1965-1966. Verder heeft meneer Algra nog voor een 'Anekdote' gezorgd, waarin wijlen oud-collega M. Maurice wordt geprezen.

Aan 'Evenementen/Diversen' zijn nog twee foto's toegevoegd van de werkweek van klas 3H4 uit 1960-1961. Henk Vermaas heeft de foto's ingestuurd. De vraag is nu, of er iemand is die een foto van die week kan leveren, waarop te zien is dat er ook gewťrkt werd...

Er zijn toch nog enkele oud-leerlingen en een oud-leerkracht opgespoord. Helaas ook de melding, dat Herman de Graaf in april j.l. is overleden. Hij was -een zeer gewaardeerde- tandarts in Bergschenhoek.       

             
23-06-2008      Er is nieuws! Op 18 juni j.l. heeft het bestuur vergaderd. Alles aan wensen en eisen is doorgesproken en het reŁniebedrag is bepaald. Op korte termijn is een brief te verwachten waarin het bedrag staat vermeld, hetgeen ervoor geboden wordt en verder nog van alles m.b.t. bereikbaarheid van de locatie, wensen, verzoeken en leuke bijzaken. In de rubriek 'Bestuur ReŁnie' is de knop Mededelingen aan te klikken. Op de pagina die dan verschijnt, is een knop Juni 2008. Daar staat iets meer dan op deze regels...

Besloten is om de catering 'in eigen hand' te houden. Zowel daarvoor, alsook voor wat andere zaken zoeken we nu vrijwilligers. Gedacht wordt aan (klein)kinderen, andere familieleden of vrienden. Aanmeldingen zijn per direct welkom! Verder zijn zaken als sponsoring (in diverse vormen) en aanbod voor vervoer zeer welkom...

De site heeft hier en daar uitbreiding ondergaan. Kees Slings heeft voor een anekdote gezorgd en dus is in de rubriek 'Anekdotes' weer wat te lezen, Betty Vennik heeft herbariuminhoud gescand en aangeleverd (zie 'Lesmateriaal'/Biologie-doewerk), 'En dan nu' heeft er een 'Verre Velsenaar' bij en de beide pagina's over 'Bestuur ReŁnie' zijn met tekst en plaatjes uitgebreid. 'Last but not least': er is een nieuwe sponsorlink! Van Robert Schoondergang, die verantwoordelijk gaat zijn voor video-opnames tijdens de reŁnie. Film en fotografie op de reŁniedag zijn afgedekt! Over het verkrijgen van die beelden wordt -in de binnenkort te ontvangen brief- gecommuniceerd.                   

             
15-06-2008      Komkommertijd! Blijkbaar wordt er 'links en rechts' al vakantie genoten... Dat doen wij ook hoor, maar zů, dat het niet echt merkbaar is. Daarom is er nu te melden, dat er weer foto's zijn bijgeplaatst van oud-leerkrachten. Betty en Wim zijn bij mevrouw Fischer geweest en Wim is met Pieter Ravensbergen bij het echtpaar De Vries-van Nood 'een biertje' gaan drinken.
Komende week gaan er nog wat van die interview-afspraken gemaakt worden.

Het zoeken naar meer oud-leerlingen staat op een laag pitje. Als Google of de telefoongids niets bieden en als we geen hints krijgen, kost het erg veel tijd. Het rendement van zoekacties is erg laag geworden!

Zij die de IJmuider Courant lezen, kunnen de komende tijd nog weleens iets over een oud-schoolgenoot tegenkomen. Ruud heeft er een aantal aangemeld voor de rubriek 'Verre Velsenaren'. Uiteraard komen de artikelen na verschijning ook op de site. Net als de foto's van de oud-leerkrachten te vinden in de rubriek 'En dan nu'.          

             
28-05-2008      Een beetje teleurstellend is het wel, dat er nauwelijks op oproepen wordt gereageerd. En dat, terwijl er nu al zoveel mensen bekend zijn met de site. We nemen natuurlijk aan, dat er niet alleen gekeken, maar ook gelezen wordt!

Gelukkig hebben we toch wel leuks en nieuws te melden! Er is een aantal oud-leerkrachten gevonden. De heren Laan, Mellema en Vet zijn gebeld. 't Zou natuurlijk leuk zijn als ze ook kunnen komen. De heer Hogewind is ook getraceerd, maar die blijkt uithuizig. Inmiddels is een bezoek gebracht aan de heer Kamerik en komende vrijdag krijgt mevrouw Fischer PB-bezoek.

Medio juni gaat de bestuursclub weer om de tafel en kort daarna zal gemeld worden, wat het rŽuniebedrag wordt en wat daarvoor verwacht mag worden...

De site is in de rubriek 'En dan nu' van aanvulling voorzien. Naast plaatjes van (huize) Kamerik, is er een artikel uit 'onze' IJmuider Courant te vinden over Wim Swier en zijn familie. Ja, die van die camping in Zuid-Frankrijk, waarvan een advertentie bij 'Sponsorlinks' staat!          

             
05-05-2008      Zo af en toe komen er fraaie aanvullingen voor de site binnen... Op een aantal 'Apropos'-schoolkranten na, staat alles van Jelte nu online. Meer zeilfoto's en een foto van een klassefeestje zijn bij 'Evenementen' te zien. En er is weer een klassefoto boven water. Van "ons" laatste jaar zijn de eerste klassen nu compleet. Komende week gaat Ruud (met vakantie) die plaatsen. Wie stuurt de foto's van 1C en 3H1 uit 1968-1969??? De enige twee die echt ontbreken!!!
Dankzij Martha Troost zijn er beelden van de ontmanteling van 'onze school' in de Venusstraat! Te zien bij 'Historie'.

Anekdotes zijn wel toegezegd, maar nog niet ontvangen! En van recentere aanmelders verwachten we eigenlijk ook wel iets. Voordat het fraaie weer doorzet en een ieder het hoofd bij vakantie(s) heeft, zien we graag site-bijdragen, aanbiedingen voor hand-en-spandiensten en sponsoren voor de reŁnie verschijnen!        

             
25-04-2008      Voor wie na wil lezen wat de ouders (eind 1964) voor 'nieuws' kregen: 'Historie' en dan klikken op de 'link' in de tekst onder de lidmaatschapskaart. En er is een Radar uit juni 1968 te zien via 'Schoolkrant' en dan de 'link' onder het pakket van eisen uit 1969.       
             
20-04-2008      En inmiddels heeft Maarten van Nieuwland laten weten dat hij niet komt, omdat hij dan met vakantie is.

