Diverse evenementen

De evenementen zijn chronologisch geplaatst.

Klas 2H3 1959-1960.
Alleen de jongens uit die klas hebben zichtbaar plezier!

V.l.n.r.: achter Boy de Haan, meneer Bierling,
 midden Peter Jongens, Bertus vd Does, Jan Koeman,
voor Cor Butter en Frits Vermeulen.
V.l.n.r.: Frits Bohlken, Cor Butter, Jan Koeman (achter),
dan Piet Kamstra, meneer Bierling, mevrouw Oostenrijk,
Peter Jongens, Kees van 't Hoff en Henk Bosman. 

Ook is waar te nemen dat "Op de step, op de step, 'k ben zo blij dat ik 'm heb" ogenschijnlijk klopt!

Klas 3H4 1959-1960.

Fietsrally in het voorjaar van 1960. En een feestje in "De Rank" te IJmuiden.

*

De fietsrally
(officieel bevrijdingssterrit geheten)
werd gehouden op 5 mei 1960. Alle leerlingen
deden er aan mee. Ze ontvingen een boekje en
een medaille. Het boekje werd uitgegeven
onder auspicien van het Nationaal
Comité Viering Bevrijdingsdag 5 mei 1960.

(bijdrage van Hans Wendte)

*
Klas 2H4 1959-1960
ook (bijna) klaar voor de rally...

V.l.n.r.: een 'Strawberry'?, meneer Bierling,
Cor vd Pijl, Co vd Plas, Taco van Popta en
Sies Rotgans.

De Spaansche Brabander in de Schouwburg, 1961.

De opvoering van het toneelstuk De Spaansche Brabander van G. A. Brederode was ook zo’n evenement. Waarschijnlijk waren we in de Schouwburg van Haarlem, maar het kan ook Amsterdam zijn geweest. Uiteraard waren we goed voorbereid op de boertigheid van het stuk. Het optreden van de groteske Jonker Jerolimo Rodrigo en met name diens Amsterdamse bediende Robbeknol oogstte veel enthousiasme. Verschillende bijfiguren zoals koppelaarster, bedelaar en de schout met zijn rakkers, zorgden voor een levendig beeld van Amsterdam in de zeventiende eeuw. “Al ziet men de lui, men kent ze niet.” Het kan verkeren!

Werkweek klas 3H4 1960-1961 te Sondel (Friesland).

"De harde werkers" HenkVermaas en J.H. Bierling.

Nou ja, werken...

V.l.n.r.: Maarten van Nieuwland,
Henk Vermaas en Heleen Plaat.
V.l.n.r.: Victor Suurmond,
Jack Fijlstra, Henk Vermaas,
Ron Versluis en Heleen Plaat.

(foto's van Henk Vermaas)

Aha, toch wel actief!

Muziek maken?!
Linksmidden met zonnebril: Heleen Plaat.
Volleybal met 'scheids' Bierling.
V.l.n.r. op de rug te zien: Wim Meilof, Wim Los,
liggend ?, gezicht van Algra, ?, Loes Höweler.
V.l.n.r.: Corry Vermeulen, Heleen Plaat
en mevrouw Oostenrijk voor de
 "slaapbunker".
Einde werkweek. Algra helpt uitladen!
"Koffertje wisselen?"

(foto's van Loes Höweler)

Maar ook historisch besef?

Een dikke Berta en zuster Anna?
V.l.n.r. in het gezicht te zien: Hans Wendte,
Heleen Plaat, (half) Kees Visser,
 Jan Victor Suurmond, Arjen Voogt?,
Wim Los en Wim Meilof.

(foto van J.H. Bierling)
 

Rond 1961 was de beknopte 'top 40' voor busreisjes naar buitenschoolse aktiviteiten alsvolgt...

Voetbalteam "Prins Bernhard HBS I" 1961
(schooljaar 1960-1961)

KAMPIOEN van VELSEN !!!
Staand v.l.n.r.: Hans Glas, Jan Diepraam, Jan Koeman,
Kor Kossen, Bertus van der Does.
Gehurkt v.l.n.r.: Piet Vermeulen, Chris van Zalinge, Taco van Popta,
Kees van Dam, Peter Cupido en Co van der Plas.

Uit klassen 1 t/m 3: voetbalteam 1961-1962.

Staand v.l.n.r.: Cor de Bruin, Gert de Groot, Ron Tabak, Arjen Kemp,
Peter Nessen en Jacob Prins. Gehurkt v.l.n.r.: Kok Reiff, Jan Bannink,
Gé Heimering, Egbert Helder en Ruud Schaap.

Alle klassen en leraren 1962-1963.

Verreden te Santpoort in januari 1963.

Klas 4B 1962-1963.

