Volg 't Nieuws...

 

04-07-2024 Van stukjes schrijven (zoals onder de kaders is aangekondigd) is het nog niet gekomen. Maar wat in't vat zit, verzuurt niet. Nog wat geduld graag...  Er wordt nog gewerkt aan de rubrieken 'Evenementen' en 'Sponsorlinks'. Er komt een foto bij en er wordt een advertentie vervangen.
   
   
21-06-2024 Jawel, er is weer iets te melden. De 13e j.l. heeft het bestuur haar jaarlijkse bijeenkomst gehouden. Zoals inmiddels al een aantal jaren, wederom bij "De Overburen" in Amersfoort. Excuses mijnerzijds (Beja), voor het wat laat berichten over hetgeen besproken is. De jaarlijkse agendapunten zijn afgewerkt en goedgekeurd. Daarna zijn enkele suggesties ter tafel gekomen, die hieronderstaand worden weergegeven.

                                                                            

Beste oud-leerling van de Prins Bernhard HBS, 
Het jaar 2024 is alweer bijna zes maanden onderweg en wij willen jullie daarom vragen ook dit jaar een donatie te doen aan de Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS.

 Wij hebben jullie bijdrage nodig om de maandelijkse bankkosten (deze zijn met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met zoín 37,4 %) en de kosten van de website te betalen.

Jullie kunnen jullie donatie overmaken op bankrekening Nl19RABO 0125 9338 43 ten name van de Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS onder vermelding donatie 2024.

                                                                                           

Het bestuur beschikt nog over een aantal boeken ĎPrins Bernhard HBS 1958-1972'

 In dit boek zijn de docenten vermeld. Daarnaast herinneringen van oud-leerlingen en vrijwel alle klassefotoísí.
 
Wij bieden dit boek te koop aan voor Ä 10,00 inclusief verzendkosten.

Om te bestellen Ä 10,-- overmaken op bankrekening: NL19RABO 0125 9338 43 ten name van Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS, o.v.v. boek en je huisadres.

Het bestuur van de Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS.

En dan willen we nog proberen om oud-PB-ers stukjes te laten schrijven/tikken over wat ze zelf in hun latere leven hebben ondernomen. Te denken valt aan studie(s), beroepen, vrije tijdsbesteding(en) en wat verder interessant kan zijn om te vermelden. De bestuursleden zullen zelf het voortouw nemen. Stukjes zullen vooralsnog op deze pagina worden geplaatst. Mocht het aanbod groot worden, dan maken we er een aparte rubriek van. Neem de uitdaging aan... Per slot is de tijd van sollicitatiebrieven normaliter voorbij.

   
30-05-2024 Recent heeft de partner van Hans Schachtschabel ons laten weten, dat Hans op 8 maart j.l. is overleden. Hij is 77 jaar geworden. Hoewel meldingen van overlijdens geen leuke berichten zijn, willen we toch wel graag geÔnformeerd worden en ja, helaas zijn het wel de berichten die te verwachten zijn. En... als vaker aangegeven: ook over andere onderwerpen kunnen berichtjes worden gestuurd. Mits PB gerelateerd.     
   
17-05-2024 Het weer is ook nu nog niet aangenaam, maar de vergaderdatum is enkele dagen geleden wel vastgesteld. Het is 13 juni geworden. 'Deze maand' in het vorige bericht was een foutje, waarvoor excuses. 
   
02-05-2024 Inmiddels alweer mei... Zou het mooi weer mogen worden, maar bij tikster dezes is het momenteel fiks herfstweer. Zware buien met fikse hagelstenen en knap wat wind. Dit bericht is niet PB-gerelateerd, maar er is al tijden niets binnengekomen. Wie zich geroepen voelt, kan altijd nog een anekdote of iets anders relevants insturen! Van bestuurskant is slechts te melden, dat de jaarvergadering deze maand zal plaatsvinden.    
   
28-03-2024 Pasen begint het komend weekend. Het ziet er qua weer niet naar uit, dat het echt aangenaam wordt. Zondag kan het meevallen, dus als het zonnetje schijnt, geniet er dan van! Fijne dagen gewenst en... als er iets relevants voor deze site te melden valt, aarzel dan niet...  
   