Er is weer nieuws te zien! In de rubriek 'Bestuur ReŁnie' is de knop Mededelingen te vinden. Wie daarop klikt, treft er foto's van de reŁnie-locatie. Daar zijn nu 12 foto's bijgeplaatst van het interieur. Tja, wel iets anders dan de kantine van Slotboom...
De rubriek 'En dan nu' is opgedeeld in een deel 'Leerkrachten' en een deel 'Leerlingen'. De eerste interviewtjes met oud-leraren zijn gehouden en tijdens de bezoeken zijn een paar foto's gemaakt. Die plaatjes zijn al te bekijken. De vragen en antwoorden houden we nog achter, de reden waarom staat erbij vermeld!
Verder hebben we van Jelte van Dokkum heel wat documentatie gekregen. Bij 'Lesmateriaal' staat inmiddels reclame voor tweedehands boeken en bij 'Evenementen/Toneel' is het jubileumprogramma compleet te zien. Dan zijn er nog zeilfoto's, veel schoolkranten en 'Koppelingen'. Daarvan moet nog worden nagekeken, wat erbij kan...

En nog altijd kunnen enthousiastelingen zich melden bij OCF Leen Koper, OCC Ton Kalkman... En wie wil OCM (muziek) worden? Daar ligt al een klusje voor klaar, dat nu al gedaan kan worden!        

             
04-04-2008      Onze trouwe kijkers en lezers hebben het vast al gezien: eindelijk hebben we Maarten van Nieuwland kunnen traceren! En Maarten is van plan te komen. Velen herinneren zich hem als iemand met een 'status aparte', al was het maar, omdat hij de eerste (en lange tijd de enige) leerling met een auto was! Het lukt nog steeds met onregelmatige regelmaat om oud-PB-ers op te sporen. Hulp van een ieder is daarbij meer dan welkom! Kijk daarom nogeens op de naamlijst 'Opsporing verzocht'...

Goede wijn behoeft geen krans! Toch willen we melden dat we Klaas Groen -op voorhand- dankbaar zijn. Hij heeft ons allen al een welkomst-wijntje toegezegd, maar hij gaat ook de rest van de wijn voor die dag (laten) verzorgen! En het wordt goede wijn, want Klaas heeft er verstand van als directeur van een gerenommeerde wijnhandel. Ja natuurlijk, tegen een vriendenprijsje... In de rubriek 'Bestuur ReŁnie' zijn "onze" mannen van de wijn en de centen samen te zien. En het ging niet alleen over drank tijdens die bespreking, want de anekdotes kwamen ook aardig los. Die gaat Klaas nog mailen, zodat een ieder kan meegenieten!        

             
14-03-2008      Groot nieuws is er niet echt. De oproep aan oud-PB-ers verschijnt wel steeds breder en als we er afbeeldingen van hebben, dan zijn ze te zien in de rubriek 'Commissie'. Van de oud-leerkachten zijn er weer opgespoord. En we vernamen van meneer Klinkhamer dat mevrouw Fischer nog leeft. Internet hebben de oud-leerkrachten niet allemaal, dus worden zij schriftelijk benaderd. We willen nog altijd graag dat een ieder die PB-er was, op de hoogte is (wordt gesteld) van de site en de reŁnie. We 'googelen' nog altijd volop, met wisselend succes. Daarvan is wel iets terug te zien in de lijsten, zoals die in de rubriek 'ReŁnie 2008' staan. Heeft iedereen al eens gekeken, of hij/zij bekenden ziet in de opsporingslijst?

Uiteraard verwachten we wel dat onze OC's veel reacties krijgen en dat toezeggingen m.b.t. foto's en anekdotes worden nagekomen...        

             
06-03-2008      Vanaf vandaag is de lijst van met 'gezochte' personen geplaatst in de rubriek 'ReŁnie 2008'. Het is nog een ware waslijst! Ruud heeft er een fikse klus aan gehad en omdat het om zoveel namen gaat, kunnen er nog wel wat foutjes inzitten. Ook die mogen gemeld worden natuurlijk. We stellen het erg op prijs als een ieder eens even kijkt, of hij/zij nog informatie aan kan dragen.

Als eerder gemeld zijn we stapsgewijs bezig richting reŁnie. Vanaf nu is onze OCC Ton Kalkman (ja, die van 'carpoolen'/vervoer) op zijn eigen PB-mailadres bereikbaar. En daarom nu een OPROEP... Degenen die vervoer nodig hebben (van huis) naar de reŁnie en terug, omdat ze mindervalide zijn, kunnen dat melden bij Ton Kalkman. Voor het vervoer van oud-leerkrachten willen we ook zorgen (mits ze dat ook willen). Tja en dan is het natuurlijk super, als oud-leerlingen vervoer aanbieden!!! Ongetwijfeld zijn er velen die per auto komen. Alleen in een auto is niet goed voor een heleboel, dus lijkt het ons nuttig om een carpoolregeling te maken. Zij die vervoer aan kunnen bieden, worden verzocht zich bij Ton te melden. Dan kan hij vast een beetje puzzelen ;-) Een mailtje met naam, vertrek/aankomstplaats en aantal vrije stoelen ziet hij graag tegemoet. Mail hem door hierboven op zijn onderstreepte 'titel' en naam te klikken.    

Bij 'Commissie' staan inmiddels nog meer knipsels uit krantjes...         

             
27-02-2008      Voor wie 'dagelijks' het nieuws volgt: in de rubriek 'Evenementen' zijn een paar foto's bijgeplaatst, bij klassefeesten, toneel en diversen. En jawel, we hebben er weer een sponsorlink bij! Alles dankzij Kat(h)y ten Broeke, die ook nog anekdotes stuurde. Die komen z.s.m. online.

In de rubriek 'Commissie' (onderaan) is de oproep te lezen, die in een Brabantse krant is gepubliceerd. Als de lijst van aanmeldingen ras groeit, zou het kunnen, dat er aardig wat PB-ers in het zuiden zijn gaan wonen...

En willen degenen die in 1968-1969 in klas 1C of 3H1 zaten 'onmiddellijk' naar zolder of garage gaan, om de twee ontbrekende klassefoto's op te zoeken, ze te scannen en te sturen...         

             
26-02-2008      Niet drie- maar vierwerf hoera! Omdat we er sinds heden weer vier klassefoto's bij hebben. Dubbel dank aan Ineke Visser en Paul den Hertog, die er elk twee stuurden. Nog maar twee te gaan uit 1968-1969 en dan hebben we twaalf van de veertien jaargangen compleet! Erbij zijn: 1966-1967 4B2, 1967-1968 4A en 5B2 en 5A van 1968-1969.