Klas 4B bezocht in juni 1963 Theater Carré in Amsterdam. In het kader van het Holland Festival
voerde de Nieuwe Komedie, onder regie van Erik Vos, ‘De Perzen van Aischylos’ op.
Een grieks drama uit 472 v. Chr. over de nederlaag van de Perzen bij Salamis
tegen de Griekse vloot. "Nergens worden de Perzen direct of indirect gehoond,
zij blijven groots, ook in hun nederlaag". Het dramatische en bezwerende ritme van
het koor maakte veel indruk. Zeer bijzonder en zonder pauze!
Tijdens het slotapplaus ging Atossa, de hoofdrolspeelster (Marthe Gevers), onderuit.
Pijnlijk voor haar, maar voor scholieren een extra sensatie.
De tekst van het stuk verscheen in de Ooievaarsreeks onder nummer 167,
naar een vertaling van Evert Straat (1963).
Eén van de docenten van de Prins Bernard HBS leverde ter toelichting
een kort stenciltje met aanvullende informatie.

 Bijdrage van Hans Wendte.
 

Leraar Nederlands H.J. van Maanen regelde het bezoek aan
de voorstelling te Amsterdam én hij verzorgde het stenciltje.
Het bleef niet bij 'De Perzen' alleen, want ook werd
 door hem (een aantal keren) het bezoek aan een
voorstelling van 'De Gijsbrecht'
in de Stadsschouwburg geregeld.


(bron & foto: H.J. van Maanen)

 

Alle klassen: op vrijwillige basis.

De lessen werden - "direct" na schooltijd- gegeven in het Cultureel Centrum te IJmuiden.

Klas 3B 1963-1964.

Praktijk meetkunde... Meneer Kik die erop toeziet wat er met de aardlaag gebeurt...
Sportdag op park Schoonenberg
1964

Foto's van Ton Kalkman, actief als
kijker bij het opmeten van de afstand
na zijn kogelstoot, als verspringer
en (uiterst rechts) als sprinter.

V.l.n.r.: Ton van der Kolk, Frans van Seters, Jan Menger,
Dick vd Oever, Henk v Oosten, Martin Verdonk?, Wim Schipper,
Tom Lub, Ruud Schaap, Albert Kraaijeveld, Dirk van Kalkeren,
Ati vd Velde, Reinier Rijke, Ton Kalkman met als, bijna onzichtbaar,
startblok Bert Krijgsman.

Sportprijzen 1963-1964

School sportdagen. En uiteraard werd er  gestreden om goud, zilver en brons!

 

(met dank aan Katy ten Broeke)

Schoolvoetbalteam 1964.
(schooljaar 1963-1964)

Met een juichende supportersschare van schoolgenoten...
KAMPIOEN van VELSEN !!!
Staand v.l.n.r.: Jan Bannink, Jan Diepraam, Arjen Kemp,
Kok Reiff, Wim Kwak en Taco van Popta.
Gehurkt v.l.n.r.: Gert de Groot, Peter Cupido,
Bert Hartendorf, Hans Glas en ?

Sportieve confrontaties met het Christelijk Lyceum Alkmaar op 25-02-1966.

Boven: damesvolley.
Aan welke kant PB-sters speelden is niet duidelijk.
Wel dat het publiek uitsluitend uit PB-heren bestond!

Rechtsboven: met "biertje?" was de eerste
slag (set)vast al gewonnen.
Badminton en PB, dat zat wel snor
met Imre Rietveld en Jan Menger! 

Rechtsonder: welke "leraar" sloeg hier
met de vuist op (de rand) van de tafel?

*

Mogelijk om al te fanatieke aanmoedigingen van leerkrachten voor hun eigen leerlingen te voorkomen, waren er voor leraren óók sportieve ontmoetingen georganiseerd. Zij hebben zich o.a. gewaagd aan schaken, handbal en volleybal. Meneer Roosendaal heeft zich destijds fanatiek opgesteld als schaker. Tijdens de lunch werd hem remise voorgesteld door zijn tegenstander, maar Roosendaal zag winstkansen en wilde doorspelen...

De uitwisseling met Alkmaar zou tweejaarlijks gaan plaatsvinden. Daar is het nooit van gekomen. "Onvoldoende accomodatieruimte om te organiseren" was het excuus van PB-zijde. Het feit dat de takken van sport van de respectieve scholen niet genoeg bij elkaar aansloten, zou echter dichter bij de waarheid geweest kunnen zijn...

Alle klassen: festiviteiten 1e lustrum 1965-1966.

Purmerend maart 1966.

 

Loodgieter Mink de Vries als "vos" en horden leerlingen op jacht naar hem. Met 'bosjes' liepen ze langs hem, maar niemand herkende hem!

Zegt het iets over de leerlingen e/o over het ongekende talent van de gymleraar?

Er grinnikt iemand in Leeuwarden... 

 

Voor het programma van de bus-puzzeltour n.a.v. het 1e lustrum: klik op deze regel.

*

Hogere klassen 1965-1966, eerste lustrumaktiviteiten.

Naast het opvoeren van een toneelstuk (zie Evenementen/Toneel)
heeft een cabaretgroep opgetreden onder de naam
"Nul komma Niks". Leerlingen uit de hogere klassen
vormden de groep. De muzikale begeleiding
werd verzorgd door Paul van Tongeren.
V.l.n.r.: Cees Visser, Paul Fraterman, Peter Jongens,
gitarist Jan Koeman, zittend Ton van der Kolk,
Cor van der Pijl en Hans Glas.

