Protestbrief 1963 klas 5B

 

Aan het Bestuur der Leerlingenvereniging ‘Dianthus’,

Ondergetekenden, vertegenwoordigers van klas 5B leggen hierbij
namens de klas de volgende verklaring af:

1) Op de Parlementsvergadering van 4 december is het een en ander
voorgevallen, dat klas 5B niet kan tolereren. Met name het optreden
van Maarten van Nieuwland, die nota ben niet eens gerechtigd is om
als afgevaardigde van zijn klas op te treden, heeft ons diep gegriefd.
Door veel geschreeuw en nog meer interupties, trachtte deze de
meerderheid van het Parlement achter zich te krijgen.
En voorts viel het ons tegen, dat wij van lieden, waarbij wij toch een
behoorlijk verantwoordelijkheidsgevoel verwachten, een dergelijke
houding te zien kregen. Onze voorstellen waren toch werkelijk reëel,
doch werden op een zodanige wijze ontvangen, dat hieruit bleek, dat
velen niet capabel waren om een dergelijke vergadering bij te wonen.

2) Wij eisen tenslotte het volgende:
a)     Een interuptieverbod op de parlementsvergadering, zodat iedereen
      op een normale en waardige wijze zijn of haar mening naar voren
      kan brengen.
b)     Hiermee in verband willen wij, dat de voorzitter van
      ‘Dianthus’ voortaan strenger optreedt tegen lieden, die menen
      Allerlei opmerkingen te moeten lanceren.
c)      Wij eisen voorts de onmiddellijke excuses van het bestuur van
      ‘Dianthus’ over de bijzonder beschamende behandeling, die onze
      twee vertegenwoordigers en hiermee de gehele klas 5B hebben
      ondergaan.

Indien deze eis niet volledig ingewilligd wordt, zal klas 5B zich genood-
zaakt zien al haar leden terug te trekken uit alle door of vanwege
‘Dianthus’ georganiseerde instellingen of evenementen. Wij denken
hierbij aan de diverse medewerkers van het Cabaret en aan de beide
redacteuren van “APROPOS”.

                                                                 IJmuiden, 4 december 1963

 Gesigneerd door Voorzitter P. Fraterman en Algemeen adjunct W. Los.

 

Terug naar historie

of Home