Al gezien dat we op de reŁnie van een 'vrolijke noot' verzekerd zijn? Meneer Klinkhamer is opgespoord en hij is van plan te komen!

In de rubriek 'Leraren' is 'het koppie' van een docente bijgeplaatst. En met wat verder naar beneden scrollen, is een brief te lezen over ondeugend/onverantwoordelijk gedrag van leerlingen (met dank aan Harry van der Laan).         

             
20-02-2008      Nog voor de eerste oproep aan oud-PB-ers (om zich te melden) verscheen, druppelden er weer aanmeldingen binnen! Triest echter te vernemen, dat de namen Ron Versluis en Rob Kuijk op het blad 'in memoriam' moesten worden vermeld...

Het eerste oproepberichtje is heden in "onze" IJmuider Courant verschenen. En natuurlijk is dat in de rubriek 'Commissie' ook  te zien. Nu die andere bladen en kranten nog...

Er gloort hoop op het klassefoto-front. Ineke Visser (daar hadden we er twee van) is opgespoord in Colorado, waar ze woont. Komen doet ze ondanks dat ťn ze heeft de foto's 4A van 1967-1968 en 5A van 1968-1969 toegezegd. 't Kan nog even duren voor ze zichtbaar zijn, maar dat kan de pret niet drukken!          

             
16-02-2008      Een oproep van OCF Leen Koper. Hij kan wel wat assistentie gebruiken op de reŁniedag. Wie iets heeft met fotografie en daaraan wil meewerken, kan zich per mail melden bij leenkoper@zeelandnet.nl  En omdat Leen zo lachend op een recent geplaatste klassefoto staat, ziet u hem terug in de rubriek 'Anekdotes'. Eerst een foto en dan een aardig verhaal erbij kan dus ook!

Nog een oproep. Gezocht: een OCM, ofwel een Onbezoldigd Chef (m/v) Muziek. Het bestuur zoekt een oud-leerling die daar affiniteit mee heeft en die bereid is de zorg voor de muziek op zich te nemen. Het idee is om muziek uit onze schooljaren op de achtergrond te laten draaien. Om optredens hoeft het niet te gaan, maar helemaal uitgesloten is dat niet. De OCM heeft uiteraard medezeggenschap op zijn/haar 'vakgebied'. Aanmelden kan bij het bestuur/de webmaster.

Het bestuur is weer bijeen geweest. Dan is er natuurlijk altijd iets te melden! Er zijn heel veel zaken doorgesproken en er is ook al het nodige gedaan. De locatie was er al, maar inmiddels is over de catering een 'principe-akkoord' gesloten. Zoals een ieder kan zien, hebben we ruim 400 aanmeldingen. Dat is het resultaat van zo'n 37% gevonden oud-scholieren, uitgaand van een lijst met meer dan 1000 namen. We willen nog altijd een zo groot mogelijk aantal leerlingen bereiken en daarom zal Ruud -komende week- in de rubriek 'ReŁnie 2008' een naamlijst plaatsen van degenen waarvan we (nog) niets weten. Hun klassen komen erbij te staan. En ja, natuurlijk vragen we een ieder die lijst eens te bekijken en het ons te melden, als er meer over die personen bekend is. "HELP" dus... Het bestuur gaat nu ook proberen een bredere aandacht te krijgen voor de reŁnie. Verzoeken naar kranten, bladen en websites. Met hetzelfde doel: zien iedere oud-PB-er te bereiken. Ook al voelt iemand niet voor de reŁnie, dan is het voor ons fijn om te weten, dat hij/zij wel op de hoogte is gesteld.

Verder gaat het circus van 'sponsoren vinden' van start. Dan wordt niet de eigen rubriek 'Sponsorlinks' bedoeld, maar gaat het om instanties en bedrijven die dit soort evenementen steunt c.q. subsidie verstrekt. Ook daarbij kunnen we best hulp gebruiken. Wie een potentiŽle sponsor weet, of er zelf ťťn (of meer) regelt, krijgt natuurlijk een vetleren medaille!

Geld is in onze huidige maatschappij onontbeerlijk?! We hebben oud-leerlingen gevraagd 'en tientje' over te maken, zodat we de eerste onkosten konden dekken. Gelukkig heeft een fiks aantal dat tientje al overgemaakt (soms meer, waarvoor ook dank). Mogen we op hen die het vergeten zijn ook rekenen?

Tot slot: in de rubriek 'Bestuur ReŁnie' mededelingen/verzoeken is nog wat tekst opgenomen.      

             
12-02-2008      Jawel, weer 2 klassefoto's! De eerste 8 jaren zijn daarmee compleet. Klas 3A van 1961-1962 hebben we te danken aan Jan Koolstra en 4A van 1964-1965 aan Toos Eecen. Een tweetal andere foto's is door grotere/scherpere vervangen. Zij die de eerste 8 jaren op de PB verbleven, kunnen nakijken of alle klassen er inderdaad opstaan. Zij die in de periode vanaf de zomer van 1966 (nog) PB-er -of "Icht-er"- waren, kunnen kosteloos op dit blad worden vermeld, mits ze een ontbrekende foto insturen... We streven namelijk nog altijd naar het afbeelden van alle klassen!       
             
08-02-2008      Ook dit keer is site-nieuws het onderwerp. Er zijn weer 2 klassefoto's ontvangen, waarvoor dank! Klas 4A van 1965-1966 staat erop dankzij Dirk van Kalkeren en 5B1 van 1969-1970 dankzij Andrť Bijeman. Ons aller Ruud heeft ze er netjes opgezet. Er zijn al aardig wat jaren compleet qua foto's! Ruud heeft knap zitten puzzelen om lieden op te sporen, die nog mankerende foto's zouden kunnen hebben... Er zijn inmiddels alweer toezeggingen. Verder zullen er een paar kleine/onscherpe foto's door betere exemplaren worden vervangen. En dan ontvingen we van Kor Kossen nog een knipsel over de nieuwbouw & de (eerste) fusie. Wie bij 'Historie'/gebouw de 'link' onder de foto's van vorig jaar aanklikt, kan het allemaal zien en lezen.