 

4e klassers 1965-1966 in België.

Een alternatief voor de zeilweek!

Van 31 mei t/m 4 juni 1966 te Brugge (logeren in een jeugdherberg), Gent (foto links), Antwerpen en Brussel.

Voorop v.l.n.r.: meneer Laan, mevrouw Dörr en meneer Roosendaal.

 Leerlingen -goed zichtbaar- daarachter v.l.n.r.: Suzan Dijkshoorn, Piet Smit, Agaath van der Plas, Jan Eefting, Lourens ten Wolde, Gonnie van Zalinge en Dini Westerduin.

Achteraan v.l.n.r.: ?, Ruud Schaap, Theo van de Kamp, Simon Binnendijk en nog 3 x ??? 

... en maar staan, wandelen en eindelijk... zitten!

Bruges: "Taisez-vous, mes enfants..."

Vele herkenbare, volgzame schapen in Antwerpen...

"Brussel was toen nog een bruisende stad, Brussel was toen oh la la en olijk...?!"

*

... en dan 's nachts nog bruisende leerlingen, maar overdag in de bus een tam stel...

Schoolafvaardiging in juni 1966

Softbaltoernooi Utrecht.

"Kijken, kijken; niet spelen..."

Maar even later zijn
"de knuppels en
ballen"
er klaar voor!

Staand v.l.n.r.: meneer M. de Vries, Nico Brandsma, Dick Koorn,
Joop van Vuure, Hendrik Jan Verheij, Kok Reiff,
meneer E. Algra. Hurkend v.l.n.r.: Pieter Ravensbergen,
Wim Kwak, Herman Palm, Peter Toornvliet, Henry Vuil.

Wie weet de exacte datum nog?

Klassen 5A & 5B 1968-1969.

Feest op het strand van IJmuiden, in de nacht
volgend op de examenuitslagen van de 5e klassen.
Met een vreugdevuur sloten de geslaagden
hun HBS-tijd in 1969 af.

Onderwijsdemonstratie 1969. De demonstranten zijn v.l.n.r.:
Wout Bello, Ineke van Antwerpen, Maaike Paap en Jan Lassche.

4e klassen 1970-1971.

Werkweek november 1970. Het onderwerp was
scheepvaart en daarvoor togen ze naar Amsterdam.
V.l.n.r.: Henk Colijn, meneer Alblas, Peter Jansen,
Coen Tol?, Jack van de Wel en Maarten van Vliet.

3e klassen 1970-1971.

Bezoek aan de Deltawerken op 14-06-1971.

Achter v.l.n.r.: Janny Gerding, Ineke Harder,
Mirjam Planting, Dieuwke van Oosten.

Voor v.l.n.r.: meneer Klinkhamer, meneer
Langhout en Tineke van Tongeren.

Achter v.l.n.r.:
de tweeling Inpijn, meneer Langhout
en meneer Meilof.

Voor v.l.n.r.: Mirjam Planting, Ineke Harder,
Fieneke Verschuren, Alice van der Berg.

Bij de conciërge aan de koffie en in de klas zwoegen waren natuurlijk evenementen op zich... 

H. Slotboom en zijn domein (1967). Uit klas 5A in december 1970.

D.Snelleman, J.H.Weijers, P.Visser, N.Noorland & A.v.Ess.

...en dan verder (zonder foto's):

Educatief:

  • Excursies naar het museum van Oudheden te Leiden, waren naar de vaste collectie over Egypte.
  • Bezoek (per fiets naar het voormalig Raadhuis in Oud-Velsen) aan een expositie over de Romeinen in Velsen. Te zien: maquettes en opgegraven voorwerpen van de forten die de Romeinen in Velsen hadden gesticht.
  • Rond 5 mei 1963 was er een tentoonstelling van materiaal uit de tweede wereldoorlog in het tekenlokaal van onze eigen school. De wanden hingen vol met affiches uit die tijd. Verder waren o.a. uniformen, insignes, vlugschriften en wapens te zien. Het materiaal was beschikbaar gesteld door twee privépersonen. Leerlingen kregen er één of meer lessen over de wereldoorlog. Voor belangstellende ouders werd de ruimte 's avonds opengesteld.

Sportief:

  • Volleybaltoernooien vóór de Paasvakanties!

  • En hockeywedstrijden?

  • In de Paasvakanties voetbaltoernooien. De PB deed mee met het maximaal toegestane aantal elftallen. Er zijn aardig wat bekers gewonnen (wie heeft ze?). Sportief ging het er niet altijd aan toe, hetgeen de schoolleiding deed besluiten om leerlingen uit eindexamenklassen te verbieden deel te nemen...

  • Na invoering van de Mammoetwet veranderde er wel vrij veel. Sportdagen werden toen aan het eind van het jaar gehouden (nov./dec.). Ook kwamen ook wedstrijden in andere takken van sport. Zo waren er op 20 december 1968 zwemwedstrijden en op 4 december 1970 was er een sportdag met een veldloop.

Met dank aan oud-leraar A. Roosendaal.      

 

Terug naar evenementen