16-02-2024 En wederom excuses, want de jaarvergadering, die voor gister was uitgeschreven, is te elfder ure niet doorgegaan. 'Tikster' dezes heeft moeten afzeggen, omdat ze een kuitbeenbreuk heeft opgelopen en Libbe, omdat hij door griep geveld werd. Een vergadering van slechts twee bestuursleden voldoet niet aan de reglementen, dus uitstel. Vůůr juni a.s. zal de vergadering worden gehouden.

Overigens: tot onze spijt komen er geen mailberichtjes meer binnen met anekdotes en evenmin met mutaties betreffende oud-leerlingen en -docenten. Niemand meer, die iets te melden heeft en/of nog een anekdote uit de mouw schudt? 

   
21-01-2024 Excuses voor het feit, dat er niet eerder een berichtje bij is gekomen, na de feestdagen.
Hopelijk zijn alle volgers 2024 goed begonnen, ondanks de minder goede weersomstandigheden!

Voor eventuele vermeldingen e/o mutaties op deze site zijn we afhankelijk van de lezers. Uiteraard gaat het wel om vermeldingen die oud-PB-ers, of de school zelf betreffen.

Van het bestuur uit is er het bericht, dat het op 15 februari de jaarvergadering zal houden. Zoals al jaren gebruikelijk te Amersfoort.  

   
29-11-2023 Jammer, maar er komt al langere tijd geen bericht(je) binnen, dat in deze rubriek kan worden geplaatst. Ze blijven uiteraard wel welkom.

Wel wenst het bestuur een ieder een hele gezellige decembermaand toe. Iets minder nat mag uiteraard, maar winters (zoals de winters in onze schooltijd doorgaans waren) kunnen toch wel mooi zijn...

   
10-10-2023 We zijn bijna twee maanden verder sinds de laatste vermelding in deze rubriek. Er zijn geen berichtjes ontvangen en van bestuurszijde is er evenmin iets te melden. Uiteraard hopen we, dat er nog altijd wel gebruik gemaakt wordt van de site! 
   
17-08-2023 Enkele dagen geleden ontvingen we het bericht, dat Harm Bosman op 4 juli j.l. is overleden. Hij werd 72 jaar.

Uiteraard hopen we, dat nog een flink aantal oud-PB-ers de website met enige regelmaat bezoekt. En ja, we zijn voor allerlei meldingen (reŁnietjes, overlijdensberichten)  afhankelijk van hen. Denk niet, dat we alles al weten...

   
04-08-2023 De foto's van de reŁnie 5B1 ('70-'75) staan online. Te bekijken via deze link:  2023 5b1.htm
   
02-08-2023 Van hitte naar grote hoeveelheden regen... Wel wat wennen voor ons aan het fiks veranderende klimaat!

De foto's van 5B1 (1970-1971) zijn op 6 juli j.l. ontvangen en er is uiteraard aan gewerkt om ze netjes op deze website te plaatsen, maar helaas er is iets misgegaan. Graag nog even geduld dus.   

   
05-07-2023 Er zijn bijna twee maanden verstreken sinds de vorige regels... De hitte is er debet aan geweest.
Wel zouden er foto's worden gestuurd van een reŁnie van klas 5B1 (1970-1971), maar die zijn -tot op heden- niet ontvangen.

Een oud-docent heeft recent laten weten, dat hij een (mini) reŁnietje nog wel leuk zou vinden... Het bestuur heeft daaromtrent geen afspraken, maar wat niet is, kan wellicht nogens komen.

   
09-05-2023 In de voorbije weken is er geen nieuws geweest om hier te vermelden. En het werk aan de kaders is vooralsnog weer gestagneerd. Blijft er uiteraard nog altijd wel de mogelijk om iets aan te leveren! 
   
23-03-2023 Recent is het bericht binnengekomen, dat Wim van Rij in december j.l. is overleden. Hij werd 76 en verbleef in Portugal.

In de voorbije weken is er ook nog wat aan de website gewerkt. Die wordt al vanaf de start gemaakt in Frontpage. Bij de weergave ervan blijken niet alle kleurtjes van -met name- kaders juist. Oranje-blauw is toch leuker om te zien dan grauw-grijs!

Uiteraard hopen we, dat PB-bezoekers van de website het melden als ze fouten zien en/of nog iets te 'vertellen' hebben!

