Het voorstellen en het speechje van het bestuur

Voor wie het niet gehoord heeft...

 

Beja sprak de zwarte tekst, Onno de blauwe. De oranje namen betekenden 'actie = opkomen' van betrokkenen.


Openingsspeech en het voorstellen van de bestuursleden. 

(Beja Peijpers & Onno van Tongeren -elk van een kant- het ‘podium’ op)
Vragend/bevestigend elkaars namen noemen.

Zo ging het op het station van ’s-Hertogenbosch, begin februari 2007. We herkenden elkaar nog na ruim 40 jaar.
Vele uren hebben we bijgepraat, over van alles, dus ook over onze tijd op de Prins Bernhard.
Het was al avond toen de opmerking viel: Vreemd dat er nooit een reünie is geweest. We kunnen wel eens kijken op internet of we oud-klas en -schoolgenoten kunnen vinden en peilen of er animo voor is.

Zo gezegd, zo gedaan en we ‘googleden’ de eersten. Binnen twee weken traceerden we Ruud Schaap, die al een website over scholen onderhield. Heel enthousiaste Ruud bleek ook te strikken voor een website over de PB. Een maand later was die in de lucht en waren de taken verdeeld. Beja en Ruud doen samen de website en dat alles per e-mail.
Gedrieën hebben we besloten de reünie “50 jaar na de start van de aanzet tot de PB” te willen houden. Een lange voorbereidingstijd, maar a) hadden we geen idee over hoeveel oud-leerlingen het zou gaan en b) wilden we het behoorlijk goed doen. Welnu, er is een respectabel aantal oud-docenten en er zijn heel veel oud-leerlingen. Welkom allemaal.

Inmiddels had men bij de IJmuider Courant de website ontdekt en werden we gevraagd voor een interview. Het artikel in de krant leverde een hoos aan reacties op uit het IJmuidense.

Zoeken, mailen, bellen en hoort zegt het voort! De website en ook de belangstelling groeide. Aanbod voor medewerking kwam er ook. We gingen op zoek naar PB-archief. Er bleek weinig, maar wel iets bij het Ichthus in Driehuis te liggen. Samen met Sytske Visscher hebben we er een paar dagen gezeten en alle namen genoteerd.

Op zoek naar bestuursleden onder de aanmelders! Alras vonden we Betty Vennik bereid het secretarisambt te bekleden en Wim Kwak wilde zich wel als penningmeester nuttig maken. We wilden die functies dubbel bezet laten zijn, want je weet maar nooit… Cees Schaap werd als 2e penningmeester bereid gevonden. Onno zou 2e voorzitter zijn. In de praktijk heeft hij tot op heden als 1e en 2e voorzitter gefunctioneerd.

Het formele deel was rap geregeld. En de eerste echte vergadering werd belegd. De website was al een groot succes en de animo voor de reünie groeide met de dag. Ook de geldzaken kwamen op gang. Voor de sponsorrubriek op de website bleek helaas niet veel animo. Eén troost: ’t kan nog! Eénmalig 100 € voor levenslang!

Op sponsoringverzoeken aan derden kwam steeds nee. Wel heeft een aantal van jullie een gift gedaan, waarvoor we -bij dezen- onze oprechte dank uitspreken.

Met het steeds verder invullen van details voor vandaag, probeerden we nog wat mensen voor taken te strikken. Dat heeft ons een aantal “OC’s” opgeleverd. Leen Koper voor de fotografie van vandaag, Robert Schoondergang voor het filmwerk en Ton Kalkman voor vervoerszaken (carpoolen gedoopt). Al dan niet met zelf aangestelde hulp zorgen zij ervoor, dat die zaken goed verlopen. Bas van der Poll liet zich niet strikken als OC, maar hij heeft wel voor veel muziek uit onze schooltijd gezorgd.

Toen we de datum vaststelden, hadden we nog het idee om in IJmuiden een locatie te vinden. Dat bleek niet zo simpel. En zie, de wonderen zijn inderdaad de wereld nog niet uit! Onverwacht wierp Pieter Ravensbergen zich op als "OC"-locatie. Deze school, waar hij als gymleraar werkt, was net verbouwd en leek toch wel erg geschikt. En hij kreeg gelijk én fiat. Samen met Wim en Cees is het hier allemaal besproken en akkoord bevonden.

De meesten van jullie hebben al gezien, dat er nog behoorlijk wat oud-leerkrachten leven en dat we bezig zijn geweest een aantal van hen te interviewen. De interviews staan in het boek en zullen volgende maand (beknopt) worden weergegeven op de site.

Zoals te verwachten was, zijn er inmiddels ook oud-leerkrachten overleden. Zij die toen de jongsten al niet waren, maar ook enkelen die relatief jong gestorven zijn. En helaas, er zijn 39 leerlingen (mogelijk nog wat meer) die hier niet kunnen zijn, omdat ze niet meer leven. Om hen allen te gedenken vragen we om 1 minuut stilte.
Daarna 1 muziekje: Sound of silence (dat is helaas niet gelukt).

Dan gaan we nu beginnen aan of verder met hernieuwde kennismaking en bijpraten. Daarop ligt vandaag alle accent. Er is dus bewust voor gekozen om geen andere activiteiten te laten plaatsvinden. Wel heeft meneer Kamerik, die niet kon komen, een filmpje vervaardigd van zijn doen en laten sinds zijn PB-tijd. Dat is te zien in de kantine, op de rechter pc. Ook is voor diegenen die geen computer hebben, of iets na willen kijken, de website te bezichtigen, opgesteld in de ruimte bij de docenten. En er draait een slideshow met enkele bladzijden en alle klassefoto’s van de site op het scherm bij de klok.

De directeur van ‘Wijn Verlinden’ is oud PB-er Klaas Groen. Hij biedt ons allen een glas aan om te toosten op een leuke en geslaagde reünie! Geniet en houd het gezellig!

Veel plezier allemaal…


Terug naar Reünie 2008