Op donderdag 14 februari gaat het bestuursclubje bijeenkomen om wat vervolgstappen voor de reŁnie door te spreken. Wees niet bevreesd... we eten en drinken op eigen kosten ;-))         

             
24-01-2008      Site-nieuws: een aantal klassefoto's wordt door betere exemplaren vervangen. De foto's van Jitty Kalverda zijn te vinden in de rubriek 'Evenementen/Toneel' en haar fraaie versje is opgenomen in 'Anekdotes'. Ook Jan van den Berg heeft voor die rubriek zijn geheugen aangesproken. En dat niet alleen, want Jan heeft ook zijn beurs getrokken! Voor zijn 'recreatieve' onderneming (hij is DGA van meer firma's)heeft hij een sponsorlink laten plaatsen! Dat doet de 'clubkas' goed natuurlijk...         
             
21-01-2008     En ineens stond de teller op 402... Bleek dat we 'allang' zoveel aanmeldingen hadden, maar niet goed geteld hadden...

Niet zo opvallend, maar in een paar rubrieken is een zinnetje aangevuld, of een afbeelding vervangen. 'Lesmateriaal' heeft er wat agenda-plaatjes van Lydia Roosendaal bij en ook in 'En nu dit' is iets toegevoegd, want Jitty Kalverda heeft ons -van verre- bereikt. Zij heeft inmiddels ook haar fotoalbums doorgenomen en wat voor 'Evenementen' gestuurd. Dat wordt later deze week zichtbaar.

Iemand nog ontbrekende klassefoto's? Voor de zekerheid even kijken in oude schoenendozen of albums, mag best!         

             
11-01-2008     De dagen van de beste wensen en goede voornemens liggen alweer achter ons. Nu maar hopen op en werken aan een zo goed mogelijke gezondheid ťn aan het realiseren van snode en leuke plannen... De reŁnie is nog maar zo'n achtenhalve maand van nu!

De 400-ste aanmelding wil nog even niet lukken, maar die gaat spoedig komen. Wel is er weer een klassefoto boven water. Komende week komt die erbij te staan. Het is die van 1970-1971 brugklas 1A. Daarmee zijn er 3 brugklassen van dat jaar te zien en kennelijk zijn dat de enige klassen, die gefotografeerd zijn. Raar maar waar?! Als iemand weet te vertellen waarom... graag!         

             
28-12-2007      Na Sinterklaas komen de Kerstdagen en die hebben we u/jullie in alle rust (of hectiek) laten doorbrengen... Ruud zou toch niet echt bij de les geweest zijn, want die heeft inmiddels gevierd, dat hij in zijn eigen "sixties" is beland... Wel heeft hij de lijst van aanmeldingen bijgehouden ťn de ontbrekende foto van 1958-1959 geplaatst. De namen bij die foto komen z.s.m.

Trouwe bezoekers hebben vast al gezien dat de 400-ste aanmelding en de start van 2008 weleens -zo goed als- samen zouden kunnen vallen. Dat zou leuk zijn natuurlijk!

Voor wat betreft de site: correcties vinden zo nu en dan plaats zonder dat ze vermeld worden. Enkele toezeggingen van anekdotes waren er en zijn er nog... Jan van der Waa heeft wat aanvullingen gestuurd ťn de klassefoto van 2B 1964-1965. Dat stimuleert anderen vast, om "o ja, ik zou nog nakijken e/o mailen...." waar te maken!         

             
03-12-2007      Het is de week van Sinterklaas, dus noemen we nu Jan Vermaas.
Hij stuurde een foto van een klas, die nog niet op de site aanwezig was.
Als Ruud 'm plaatsen -heden- niet vergeet, is ook het schooljaar '65-'66 nu compleet.

Actueel in deze dagen is over het aantal lesuren klagen!
In plaats van demonstreren, kunnen scholieren beter hun vernielingen repareren...
En wij dan? Wel, in 'En dan nu' is te lezen, hoeveel uren wij meer moesten pezen!         

             
25-11-2007      Nog bijna dagelijks druppelen er aanmeldingen binnen... Ook in het Dagblad Kennemerland heeft inmiddels een berichtje gestaan over onze reŁnie in het Kennemer College... En dan "hangt" er weer wat aan (of in, zo u wilt) de site. Er is creatief werk te zien door in de rubriek 'Lesmateriaal' bij biologie op de link te klikken en een boze brief van klas 5B uit 1963, aan het bestuur van 'Dianthus, kan worden gelezen door in 'Historie' bij de passage over de leerlingenvereniging op de link te klikken.

Er zijn nog anekdotes en sponsorlinks toegezegd. Ze zijn welkom, net als ontbrekende klassefoto's en namen bij diverse foto's...       

             
18-11-2007      Ons huisblad -de IJmuider Courant- heeft heden IJmuiden e.o. al op de hoogte gesteld van het locatienieuws! Omdat alle publicaties van de krant in de rubriek 'Commissie' staan, is het artikeltje van vandaag daar ook geplaatst.

En de namen van de oud-leerlingen op de laatste 2 ontvangen klassefoto's zijn inmiddels bijna allemaal bekend...       

             
14-11-2007      Hoera, we zijn 'op zeker' onderdak! Het Kennemer College aan de BŁllerlaan 2 te Beverwijk wordt onze huisvesting op 27-09-2008. We zijn de directie van de school dankbaar voor het feit, dat we hun gebouw mogen gebruiken. Per slot waren we vroeger 'de concurrent'. Het gaat namelijk om het pand van de voormalige 'Pius X' en - de naam zegt het al- dat was een school (bijna) roomser dan de paus... De tijden zijn dus echt veranderd. Daar profiteren we nu fijn van mee. Misschien jammer dat we de gemeente Velsen de eer niet aandoen, maar toch ook weleens leuk voor alle Beverwijkse leerlingen, die na zoveel jaren eens niet met de pont hoeven, of de sluizen over moeten crossen!
Onze Pieter Ravensbergen is (nog) leraar aan het Kennemer en hij heeft de locatie geopperd. Uiteraard is hij direct benoemd tot OCL, ofwel "Chef Locatie". Het schoolgebouw is recent gerenoveerd en heeft nu een schitterend atrium. Met veel lichtinval en annex een kantineruimte. Perfect verbouwd voor ons ;-). In de rubriek 'Bestuur ReŁnie' en dan via de knop mededelingen staan een paar foto's van de buitenkant. Die van binnen volgen z.s.m. Ook op de site van het Kennemer College is e.e.a. te bekijken. Het adres is te vinden in onze rubriek 'Sponsorlinks', want zo'n link heeft de school natuurlijk wel verdiend! Leuke bijkomstigheden verder: een kans op goede -niet te dure- catering en er wordt nog gewerkt aan een mogelijkheid voor overnachtingen in de buurt. Onze penningmeesters slagen er prima in, om 'prettig geprijsde' resultaten te boeken!