   
21-02-2023 Inmiddels hebben er wat mutaties plaatsgevonden. Enkele correcties op roepnamen bij diverse klassefoto's en in de alfabetische naamlijst. Ook zijn nu alle namen bij de klassefoto van 1d 1968-1969 compleet. Maar in de agenda van dat jaar van meneer Roosendaal is bij klas 1d een zevental leerlingen bijgeschreven. Denkelijk zijn ze in de loop van het schooljaar ingestroomd. De namen zijn op het blad van die klas toegevoegd.

En voor wie het niet meer wist: 1969-1970 was het laatste schooljaar, dat ook nog op zaterdag les werd gegeven! Schrijfster' dezes weet dat nog maar al te goed. Het was dan namelijk racen op de fiets om op tijd te zijn voor m'n hockeywedstrijden!   

   
10-02-2023 Allereerst excuses! Ruim een maand geen nieuws, terwijl er wťl wat is gebeurd.
De jaarlijkse bestuursvergadering heeft op 02-02 j.l. weer plaatsgevonden in Amersfoort, wederom bij "De Overburen", tegenover het NS-station.
Het verslag van de vergadering van 2022 werd goedgekeurd, alsook de jaarrekening. Gelukkig zijn er weer wat donaties geweest, zodat met name bankkosten konden worden betaald. Donateurs zijn uiteraard ook dit jaar weer welkom, daar de vaste bankkosten naar verwachting zullen worden verhoogd.
In de loop van dit jaar zal Onno een schrijven uit doen gaan, om te peilen of en zoja hoe vaak een reŁnie nog gewenst is.
De website blijft voortbestaan, omdat die nog altijd een groot aantal bezoekers telt. Uiteraard zijn we daar blij mee!

Dan: de gegevens die Lydia Roosendaal stuurde, opgetekend in de agenda's van haar vader, zijn nog niet allemaal verwerkt. Daarnaast heeft een oud-leerling zich aangemeld en hij verstrekte info, die ook tot mutaties heeft geleid.
Kortom: het blijft interessant om de website te bezoeken!

   
07-01-2023 Naar het bestuur hoopt, is een ieder het nieuwe jaar redelijk tot goed begonnen! En wellicht zijn er nog oud-PB-ers die bereid zijn iets te melden dat relevant is voor de website. Het eerste bericht is vandaag ontvangen van de dochter van meneer Roosendaal. Zij heeft notities in zijn agenda's gevonden en daar komen enkele mutaties uit voort, die een dezer verwerkt gaan worden. Blijf dus wel de site bezoeken en aarzel niet een berichtje te sturen. Al dan niet met een 'plaatje' erbij!
   
27-12-2022 De Kerstdagen zijn alweer voorbij, dus op naar 2023. Het ziet er in de wereld niet erg rooskleurig uit, maar we hopen dat een ieder toch nog 'krenten uit de pap' kan halen. Namens het bestuur: alle goeds voor het komende jaar!
   
21-11-2022 En weer zijn we bijna twee maanden verder... Leuke dingen zijn al langer niet te vermelden.  Het wordt er -voor zeer velen- niet beter op de komende tijd, gezien de prijsstijgingen voor elementaire dingen. Een ieder sterkte wensen, past dan wel. Bij dezen.

Fijn dat er ook nog kranten worden gelezen. Minder leuk als er rouwadvertenties instaan uiteraard, maar een oplettende en zeer betrokken oud-PB-er heeft gemeld, dat Henk Offerhaus op 16 november j.l. is overleden. Ruim twee weken voor zijn 77ste verjaardag.

   
24-09-2022 Bijna drie maanden zijn verstreken sinds de laatste stand van zaken. Meldingen m.b.t. PB-gerelateerde onderwerpen zijn er helemaal niet geweest. Gezien alles wat er nog steeds aan narigheid in de wereld gaande is, mag dat niet verbazingwekkend heten. Van uitgebreid zoeken naar onopgespoorde leraren en leerlingen is het al tijden niet gekomen. Denkelijk zijn er ook wel weer oud-PB-ers overleden, maar gemeld zijn ze niet en bij af en toe eens speuren op het internet is ook niets gevonden.
Wie toch de website nog bezoekt en wellicht ziet, dat er iets is aan te vullen, kan dat uiteraard nog altijd melden!         
   
