05-10-2013

Van harte welkom allemaal…

 

Ruim 5 jaar geleden -aan het eind van de dag van de de eerste grote PB-reünie- werd de suggestie om zoiets ‘over enkele jaren’ weer te doen, veelvuldig geopperd.

 

En ziehier, uw zelfde bestuur is de uitdaging nog één keer aangegaan. Niet meer zo groots als in 2008, maar toch…

 

We zijn heel blij, dat er zo’n 100 de moeite hebben genomen om hier te komen. Leuk ook, dat er nu bijzijn, die toen niet konden, of het niet wisten. Dat geldt ook voor een aantal oud-leerkrachten, die we in het bijzonder welkom heten. Mijnheer en mevrouw Bukman-Veenendaal en mijnheer van Schaik maken dat de A-kanters van het docentenkorps zéér goed vertegenwoordigd zijn. Mijnheer de Vries BEWEEGT zich hier vast soepeltjes tussendoor en mijnheer Laan, tja die kan zich wellicht wat meer op de B-léérlingen concentreren ;-)

 

Mijnheer Bierling -die zo graag een tweede reünie wenste- heeft af moeten haken. Hij verloor zijn vrouw 2 jaar geleden, bedruipt zich nog wel, maar heeft wel geheugenproblemen. Hij heeft een ieder hier wel een hele leuke dag toegewenst.

 

Dan is er ook een aantal oud-docenten overleden sinds 2008. Daaronder mijnheer de Boer, mijnheer Klinkhamer, mijnheer Algra en ook mevrouw Dörr, die de vorige keer zo hebben genoten.

Naast leerkrachten, overleden ook oud-leerlingen in de laatste 5 jaar. Maar liefst 17, waarvan we het weten. We noemen ze niet allemaal, maar maken een uitzondering voor Ruud Schaap. Ons bestuursmaatje, heel erg gedreven en een IJmuidenaar die heel veel wist van oud-schoolgenoten én hun families… We missen hem node.

 

Om zowel docenten en leerlingen te herdenken, vragen wij allen 1 minuut stilte in acht te nemen ……………………………….

Dank hiervoor.

 

Als gezegd, zo groots opgezet als in 2008 is deze reünie niet. Dit keer is er voor ons als bestuurders ook beduidend minder werk. Alleen Cees Schaap en Wim Kwak hebben ‘aan de bak’ gemoeten om het hier ter plekke goed voor elkaar te krijgen. Mede namens allen hier, mannen bedankt zover.

 

En nu is het tijd om gezellig ‘onder ons’ te gaan zijn.

Heel veel plezier allemaal.

 

Donkerrood Onno

Donkerblauw Beja

Grijs niet uitgesproken, omdat dhr. en mw. Bukman-Veenendaal er niet waren, dhr. van Schaik al weg was en dhr. en mw. De Vries-van Nood er nog niet waren.

 


 

Terug naar Reünie 2013