En dan verder... Klaas Groen doet in wijn. Hij biedt ons op de reŁnie een drankje aan. Een gewaardeerde geste. Ook zijn een aantal financiŽle giften ontvangen, waarvoor we eveneens dankbaar zijn. Er gebeurt dus van alles, op meerdere fronten. Het enthousiasme groeit met de dag.

En tot slot: elders op de site zijn weer wat nieuwigheden te lezen/te zien. In de rubriek 'Klassefoto's' is de teller op 140 gekomen. 2 foto's erbij van de jaren '68-'69 en '69-'70. In 'Leraren' (onderaan) zijn wat foto's bijgeplaatst en is wat tekst aangevuld. In 'Evenementen' zijn de subrubrieken 'Toneel' en 'Zeilweken' uitgebreid. En uiteraard is de locatie voor de reŁnie in passende rubrieken nu aangegeven.            

             
31-10-2007      En de locatie wordt... in het volgende 'nieuws' pas bekend gemaakt! Het merendeel van de bestuursleden is op 26 oktober naar een "in de schoot geworpen" locatie wezen kijken. Unaniem enthousiasme en van onze kant dus een "ja". We wachten nog even op formele goedkeuring van de 'directie' van het pand.

Op de site zijn wat kleine aanvullingen gerealiseerd. Ook is er weer een klassefoto-jaar compleet, niet omdat de laatste foto erbij gekomen is, maar omdat bleek, dat er in 1963-1964 maar ťťn 4B was! Verder is een nieuwe rubriek toegevoegd. 'En dan nu...' biedt ruimte voor wat leuke verhalen en plaatjes, meer van deze tijd. Neem een kijkje en zie wat voor soort artikeltjes in die rubriek passen. Met dank aan Ria Borst.             

             
14-10-2007      Van 2 personen is de vraag gekomen of ook partners mee kunnen komen naar de reŁnie. "Nee" is het antwoord. Die duidelijkheid willen hier maar gelijk geven. De teller van potentiŽle ja-zeggers gaat al naar de 350. We verwachten dat die nog wel met meer dan een 100-tal zal oplopen... Circa 500 mensen, waarvan de meesten elkaar zo'n 40 tot 50 jaar niet meer hebben gezien! Elkaar terugzien/vinden zal al een klus zijn! Deze eerste reŁnie dus zonder partners. (Ingeval er bijzondere omstandigheden zijn, kunnen die worden voorgelegd aan het bestuur.)

En er is alweer een "chef" benoemd! Ton Kalkman heeft zich bereid verklaard "chef carpoolen" te zijn. OCC dus. Hij zal zich gaan bezighouden met een soort vervoersplan. De bedoeling is, dat met name oud-leerkrachten worden gehaald en teruggebracht. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan mindervaliden. In een later stadium zal daarover uitgebreider worden gecommuniceerd.

Op de site zijn de rubrieken 'Bestuur', 'Evenementen/Toneel' en 'Schoolkrant/Radar' aangevuld.           

             
11-10-2007      De klassefoto van 1f uit 1959-1960 is aangeleverd. Hij kwam van ver, uit Canada! Met dank aan Ria Borst.
Inmiddels is Robert Schoondergang aangesteld als OCV. Populair gezegd: "chef video". Het vastleggen van de reŁnie is met de chefs Leen en Robert nu aardig afgedekt!

Hier en daar is weer aanvulling gerealiseerd in diverse site-rubrieken. 'Anekdotes', 'Sponsoring'/nostalgisch, 'Schoolkrant'/Radar (inhoud komt nog) en bij 'Commissie' is een recent artikeltje uit de IJmuider Courant bijgeplaatst. We worden dus aardig in de gaten gehouden ;-), maar zijn daar dankbaar voor!

Er mankeren nog altijd klassefoto's, we missen nog wat namen ťn we hebben nog plaats voor niet-nostalgische sponsorlinks!              

             
03-10-2007      Nu de reŁniedatum bekend is, zijn/komen er wat mutaties in de lijsten van aan- en afmeldingen. En nog altijd druppelen er aanmeldingen binnen! Ruud heeft inmiddels de reŁnie aangemeld bij SchoolBank en wellicht levert dat ook weer kandidaten op. Betty Vennik heeft fraai briefpapier ontworpen en dus kunnen brieven uit naar oud-leerlingen, waarvan we alleen postadresgegevens hebben. Ook dat zal het aantal enthousiastelingen wel doen stijgen. Binnenkort komt er ook een brief op de site, met een verzoek van de man(nen) die de clubkas beheren. Dan kan een ieder het fraaie briefpapier meteen zien! En ja, mannen die de clubkas beheren, want Cees Schaap is bereid gevonden als 2e penningmeester te fungeren. M.b.t. de centen is alles dus "prettig geregeld".

Voor een aantal (niet onbelangrijke) randzaken op en rond de reŁnie worden "specialisten" benaderd om een taak op zich te nemen. Zo is Leen Koper al bereid gevonden om "chef fotografie" te zijn. Zijn functionele benaming is OCF, waarbij de O staat voor Officieel e/o Onbezoldigd! Ook video en achtergrondmuziek zijn zulke zaken.  

Site-nieuws: voetbalteamfoto's bij 'Evenementen/Diversen', 'Anekdotes', 'Lesmateriaal' en 'Doel/Resultaten' zijn weer wat aangevuld. En bij 'Bestuur ReŁnie" zijn de codes voor betalingen uit het buitenland vermeld. Verder heeft Ruud een manier gevonden om te tonen wie zich recent hebben aangemeld. Dat is te zien in de rubriek 'ReŁnie 2008'.      

             
29-09-2007      De datum van de reŁnie is vastgesteld op 27-09-2008. Dat is een jaar eerder, eergisteren dus, besloten! Het bestuur is toen voor het eerst bijeen geweest en heeft 'heus en serieus' vergaderd (zie ook rubriek 'Bestuur reŁnie'). Emmie van den Berg stond al enige tijd als voorzitster aangekondigd, maar helaas gaat ze de functie toch (nog) niet vervullen. Praktische redenen maken deel uit van het besluit. Dank aan Emmie voor wat ze al heeft gedaan! Wellicht sluit ze in een later stadium weer aan bij de 'voortrekkers'.