29-06-2022    In de voorbije -ruim- twee maanden is er geen enkel bericht binnen gekomen... Behoudens het officieel muteren van de bestuurlijke veranderingen, is er niets te melden.
Helaas gebeurde en gebeurt er veel ellendigs en daar hebben we allemaal last van. Dachten we, dat het met Covid wel aardig voorbij zou zijn, is er oorlog in ons werelddeel.
Inmiddels ondervinden wij allen wat dat voor doorwerking heeft. Er was eens... een anti-atoombom demonstratie op het Malieveld in Den Haag (1983). Daar liep een jonge vrouw rond met een sandwichbord, waarop was vermeld: "ik ben van na de oorlog en dat wil ik graag zo houden". Die zin is (heb ik) door de jaren regelmatig herhaald. Het is de vraag of die 'onze tijd' nog wel kan gaan uitduren...

Nog altijd is het mogelijk een anekdote uit de PB-tijd te mailen, of iets anders dat PB-gerelateerd is.
Rouwberichten o.d. van oud-PB-ers zijn ook altijd welkom.     

         
22-04-2022 Gister is de bestuursvergadering in Amersfoort gehouden. Nog slechts vier leden telt het bestuur... Maar we kunnen ermee door! Eerst zijn de stukken goedgekeurd en vervolgens zijn mutaties doorgesproken. Om te voldoen aan wat statutair moet, heeft Onno zich bereid verklaard weer voorzitter te zijn, blijft Libbe secretaris en zal Jaap als penningmeester te boek staan. Ikzelf (Beja) ben officieel weer lid. Voor de komende jaren is dat bestuurlijke dan weer op orde.

We houden de mogelijkheid open om eventueel t.z.t. nog een samenkomst te organiseren. En de website blijft ook bestaan. Af en toe eens bezoeken, is uiteraard goed voor de statistiek! Wellicht heeft iemand nog een anekdote die geplaatst kan worden? Meldingen van overlijdens van oud PB-ers worden -hoe naar ook- op prijs gesteld.

De laatste jaren (Covid) waren niet de fijnste en helaas ziet "de toestand in de wereld" (om J.B. Hilterman te citeren) er verre van rooskleurig uit. Maar we houden het devies van Ramses Shaffy er maar in: we zullen důůrgaan...      

   
01-04-2022    Er is een nieuwe datum voor de bestuursvergadering vastgesteld en wel op 21 april a.s. Verder is er niets te melden.
Denkelijk is een ieder wel blij, dat er vrijwel geen Covidrestricties meer zijn, maar voorzichtig blijven is nooit af te raden. Dus: blijf alert!  
  
         
17-02-2022    De geplande vergadering van het bestuur is uitgesteld. Die zal alsnog worden gehouden na Pasen, maar vůůr 1 juli van dit jaar.

Het waren rustige weken na de jaarwisseling v.w.b. berichten. Eergister kwam er wel een melding van het feit dat oud-docente Tine de Vries-van Nood is verhuisd van Leeuwarden naar een tehuis in een kleine plaats ten noorden van de Friese hoofdstad. 

         
04-01-2022    Helaas... nog een melding van het overlijden van een oud-leerling. Rob(ert) Bakker is op 27-12-2021 op 64-jarige leeftijd overleden. Hij werd musicus en later ook koordirigent. Hij dirigeerde een aantal succesvolle koren die repertoire zongen van 'Bach tot Abba'...         
         
03-01-2022    Zo vroeg in het nieuwe jaar zijn er alweer regels toe te voegen aan deze rubriek. Waar we hoopten en eigenlijk aannamen dat een ieder het nieuwe jaar toch goed zou beginnen, heeft dat voor de familie van der Schoor helaas niet zo mogen zijn. Vandaag is het bericht binnengekomen, dat oud klas- en schoolgenoot Harry van der Schoor op 28-12-2021 onverwacht is overleden. Harry was sinds februari 2019 penningmeester van ons bestuur en ook degene die een 'app-groep' opzette.

We zijn Harry zeer dankbaar voor zijn inzet en enthousiasme sinds hij deel uitmaakte van het bestuur ťn voor de foto's die hij maakte tijdens de laatste reŁnie. Hen die hij nalaat, wensen we sterkte en kracht toe om het verlies te dragen.

         
24-12-2021 Hoewel ook dit jaar de feestdagen niet als vanouds gevierd kunnen worden, hopen we, dat een ieder er toch iets van kan maken. 
         
