Herinnert u zich deze nog?

een greep uit het lesmateriaal

 Nederlands

vreemde talen exacte vakken overige vakken diversen

Nederlands:

Nederlands
Hieronder de eerste wijsheden

uit  Kompas I.

En zie, dat wij toch echt

'met vakantie' gingen!

Een bloemlezing van bloemlezingen...

Letterkunde beteknde schrijvers en schrijven. Klik hier om wat 'doewerk' te zien.
Het is opvallend dat er nog geen boeken over grammatica, stijl en spelling boven water zijn gekomen.
Met vijf lesuren Nederlands per week was het echt niet alleen "mooie verhalen".
 

Voor over de landsgrenzen:

Engels (met "tekenen des tijds"), Frans...

... en Duits...

Goed gezien... de middelste afbeelding is geen kaft van een boek. Het is Jan Aberkrom die in 1966-1967 een "beeldige" spreekbeurt -(auf) Deutsch- hield! 

 

Terug naar menu

Voor exacte vakken:

 

Wiskunde:

dé rekenlineaal, met gebruiksaanwijzing...

 

Wiskunde

 

 
 
Wis- en natuurkunde

Natuurkunde

 
 

Scheikunde

 
 

en

Biologie
Eerdere
drukken
Latere
drukken
 
 

Ook bij dit vak was sprake van zwoeg- ofwel doewerk.
Te zien door hier te klikken.

en als extra:

Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren

Vanaf het schooljaar 1961- 1962 krijgen in ieder geval de leerlingen vanaf de derde klas, via de school een abonnement op Pythagoras. Het is een nieuw tijdschrift, uitgegeven door Wolters te Groningen, met het doel de belangstelling te wekken voor de wiskunde als gereedschap "dat in ons leven van vandaag onmisbaar is." We maken daarin kennis met de Platlanders, 'wezentjes die slechts twee afmetingen hebben, alleen lengte en breedte'. Ze wonen in Platland waarin ook slechts twee afmetingen voorkomen. Hun land is een plat vlak of een gebogen vlak, maar dat kunnen ze zelf maar moeilijk uitmaken. Ze kunnen zich geen hoogte voorstellen en hebben totaal geen dikte. Deze Platlanders moeten leerling Henk Binnendijk geďnspireerd hebben om in Apropos (1e jaargang, nr. 3, juli 1962) een verhaal over "De Dimensieplukker" te schrijven, dat in verschillende afleveringen is gepubliceerd. Daarin gaat prof. dr. ir. Draaikolk experimenteel het bestaan van de vierde dimensie aantonen. De machine van Draaikolk zou in staat zijn 'aan het ene voorwerp een dimensie te ontplukken en deze aan een ander voorwerp te geven.'

Het blad vormt ook het begin van de landelijke Wiskunde Olympiade Nederland. Een wedstrijd in het oplossen van bijzondere wiskundige problemen. In 1962 dringen 60 van de 3346  leerlingen door tot de tweede ronde, waaronder Johan R. Bohlken (geb. 1946) van de Chr. H.B.S. te IJmuiden. De tweede ronde vindt plaats op 24 oktober te Utrecht. Op 29 november 1962 wordt de top tien van de einduitslag bekend gemaakt door de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Johan Bohlken ontbreekt daarin. (Hans Wendte).

En ook Wim Tulp (1966-1971) heeft zijn "Piet Hazegrassen" bewaard.

 

Terug naar menu

Voor aardrijkskunde, geschiedenis, economie en handelswetenschappen:

Aardrijkskunde

Geschiedenis (met teken- en ander 'zwoegwerk' uit een schrift en een dubbele pagina uit een werkschrift bij geschiedenis)

Economie

 en

 handelswetenschappen

   
Wim Kwak is uiteraard niet zomaar aangesteld als penningmeester
voor de reünie. Hij heeft indertijd goed genoteerd/geschetst hoe
alles in elkaar moet steken als er van geldstromen sprake is!

Voor kunstgeschiedenis:

In de eerste en tweede klas werd kunstgeschiedenis gedoceerd. Kennelijk was het daarvoor beschikbare lesmateriaal niet naar de zin van de leraren op de PB. Zij vervaardigden zelf stencils met tekst en lieten de leerlingen bijbehorende afbeeldingen uitknippen. Dat alles werd in een schrift of map geplakt. Tekenleraar Kamerik was de eerste maker van dat materiaal. Toen Kamerik meer lesuren tekenen moest gaan geven, heeft geschiedenisleraar Roosendaal de lessen  kunstgeschiedenis overgenomen. Hij heeft wat aanpassingen gedaan en nog wat onderwerpen toegevoegd. Het vak is dus -opeenvolgend- gegeven door de heren Kamerik en Roosendaal.

Onderstaand een voorbeeld van het simpele knip- en plakwerk én dat van een leerlinge die thuis leerde de plaatjes netjes uit te snijden. 

Voor muziek:

Voor (bijna) alle vakken:

Voor alle leerlingen:

Nieuwe schoolboeken waren erg duur.
Er was een mogelijkheid om ze goedkoper aan te
schaffen e/o gebruikte te verkopen.
Maar bijna jaarlijks een nieuwe druk leverde wel
problemen op...

En zo zag (een deel van) de boekenlijst van 1969-1970 eruit.

Blz. 12 t/m 19 stonden ook vol met boeken... Maar op blz.20 ging het om 'uniformiteit'.

 

Voor (bijna) alle leerlingen:

Een boekenuitleenkaart en een "te laat"-briefje!

Voor creativiteit:

Tekenen in de haven van IJmuiden, of in het bos, of in het tekenlokaal, waar een spontaan gekochte bos verse bloemen in een vaas, gedrapeerd op een paar kleurige lappen, op een plankje, op een paal werd neergezet... Leraar Kamerik: goed kijken en maak er wat van!
Grafiet 1963
Aquarel 1962 Houtskool 1963 Plakkaat 1965

 

Terug naar menu

Elk jaar weer de voorgeschreven agenda:

of wat daarvoor doorging...

Tot en met het cursusjaar 1960-1961 werden dezelfde programmaboekjes als die van de moederschool, "het Marnix", gebruikt. Behalve een opsomming van leraren en regels bevatte het ook de lijst van de voorgeschreven boeken. Vanaf 1961-62 kregen we een eigen programmaboekje. Tot die tijd stond het de leerling vrij om een agenda aan te schaffen, bijvoorbeeld de Algemene Nederlandse Schoolagenda (ANS). 

 

Nog een geniet programmaboekje! En men sprak van cursus...

(en wat werd er gekliederd en gekladderd op en in die agenda's)

...met alle geboden en verboden...

Wie ze nogeens na wil lezen kan hier klikken.

Een voorblad en lesrooster zag er in 1970-1971 zó uit.
Met 'studielessen'. Eerderejaars PB-ers kenden dat fenomeen niet.
 

Al die scholen nog op Christelijke grondslag!
Maar een jaar later was het toch: "2 geloven op 1 kussen!"  

't Laatste PB-jaar
geen gedrukte agenda meer...
De inhoud voor 2 scholen, gewoon getypt!

En al in 1970 werd onderstaand boekje verspreid op school...
Een betoog tegen de evolutietheorie, door ds. D.J. Couvée.

uitgave:
Willem de Zwijgerstichting.

Het alles werd meegezeuld in:

de eerste jaren in de
onvolprezen schooltas,
de latere jaren in
een "pukkel".

 

Terug naar menu of Home