Naast een datum is er een locatie-optie benoemd. Die vermelden we nog niet, want Onno mag eerst gaan peilen of de optie reŽel is. Verder zijn wat zaken besproken t.a.v. de indeling en invulling van de dag. Wees gerust, de hoofdmoot zal her-kennen en bijpraten zijn! Maar met een penningmeester aan tafel gaat het natuurlijk ook over pecunia. Daarover volgt nog "nieuws". Voor wat de dagindeling betreft: de reŁnie zal 's middags zijn. Het 'spraakwater' bestaat dan uit koffie/thee en fris. Later in de middag doen we aan wijn (o.d.) bij het water... Er komt een 'regeling' voor eten ja/nee en daar zal een apart prijskaartje aan hangen. Natuurlijk hebben we nog een paar leuke/goede ideetjes besproken, maar we doseren de info. Per slot willen we de kijk- en leescijfers ook hoog houden!

"Zullen jullie al mijn oud-leerlingen de groeten van me doen?" Met dat verzoek namen Onno, Ruud en Beja eergister afscheid van mevrouw DŲrr, aan wie ze een bezoek brachten. Bij dezen! De nestor van de nog levende PB-ers heeft een nieuwe pc aangeschaft om alle ontwikkelingen op PB-gebied te kunnen volgen! Fysiek niet meer top, maar qua herinnering en gevatheid als vanouds ("maar niet meer zo streng", zegt ze zelf). Anekdotes zijn in aantocht. En ze wil er volgend jaar bij zijn natuurlijk, dus "allez les gars, faites vos devoirs!"

Verder nog de site: de rubriek "Roept u maar" gaan we weghalen. Er zijn (bijna) geen vragen, dus kennelijk heeft een ieder zijn/haar lesjes goed geleerd. Ruud gaat iets bedenken om in de rubriek 'ReŁnie 2008' zichtbaar te maken, welke aanmelders (of afvallers) er het laatst zijn bijgekomen. Bij 'Doel/resultaten' zijn nog wat nieuwe afbeeldingen gekomen. Een dezer komt er ook nog een toelatingsexamen bij. En bij 'Evenementen/Diversen' is een foto te zien van onze schoolvoetbalkampioenen uit 1964.

De rubriek 'Sponsorlinks' blijft staan. Dat moet toch eens een pagina worden, waarop flink gescrolled kan worden. 'Directeuren' genoeg in de gelederen en 'hobbyfreaken' ook! Het wordt nog weleens wat...             

             
24-09-2007      Onno laat weten, dat er nog weleens wat misgaat met mailtjes. Er belanden er tussen de spammails! Het is dus zaak, dat eenieder zijn/haar spamfilter zů instelt, dat al wat komt van @pb-hbs.nl wordt doorgelaten. "Effe checke" dus. En verder is het natuurlijk van belang, dat wijzigingen van woon-e/o e-mailadressen ook worden gemeld.       
             
19-09-2007      In de rubriek 'Sponsorlinks' zijn advertenties uit de eerste schoolkranten bijgeplaatst. Ter stimulering van hedendaagse firmadirecteuren...       
             
14-09-2007      Soms denken we: leest men tegenwoordig nog wel? Trouwe lezers en vooral kijkers hebben we zeker, dat wijst de statistiek wel uit! Prima dus, maar 'rendement' voor de site levert het maar mondjesmaat op en dat is wel jammer. Niemand meer een grappige of andere herinnering aan de PB-tijd?

Er is wel een sponsorlinkje bij (Peter Zwitser maakt wat van zijn hobby!). En... er zijn weer twee klassefoto's boven water 2A van '63-'64 en 3A van '64-'65. Er mankeren nog enkele namen. Wie weet ze nog? De namen bij alle klassefoto's zijn inmiddels allemaal gecorrigeerd. Dat bleek een fikse klus, maar die heeft Ruud dus geklaard. Verder is bij 'Historie' nog een kleine aanvulling geplaatst.

Dan nog een verzoek aan hen die benaderd worden en wel kijken, maar mogelijk geen belangstelling hebben voor de reŁnie. Dat vinden we uiteraard spijtig, maar het is wel prettig als ze zich d.m.v. een mailtje melden, zodat we weten wie we wel en niet bereikt hebben.

En nog altijd geldt: hoort zegt/mailt het voort! Al is het maar aan de broers en zussen, die ook op de PB zaten!        

             
02-09-2007      Help!!! Wat we beloven, doen we! Alle stappen die 'uw voortrekkers' konden en kunnen doen, zijn gedaan. Dus hebben we nu ook een nummer bij de Kamer van Koophandel (zie rubriek 'Bestuur reŁnie'). Al wat er is binnengekomen aan foto's/scans en verhaaltjes is geplaatst. Natuurlijk was te verwachten, dat het na een poosje wat rustiger zou worden, zeker m.b.t. de site. Dat is ook zo. En het aantal aanmeldingen komt niet meer met "plukken" binnen, want het zoeken op internet levert mondjesmaat op. Deze alinea begint met Help!!! Een oproep dus. Ten eerste aan degenen die nog ontbrekende klassefoto's hebben toegezegd. Inzenden graag! Aan de latere inschrijvers de vraag om ook bij te dragen aan "anekdotes en plaatjes" op deze site. Op naar de zolder en struinen in de oude dozen! Het aanmelden van (mail)adressen van oud-klas/schoolgenoten wordt eveneens toegejuicht. En dan aan de dames en heren "directeuren" van hun eigen firma: stuur een logo en een website-adres voor de rubriek 'Sponsorlinks'. Lage advertentiekosten ťn aftrekbaar van de belasting! Mogelijk (extra) klandizie en bovendien zou het positieve invloed kunnen hebben op de hoogte van het bedrag voor de reŁnie... De meeste vakanties zitten erop, dus 'aan de bak met z'n allen' voor ons eigen goede doel.     
             
16-08-2007      De "Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS" is geboren! Op 10-08-2007 is de geboorteakte ondertekend door Onno van Tongeren en Wim Kwak. De laatste gaat in het bestuur als penningmeester fungeren en Wim heeft zijn eerste goede daad verricht: een rekening geopend en wel bij de RABO-bank (Heemskerk) onder nummer 1259.33.843. Zoals het er nu naar uit ziet, belooft inleggen op die rekening meer leuks dan beleggen via de beurs!

Voor bestuurlijke zaken is een aparte rubriek in de index gezet ('Bestuur reŁnie'). Als de bestuursleden 'het volk kond willen doen', dan gaat dat in die rubriek verschijnen.            

             
02-08-2007      Volop vakantietijd en dat is merkbaar. Er is wat minder aanbod van materiaal voor de site, maar toch. De klassefoto van 2a2 uit 1969-1970 is ontvangen. Ruud is nu met zomervakantie en dus is die nog even niet zichtbaar. Het aantal aanmeldingen is nu rond de 300. Nog steeds vinden we zelf oud-PB-ers, of krijgen we (mail)adressen door. Per mail benaderen is sneller (en goedkoper) dan per post. Brieven zijn tot op heden nog niet uitgegaan. Dat gaat pas gebeuren nadat er een heus bestuur en ook een rekeningnummer is. Naar verwachting zal dat eind augustus/begin september allemaal rond zijn.