29-11-2021    In de voorbije weken is er geen nieuws gemeld. We hopen dus maar dat het een ieder nog vrij goed gaat.
Gezien de ontwikkelingen t.a.v. covid en het groeiend aantal varianten, is er nog weinig leuks te ondernemen en dŠt zal voor velen geen leuke e/o gezellige decembermaand betekenen...

Helaas is er op het bestuurlijke vlak wel een minder leuke mededeling te doen. Jan van der Waa heeft zijn voorzitterschap beŽindigd. Uiteraard zeggen we hem dank voor zijn inzet en het feit dat hij zich op 2 oktober j.l. goed van zijn taak gekweten heeft.
Omdat er niets bijzonders op de rol staat, zullen voorkomende werkzaamheden -indien nodig- worden waargenomen door de andere bestuursleden.
Ingeval er iemand is, die voelt voor het onbezoldigde bijbaantje: e-mail naar bestuur@pb-hbs.nl            

         
21-10-2021    Alle foto's staan nu op de website! De foto's van Andrť, Harry en Anke zijn wat minder scherp afgebeeld, maar op een foto klikken, levert een grotere en best scherpe afbeelding op (exclusief de eerste vier van de Venusstraat e.o.).   
         
19-10-2021    Gister is het gelukt (dankzij Jaap v. T.) om de rubriek ReŁnie 2021 te corrigeren en er een vervolgblad aan te koppelen, met de foto's van 2 oktober j.l. Er zijn nog wel wat kleine onvolkomenheden, maar die worden z.s.m. weggewerkt.
Door op de foto's van Andrť, Harry (nog niet allemaal) en Anke te klikken, verschijnen grotere en scherpere afbeeldingen!        
         
15-10-2021   De foto's stonden de 14e wel 'online', maar later die dag waren ze niet meer zichtbaar... Beja culpa in dezen. Er wordt aan gewerkt om de bladzijde z.s.m. weer toonbaar te maken!      
         
14-10-2021   De foto's staan nu allemaal in de rubriek 'ReŁnie 2021'.
Gezien de huidige wetgeving en het feit dat we niet gevraagd hebben of er bezwaar zou zijn, staan er geen namen bij de foto's. Omdat er ook nogal wat foto's zijn, waarop groepjes zijn afgebeeld, zou het vermelden van namen wellicht meer plaats innemen dan de foto's zelf. Toch veel kijkplezier gewenst!    
         
11-10-2021    Inmiddels zijn er foto's ontvangen van de reŁnie van 2 oktober j.l. De inzenders zeggen we daarvoor hartelijk dank. De afbeeldingen zullen z.s.m. op de website worden geplaatst.      
         
05-10-2021    Ook de reŁnie van zaterdag 2 oktober is geschiedenis! En het werd gezellig! 43 oud-leerlingen, een amanuensis en er was toch ook nog een leraar. Hulde aan meneer Laan, die uiteraard een welverdiend applaus kreeg.
Jan van der Waa -die al ruim een jaar voorzitter is-, nam de gelegenheid te baat zich voor te stellen en refereerde aan het overlijden van nogal wat oud-docenten.
Er werd op het strand vůůr locatie "Zeezicht" een strandrace gehouden, dus was er knap wat herrie, maar het heeft de pret niet gedrukt. Integendeel, het werd heel gezellig. Om iets na 18.00 uur gingen de laatsten de regen in. Pootje baden aan de vloedlijn was dus niet nodig...

Het was de laatste reŁnie! De stichting en de website blijven wel bestaan.
Dus Šls er nogeens een paar enthousiastelingen bijeen willen komen, wie weet kan er dan toch nog iets op touw worden gezet...

In de rubriek "ReŁnie 2021" zullen in ieder geval nog foto's worden geplaatst.       

         
28-09-2021    Nog enkele dagen te gaan tot de samenkomst in "Zeezicht". Het bestuur ziet ernaar uit, toch zo'n 30 ŗ 40 oud-PB-ers te verwelkomen.
Denk aan de QR-code!
En voor een aantal automobilisten: houd rekening met de afsluiting van de A12 (Den Haag-Utrecht v.v.). Het kan extra dukte teweeg brengen op met name de A2.

