ReŁnie 2021

  
  
 
 Als gevolg van de coronacrisis  
kon de re
Łnie in 2020
niet plaatsvinden.

De nieuwe datum werd:
z
aterdag 02 oktober 2021.
Van 14.00 tot 18.00 uur!
 

 

   De kosten voor de reŁnie werden gesteld op 22,50 euro zůnder en 27,50 euro mťt parkeer-uitrijkaart. Er werden de nodige e-mails verstuurd, maar veel kwam retour omdat de adressen niet meer klopten. Aanmelden en adresmutaties doorgeven kon in de rubriek ReŁnie 2021 via "links".   
     
  De locatie waar de reŁnie werd gehouden was: Strandpaviljoen 'Zeezicht', Kennemerstrand 180 te IJmuiden. Voor de 22,50 euro werden wat consumpties en snacks geleverd.
     

Er zijn 43 oud-leerlingen, 1 leraar en 1 amanuensis verschenen! Helaas was het geen strandweer, dus was het binnen blijven, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen blij, zelfs toen bleek dat er -recht voor de paviljoens- strandraces met o.a. buggy's werden gehouden. 'Offroad racing' geheten. Het was een herrie van jawelste, maar met de deur dicht, was het wel goed te doen.
Er was koffie/thee en appelgebak bij binnenkomst. Een ieder kreeg weer een badge waarop naam en de PB-jaren vermeld waren en al snel werd er gezellig gekeuveld. Toen de stemming er goed inzat, stond de nieuwe voorzitter op, stelde zich voor (Jan van der Waa) en hield een korte speech.

     
Speechje van Jan:

Van harte welkom allemaal op deze uitgestelde vierde reŁnie!
Voor wie mij niet kent, of herkent: ik ben Jan van der Waa uit Beverwijk, PB-er van 1962 t/m 1968 en sinds 1 maart 2020 voorzitter.

Sinds de reŁnie van 2016 zijn er veel bestuurlijke mutaties geweest.
Onno is nu lid en Beja is lid af. Ze onderhoudt -tekstueel- nog wel de website.
Al enige tijd fungeren -en ik stel ze aan jullie voor- Libbe van Dijk als secretaris, Harry van der Schoor als penningmeester en Jaap van Tuyl als Ďde techneutí van de website.

Uiteraard was het teleurstellend (zeker voor mij, als nieuwe voorzitter), dat we deze reŁnie niet in 2020 konden houden. Maar Covid-19 hield zů huis, dat het echt niet verantwoord was.
Helaas zijn we nog steeds niet van Covid af, maar -met inachtneming van de regels- moeten we nu toch weer eens een gezellige middag kunnen hebben!

Sinds de vorige reŁnie zijn er nogal wat leerlingen overleden. Waarschijnlijk meer dan ons bekend is. Wel noemen we Betty Vennik, die vanaf het eerste uur deel uitmaakte van het bestuur.
Tot onze spijt is een aantal oud-docenten in relatief korte tijd overleden. Sinds de vorige reŁnie zijn het er acht!
Het zijn: de heren Bierling, Bukman, van Hoek, Kamerik, Van Maanen, Roosendaal, Van Voorst Vader en De Vries. Voor de ons ontvallen leerlingen en oud-docenten wil ik een moment van stilte vragen.
-------Dank u wel.

Het doet ons deugd, dat er heden toch nog een oud-docent aanwezig is. Te weten de heer Laan [die applaus krijgt].

Genoeg gespeecht! Maak er een gezellige middag van en haal leuke en fijne herinneringen op! Let wel, dit is waarschijnlijk de allerlaatste reŁnie! Wel blijft de stichting ťn de website bestaan. Dank u wel.

     
Het werd een gemoedelijke middag en om iets over zessen verlieten de laatsten de strandtent!

Er zijn wat foto's gemaakt door een aantal aanwezigen.

Klik hierboven om ze te bekijken!


 

nHome