Een exacte reŁniedatum is er nog niet. Eind september 2008, op een zaterdag is de bedoeling. Het aantal deelnemers bepaalt mede de locatie en daar we nog heel velen niet hebben bereikt, is die dus nog niet bekend. We willen een grotere groep de kans geven zich aan te melden.

Inmiddels is er bij 'Evenementen/Zeilweken' weer iets bij en zijn er wat kleine foutjes op de overzichten van de klassefoto's uitgehaald. Aan correctie van namen bij de foto's wordt nog gewerkt.           

             
25-07-2007      Er zijn niet 2, maar 4 klassefoto's bijgekomen! Allemaal van de beginjaren '60. Aan het corrigeren van de namen wordt verder gewerkt. Alle ontvangen foto's staan erbij. Daarbij ook nog een stel in de rubriek 'Evenementen/Toneel'. En dan is 'Anekdotes' nog wat uitgebreid.           
             
19-07-2007      Na ruim een week van weinig nieuws,is er weer wat te melden. Oud-leraar Nederlands Bukman en zijn ega Veenendaal die Frans gaf, hebben veel foto's gestuurd. 2 ontbrekende klassefoto's uit 1960-1961 ťn het nodige van een klassefeest uit hetzelfde jaar. Daarnaast een stapeltje van de zeilweek uit 1963. In de komende dagen wordt e.e.a. online gezet, dus... weer kijken! Bij 'Leraren' is het fotootje van Bukman al toegevoegd.

Ruud is nog een paar dagen met verlof. Het bijwerken van namen bij klassefoto's kan pas volgende week. Wel een verzoek aan een ieder: er mankeren nog namen bij klassefoto's en het zou helpen, als eenieder zichzelf "zoekt" op die foto's. Wij hebben het idee, dat lieden die zich al wel gemeld hebben, hier en daar nog als 'onbekend' vermeld staan. Dat moet toch snel bijgestuurd kunnen worden?!         

             
07-07-2007     Aanvulling bij 'Schoolkrant'. Daar is nu wel e.e.a. van "Radar" te vinden. Verder -onderaan- bij 'Leraren', 'Evenementen-Diversen' en 'Anekdotes'. Inmiddels is er nog weer meer binnengekomen, dus blijft het de moeite lonen om regelmatig te kijken. Sinds kort is ook te volgen wie er niet naar de reŁnie kunnen/willen komen en wie er mogelijk nog over te halen zijn!        
             
30-06-2007      De rubriek "roept u maar" heeft een wijziging ondergaan. Ook daar is voortaan chronologisch van onder naar boven te lezen, zodat niet meer gescrolled behoeft te worden om te zien of er iets nieuws is. Van hetgeen meneer Roosendaal heeft gestuurd, is een groot deel verwerkt. Bij bovengenoemde rubriek, alsook bij 'Historie', 'Anekdotes', 'Lesmateriaal', 'Doel/Resultaten' en 'Evenementen - Diversen' is dat na te zien.        
             
28-06-2007      Op naar de 300 aanmeldingen en de 150 klassefoto's... Het aantal oud-leerkrachten breidt geleidelijk aan ook uit en wellicht komt daar een "klas vol" van. 'Lesmateriaal' is recent weer uitgebreid en ook aan 'Anekdotes' is het nodige leesvoer toegevoegd.

Gisteren is in Driehuis het doornemen van alle PB-dossiermapjes afgerond. We hebben nu alle namen van oud-leerlingen. Onno kan de NAW-lijst daarmee aanvullen/corrigeren en Ruud gaat hetzelfde doen bij de klassefoto's. Beja zonder werk kan natuurlijk niet! Oud-leraar Roosendaal heeft haar voorzien van een pak gegevens en bijlagen, waarmee op een aantal pagina's uitbreiding en correctie te verwezenlijken is. Kortom: het blijft zinvol om de site regelmatig te bezoeken! We hebben inmiddels het idee, dat er van onze school -in korte tijd- een gigantisch stuk geschiedenis lees- en zichtbaar is gekomen. Daar kunnen we met z'n allen best trots op zijn! Noblesse oblige, dus blijf van alles aandragen/insturen!        

             
04-06-2007      'Schoolkrant' is uitgebreid met hele exemplaren van 'Apropos' en enkele losse pagina's van 'Radar'. Bij 'Historie' zijn nieuwe 'links' geplaatst. Aan 1 ervan zijn exemplaren van het blad 'de Koppeling' (voor ouders) gekoppeld. 5 complete bladen, die een goed beeld geven, van wat aan hen werd gemeld. 'Anekdotes' en 'Gymnastiek' zijn ook weer van nieuwe stukjes voorzien. Het aantal klassefoto's nadert nu de 130. Ruud is bezig met plaatsen en aanvullen/corrigeren van namen. En (hoera) er is een sponsorlink bijgekomen!

Een A-diploma mankeert nog steeds... Voor een kaft van een schoolboek 'exacte vakken' is ook nog een plekje ingeruimd. Aanmeldingen druppelen nog steeds binnen en gelukkig vinden we, of melden zich nog regelmatig lieden die we op de naamlijst hebben. Maar "Hoort zegt het voort" blijft van kracht!             

             
26-05-2007      Er is wel weer e.e.a. gebeurd! Nog altijd groeit het aantal wel-willenden voor de reŁnie en met de klassefoto's zijn we nog 'maar' ca 50 stuks van het geschatte totaalaantal af... Het ondergenoemde artikel uit de IJmuider Courant is iets beter neergezet. 'Anekdotes' is weer uitgebreid, alsook 'Historie' en 'Leraren'. Voor de laatste 2 rubrieken is nog het nodige aan materiaal voorhanden om te verwerken. Voor 'Schoolkrant' eveneens, maar dat betreft uitbreiding naar hele nummers en dat staat nu op het tweede plan.

Bij 'Lesmateriaal' zijn veel meer 'kaften' te zien. Tot op heden stonden daar rapporten, examens, diploma's en cadeau-bijbels bij. Die zijn allemaal overgezet naar een nieuwe rubriek, die 'Doel en resultaten' is genoemd. In de index te vinden als 'Resultaten'. Nu dekt de inhoud van 'Lesmateriaal' de lading weer geheel.   