Helaas ook een overlijdensbericht. Gister verschenen advertenties m.b.t. het plotselinge overlijden van Adri van den Brink. Hij werd in juli j.l. 68 jaar.    

         
31-08-2021    Ruim dertig oud-leerlingen zullen (ijs en weder dienende) op 2 oktober naar de reŁnielocatie komen. Ook twee oud-leerkrachten hebben aangegeven erbij te willen zijn. Groen licht dus voor de bijeenkomst in "Zeezicht".
Voor wie zich nog bedenkt: aanmelden kan nog!      
         
26-07-2021    Naar is gebleken, zijn veel onbestelbare e-mails retour gekomen, omdat de providernamen niet meer bestaan! Er is al eerder aangegeven, dat er geen briefpost meer wordt verstuurd, dus aanmelden voor de reŁnie kan alleen per e-mail.

Enkele dagen geleden werd aan ons bericht dat oud-docent Fred van Hoek was overleden. Op welke datum werd niet vermeld. Als het recent was, is hij net 79 geworden.      

         
16-07-2021    Nog steeds uitgaand van het kunnen houden van de reŁnie op 2 oktober...
De kosten voor de reŁnie zijn gesteld op 22,50 euro zůnder en 27,50 euro mťt parkeer-uitrijkaart.
Inmiddels zijn ook de nodige e-mails verstuurd, maar veel komt retour omdat de adressen niet meer kloppen. Aanmelden en adresmutaties doorgeven kan in de rubriek ReŁnie 2021 via "links".    
         
06-07-2021    Sinds eind mei was er niets te melden, maar achter de schermen is toch wel het nodige ondernomen en dat heeft resultaat opgeleverd. IJs en weder dienende zal de reŁnie van 2021 gehouden kunnen worden in strandpaviljoen 'Zeezicht' (locatie Kennemerstrand 180) in IJmuiden en dan van 14.00 tot 18.00 uur. Wie dat nog niet gedaan heeft, maar toch wel wil komen, kan zich nog aanmelden. Zie daarvoor de 'link' in de rubriek RŽŁnie 2021. Deelname zal circa 25 euro kosten, inclusief wat drankjes en hapjes.
Uitnodigingen worden z.s.m. gestuurd.       
         
27-05-2021     Op 25 mei heeft het bestuur -via internet- vergaderd. Uiteraard is het vooral gegaan over de reŁnie van 2 oktober a.s. Er is vůůr de vergadering al geÔnformeerd bij twee strandtenten in IJmuiden en te verwachten is, dat op korte(re) termijn meer bekend gaat worden over de kosten en wat daarvoor aan 'hap en snap' geleverd gaat worden.

Tot de datum van de reŁnie maakt het bestuur ook wat kosten en omdat de kas na de laatste reŁnie zo goed als leeg was, wordt een donatie zeer op prijs gesteld! 

Voor donaties:
 "Stichting ReŁnisten Prins Bernhard HBS", Heemskerk.
IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43

Swift-code: RABO NL 2U

Alle beetjes helpen!

En passant is ook iemand gevonden die nog op de opsporingslijst stond. 

         
12-05-2021     Het heeft even geduurd, maar nu is er toch weer iets. Nieuwe apparatuur ťn tegenslag zijn reden, dat er in april geen berichtje is geplaatst.

Vorige week is een rouwadvertentie van een oud-schoolgenoot doorgestuurd. Het betrof het overlijden van Jacques van Seters op 27 april j.l. Hij was 73 jaar.     

          
18-03-2021     Het is helaas nog altijd corona- en dus komkommertijd voor berichtgeving in deze rubriek. Maar toch! Er heeft zich een oud-leerlinge gemeld die nog altijd op de opsporingslijst stond. Dat verwerkt hebbende, is het aantal gedaald onder de 240.

We hopen uiteraard wel, dat het aantal oud-PB-ers dat inmiddels met een vaccin is geprikt, heel snel stijgt!        

          
12-02-2021     Het weer dezer dagen roept veel herinneringen op van de middelbare schooljaren van veel PB-ers. Schaatsen boven de Velsertunnel, schoolwedstrijden in Santpoort en vooral ijskoude ledematen! Velen van ons wagen zich waarschijnlijk niet meer op het ijs, zeker niet als blijkt hoe druk het op populaire plassen en sloten is. Iets breken is geen pretje, maar alsnog corona oplopen is dat evenmin.

In deze tijden viert het website-bezoek geen hoogtij. Begrijpelijk, maar voor het bijhouden van de naamlijsten van overledenen, zijn we aardig afhankelijk van PB-ers die de website nog wel bezoeken...

Sterkte allemaal en blijf coronavrij!      

          
08-01-2021    De beste wensen voor een ieder! Die behelzen uiteraard de gezondheid en nu meer dan ooit, ook gezelligheid en normale sociale contacten! Wellicht lukt het de komende maanden om een fikse meerderheid van de bevolking vaccin toe te dienen, zodat weer meer mag/kan. Een reŁnietje op 2 oktober staat nog op de agenda!

Recent is op internet een bericht aangetroffen van EMU, waarin een necrologie van (oud-werknemer) Egbert Helder te lezen is. Hij stierf op zijn 73e verjaardag, 29-10 j.l.   

          
19-12-2020     Bijna Kerst en dat wordt voor velen 'anders dan anders'. Hoe dan ook: het bestuur wenst een ieder fijne Kerstdagen en een 2021 waarin Covid-19 onder controle komt en er weer meer mag en kan. Wie weet toch ook weer een reŁnie...   
          
23-11-2020     Covid-19 heerst nog steeds en dus kunnen er geen plannen worden gemaakt voor 'groepsaktiviteiten', zoals een reŁnie bijvoorbeeld. We hopen wel, dat het een ieder nog aardig goed gaat!
Onze penningmeester is wellicht het actiefste bestuurslid... Hij deed vorig jaar een oproep om donateurs te werven, die iets wilden overmaken om vaste onkosten (bank, website e.d.) te dekken. Dat is gelukt en nu is de hoop, dat er ook voor het komende jaar wat donateurs zullen zijn! Het rekeningnummer is: NL19 RABO 0125 9338 43. Bij voorbaat dank!
Blijf alert ťn voorzichtig!     
          
18-10-2020     Geen nieuws, geen e-mails. Wel bij bestuursleden onderling. Die refereerden aan het feit, dat het -op 3 oktober j.l.- de dag van de reŁnie zou zijn geweest... Misschien komt het er in 2021 nog een keer van. Plannen maken heeft in deze tijd echter nog geen zin. Hopelijk is een ieder alert en bijzonder voorzichtig!
Sterkte allemaal!       
          
14-09-2020     Helaas is er geen fijn nieuws te melden. We ontvingen het bericht van overlijden van oud-docent Ab Roosendaal. Hij stierf op 7 september, op 89-jarige leeftijd en werd op 12 september in Driehuis-Westerveld begraven.     
          
24-07-2020     Ruim een maand niets te melden geweest. Gezien het feit dat alle oud-PB-ers tot een grote risicogroep in coronatijd behoren, is het virusvrij blijven hoofdzaak.
Als dat lukt, moeten we hopen, dat er t.z.t. weer ruimte zal zijn voor bijzaken.

Enkele dagen terug is het bericht binnengekomen, dat oud-leerling Tom Cornfield in april j.l. (kort voor zijn 66-ste verjaardag) is overleden.          

          
16-06-2020     Er is sinds eind april niets nieuws te melden, behoudens de aanmelding van een vriend. Meer vrienden zijn nog steeds welkom, want dat spekt de kas een beetje...
We hopen wel, dat we nog trouwe lezers en lezeressen hebben, want die zijn doorgaans degenen die mutaties doorgeven.
En we hopen zeker ook dat een ieder coronavrij blijft!
          
29-04-2020    Een weekje gewacht, omdat er op Koningsdag vergaderd is. Dat was dit keer niet op de inmiddels vertrouwde lokatie in Amersfoort, want A is dat een gesloten horecagelegenheid en B 'samenscholing' mag nog steeds niet.
Het werd dus een 'Zoom-sessie' vanuit de respectieve huizen. Het ging goed, maar helaas moest er een minder leuk besluit worden genomen...
De geplande reŁnie van 03-10-2020 gaat niet door! 
Allen die zich hebben aangemeld voor bovenstaande datum, krijgen een e-mail waarin ook iets staat over de bijdrage.

Aangenomen dat er volgend jaar toch wel weer betere omstandigheden zullen zijn om iets te organiseren, is er een nieuwe datum gekozen en wel 02-10-2021. Ver vooruit, maar wel in de hoop dat er dŠn een vaccin is tegen Covid-19.