Wat ons tegenvalt, is de belangstelling voor een 'Sponsorlink'! En dat, terwijl zelfs bij ons de slogan 'nu halen en pas in 2008 betalen' geldt. Waar blijven die lieden met hun hotel, camping of ander soort bedrijf???            

             
17-05-2007     Het aantal aanmelders groeit nog steeds gestaag! Met de klassefoto's gaat het ook nog crescendo. Voor het grote aantal complimenten: dank! Een vaas vol pluimen staat gezellig... 'Lesmateriaal', 'Leraren', 'Anekdotes' en 'Evenementen' (Toneel en Zeilweken) zijn weer uitgebreid. Het artikel uit de IJmuider Courant is bijgeplaatst bij 'Commissie'. Hier en daar moet nog geschaafd/verfraaid worden. Met de hulp van velen, gaat dat zeker lukken!

De 'site-bewerkers' proberen een zo breed mogelijk beeld van de PB-periode weer te geven. Het is niet en het zal niet de bedoeling zijn, iemand voor het hoofd te stoten. In het algemeen is er akkoord voor publicatie. In geval er toch bezwaren zijn, verwachten we een mailtje. Natuurlijk zijn we genegen -waar nodig- aanpassingen te doen, zodat niemand geschaad wordt. Maar feiten zijn natuurlijk wel feiten...            

             
11-05-2007      Nog steeds komen er allerlei 'scans' en foto's van materiaal uit onze schooltijd binnen. Klasse! Het aantal "ja-zeggers" voor de reŁnie gaat naar de 200. Omdat vandaag een artikel in de IJmuider Courant verschijnt (waar Beja, Ruud en Onno onlangs voor zijn geÔnterviewd), wordt een extra aanmeldingsimpuls verwacht. Het artikel zal ook een plaatsje krijgen op de site, zodat uitgezworvenen het ook kunnen lezen. Verder is te melden, dat archiefdozen van de PB-periode worden 'doorgespit' om in ieder geval de naamlijst van oud-leerlingen te kunnen completeren. De schatting is nu, dat er rond de 1000 leerlingen zijn geweest. Daartegen afgezet al bijna 20 % reŁniekandidaten... Het gaat dus goed!

Een aantal rubrieken op de site breidt nog bijna dagelijks uit. Bij klassefoto's gaat een mutatie plaatsvinden. Het overzicht van de klassen verdwijnt. Per jaargang zal nu te zien zijn, welke foto's nog mankeren (tot 1968 is dat al gerealiseerd). Het streven blijft om alle klassefoto's 'online' op deze site krijgen.

En tussen al het site- en zoekwerk door wordt ook al gewerkt aan het formeren van een bestuur. "PB-bobo's", zeg maar. Gelukkig zijn ze wel te vinden! De reŁnie kan niet 'voor niets' zijn, er moet een rekening komen, enz. enz. Sponsoren kan inmiddels ook! Betalen hoeft pas, als er een rekening is. Bijdragen zonder 'link' naar een eigen bedrijf of hobby zijn ook welkom. Onno ziet mail daarover graag in zijn mailbox!        

             
25-04-2007  Hoera! Het aantal aanmeldingen voor de reŁnie is heden op 150 gekomen en het aantal klassefoto's heeft de 100 gehaald! Nog steeds komt er van alles binnen, geschikt voor de site. Dat betekent, dat er meegedacht wordt en met die animo zijn we erg blij! Blijven doen, ook al duurt het soms even voor het 'online' zichtbaar is!          
         
20-04-2007      Het aantal klassefoto's nadert de 100! Bij een paar foto's staat een andere aanduiding dan in het overzicht. Wie de juiste benaming weet, mag die mailen. Afbeeldingen van rapporten en diploma's zijn geplaatst bij de rubriek 'Lesmateriaal', knop resultaten. Er is nog materiaal dat verwerkt moet worden bij 'Anekdotes' en 'Evenementen'. Alles z.s.m....          
             
11-04-2007   De dag voor Pasen is het aantal aanmeldingen voor de reŁnie op 100 gekomen! Vandaag zijn twee nieuwe rubrieken toegevoegd, te weten 'Schoolkrant' en 'Sponsoring', de laatste (nog) in raamwerk. 'Historie', 'Anekdotes' en 'Gymnastiek' zijn uitgebreid. Bij 'Leraren' zijn aanvullingen en correcties verwerkt. Aan 'Evenementen' wordt nog gesleuteld en 'Klassefoto's' heeft constante aandacht! Neem daar eens een kijkje op het overzicht en zie of u/je nog klassefoto's hebt, die ontbreken. Alle klassen is het streven...         
         
26-03-2007 Alle foto's die tot nu toe binnen zijn gekomen, staan nu op de site, vanaf schooljaar 1958-1959  t/m  1971-1972.
Aanvullingen op de foto's van alle schooljaren kunnen nu worden doorgeven. 
             
24-03-2007 Grandioos, de vele reacties binnen een paar dagen! Het duurt natuurlijk weleens "even" voor het zichtbaar is verwerkt. En voor wat betreft de namen bij de klassefoto's: die zijn nog niet allemaal bijgeplaatst. Ruud is nu bezig met het schooljaar 1964-1965. Reacties op de jaargangen daarvoor zijn zeer welkom, maar die op nog te vullen jaargangen zien we liever later...

Er gaan nog een paar "rubrieken" op de site komen! Zo werken we aan een overzicht van alle klassen en overwegen we van "toneel" (evenementen) een subrubriek te maken. En we voelen veel voor "sponsoring/reclame", maar dan uitsluitend voor de oud-PB-ers die een eigen bedrijf o.d. hebben. Denk aan een kader met je naam en je PB-periode, een logo of andere uiting van reclame en een "link" naar je (bedrijfs)site. Tegen een vriendschappelijke prijs natuurlijk! 

             
20-03-2007 Iedere oud-"PB-er" kan zich nu aanmelden voor de reŁnie, via een formulier op de website (zie index: ReŁnie 2008). 
         
15-03-2007 De website www.pb-hbs.nl gaat online! 
         
01-03-2007
   
De eerste (circa) 50 positieve reacties voor een reŁnie zijn binnen 
ťn er wordt gebouwd aan een website over "de Prins Bernhard" (HBS en College).
         
21-02-2007 Ruud Schaap (IT-er) reageert positief op mail en wil wel meehelpen/wordt gestrikt als mede-organisator.
         
01-02-2007
     
Oud-klasgenoten Beja Peijpers en Onno van Tongeren spreken elkaar na ruim 40 jaar.
Ze besluiten te peilen of er animo is voor een reŁnie.
         
Home