          
22-03-2020     Per 01-03 j.l. heeft een bestuursmutatie plaatsgevonden, die al in de pijplijn zat. Nieuwe voorzitter van de commissie is nu Jan van der Waa. Onno die vanaf de oprichting voorzitter en later interim-voorzitter is geweest, is nu lid. Uiteraard via deze rubriek wordt Onno reuze bedankt voor alle jaren (vanaf de start) dat hij voorzitter is geweest. Bij dezen!

Tot op heden is het aantal aanmeldingen voor de reŁnie niet opgelopen. Gezien de ontwikkelingen n.a.v. het coronavirus is dat logisch.
Ńls er in oktober weer iets feestelijks te organiseren is, zal het een reŁnie worden voor een relatief klein gezelschap. De Telstar-locatie is inmiddels afgezegd. Harry is degene die de opties voor een geschikte strandtent onderzoekt.

Belangrijk is nu echter, dat we -liefst allemaal- deze verschrikkelijke tijd goed doorkomen. Alle oud-leerlingen zijn 60+, dus behoren tot de risicogroep!
Aan de regels houden (net als vroeger) is het advies. Doen we toch?     

          
25-02-2020     De herinneringsmail heeft toch weer een aantal aanmeldingen voor de reŁnie opgeleverd. Het aantal aanmeldingen is gestegen naar 39. Dat is nog niet het aantal, waar het bestuur op hoopt... De aangemelden hebben wellicht nog contact met oud-klasgenoten die zich nog niet hebben opgegeven, dus is de vraag, of zij er wat kunnen overhalen om toch van de partij te zijn...

Er is ook nog een overlijden gemeld. Rob Prinsse overleed -als midden vijftiger- in 2014.       

          
14-02-2020    Onno heeft eergister een herinneringsmail betreffende de te houden reŁnie verzonden. Er zijn al wel wat aanmeldingen bijgekomen, dus hopen we het streefgetal toch te gaan halen. Er waren niet alleen aan- en afmeldingen, maar ook twee berichten waarin het overlijden van een oud-PB-er werd gemeld.
In mei 2017 is Bram de Goede na een heftig, kortstondig ziekbed overleden. In augustus 2019, tijdens een fietsvakantie in Duitsland met vrienden, stierf onverwacht Taco van Popta, kort voor zijn verjaardag.
De rubriek 'Leerlingen' is bijgewerkt.   
          
30-01-2020     Spijtig genoeg moeten we opnieuw het overlijden van een oud-docent melden! Enkele oud-leerlingen meldden ons, dat gymleraar Mink de Vries op 26 januari j.l. is overleden. Hij zou op 10 februari a.s. 89 jaar zijn geworden. Namens het bestuur en ongetwijfeld ook namens veel oud-leerlingen wensen we zijn ega en oud-lerares Tine de Vries-van Nood heel veel sterkte toe.

Op de 27e januari kwam uw bestuur weer bijeen voor de jaarlijkse vergadering, wederom in Amersfoort. Zie de rubriek 'Bestuur SRPB' voor een foto. En ja, het eten is nog altijd voor eigen rekening!.
Helaas is het aantal aanmeldingen voor een 4e reŁnie nog niet groot. Het ons resterende budget is onvoldoende om ook per post oud-PB-ers te benaderen. Daarom vragen we een ieder die deze rubriek volgt, om oud-klas/schoolgenoten met wie nog contact is, te informeren. B.V.D.!     

          
04-01-2020     Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud! Op ieders 'lijstje' van goede voornemens mag het aanmelden voor de reŁnie in oktober staan. Dat kan dan via de rubriek 'ReŁnie 2020'. 't Zou leuk zijn als er nog een flinke opkomst is.

Helaas kan oud onder-directeur en leraar Nederlands & geschiedenis Jan Bierling niet meer van de partij zijn. Hij is als 89-jarige op 1 januari overleden.  We hebben nog voor bloemen bij zijn afscheid kunnen zorgen.      

          
Oudere berichten zijn ondergebracht in de rubriek 'Archief'.
Daar staan 4 kaders met berichten van 2007 t/m 2009, 2010 t/m 2011, 2012 t/m 2014 en 2015 t/m 2019.
 
Home