En dan nu...

Oud-leerlingen in den vreemde

Oktober 2007.

Ria Borst, wonend in Canada, opent de rij... Zij werd geïnterviewd voor de rubriek 'Verre Velsenaren'. Het artikel verscheen op 27-10-2007 in (ons lijfblad?!) de IJmuider Courant. De foto bij het artikel is vervangen door een 'sterk gelijkend', maar scherper exemplaar!

We schrijven november/december 2007...

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap schrijft voor het voortgezet onderwijs een minimum van 1040 lesuren per schooljaar voor!
"Scholierend Nederland ontploft". Demonstraties worden georganiseerd c.q. er wordt gestaakt en relletjes breken uit. Gedemonstreerd wordt er in schooltijd...
Relschoppen lijkt verheven tot een vak 'vrije expressie'. De sensatiezucht van de media en de mogelijkheden van internet zorgen ervoor, dat het allemaal (te)veel onder de aandacht komt. "LAKSE"-scholieren nemen het voortouw. De eerlijkheid gebied te vermelden, dat er ook een tegenstroom is. Die vindt, dat er vaak te weinig les wordt gegeven... En als je zo nu en dan leest over uitval van lesuren, een tekort aan leerkrachten etc. dan heeft die categorie van de tegenst(r)oom zeker een punt van aandacht. Die doet trouwens niet aan relschoppen! Het hele gedoe van heden heeft geleid tot een terugblik naar het verleden. "En wij dan?" was de vraag die opkwam. Welnu, een agenda met een lesrooster van een eerste klas uit 1967 biedt (enig) uitsluitsel. Een lesweek van 34 uur was toen de standaard. Daarvan was 31 uur bestemd voor het geestelijke/creatieve deel en 3 uur voor de lichamelijke opvoeding. Er werd zo'n 39 weken lesgegeven. Een hoofdrekensommetje (40 x 34 - 1 x 34, ja, zo ging dat toen nog) levert een uitkomst van 1326 uur op. En daarmee is dan direct duidelijk, dat wij tot de generatie van "mag het ietsje meer zijn" behoren.

Januari 2008

 Ook Jitty Kalverda is boven (bevroren) water!. Ook zij woont in Canada en wel vlakbij Lake Ontario. Getrouwd is ze eveneens, maar of dat met een Canadees is? Dan wel met één van Hollandse komaf, anders heet je geen Huitema! Als oma geniet Jitty nu van 'achter de Siberische husky's op skies', in nog echte winters. "O Canada, we stand on guard for thee"...
 

April 2008.

Op 27 april verscheen er weer een artikel over een oud-PB-er in de rubriek 'Verre Velsenaren' van de IJmuider Courant. Dit keer over Wim Swier die in het zonnige Franse zuiden woont. Een 'link' naar de camping van Wim en gezin staat elders op de site, in de rubriek 'Sponsorlinks'.
Ook hier is de foto bij het artikel vervangen, door een op dezelfde dag genomen exemplaar!

Juni 2008.

Wederom een oude bekende van de PB die in de rubriek "Verre Velsenaren" aan het woord gelaten is. Op 14 juni verscheen een artikel over Kat(h)y ten Broeke in de IJmuider Courant. Sinds enkele jaren woont ze permanent in de USA, dichtbij Atlanta in Georgia.

-het artikel is te breed afgedrukt om zo op de site te zetten, dus is het hier in andere vorm afgebeeld-
 

Juli 2008.

Jawel, er blijven oud-PB-ers verschijnen in de rubriek "Verre Velsenaren" van 'onze' IJmuider Courant!
Publicatiedatum 26-07-2008.

Het gezin van Koen Dubbeldam, is via Noorwegen in Nieuw Zeeland beland. Koen en zijn vrouw zitten echter niet altijd rustig thuis.
Zo hebben ze er nu bijna een termijn van een halfjaar in Denemarken en Portugal opzitten...

En twee dagen later was Ruud zelf aan de beurt, maar dan in een andere rubriek,
die als 'Achter de voordeur' bekend is. Niet zo verwonderlijk als je de leverancier
bent van alle 'Verre Velsenaren' die een PB-verleden hebben!
Op 28 juli 2008 verscheen onderstaande in de IJmuider Courant.

Augustus 2008

Terug naar de 'Verre Velsenaren'. Op 2 augustus werd het verhaal van Trudi van Dorp gepubliceerd.
Zij bleef in Europa, maar liet in haar leven wel Amerikaanse invloed toe...

Een weekje later, dus op 9 augustus, werd Tineke Hoekstra in het zonnetje gezet.
Bloemetjes op de foto, 8 kinderen en heel veel varkens in de tekst...

September 2008

Nu eens geen artikel uit de krant, want het betreft een 'Verre Beverwijker'.

                             

Dick Jan Schipper: "Mijn vader was bollenkweker en 's zomers kwamen klasgenoten
bollen pellen bij ons in de schuur voor fl 1,00 per mand...  Ik begon destijds op het
Marnix en ging mee naar de Venusstraat. De langste, magerste jongen van de klas!
De 1e en 2e klas heb ik gedaan, maar ik heb de school niet af kunnen maken.
Daarna vele omzwervingen. Ik woonde bijna 20 jaar in Zuid-Afrika en ging vervolgens
een tocht rond de wereld maken op mijn zeiljacht. Na een paar jaartjes belandde ik op
Curacao, dat ik 'mooi genoeg' vond om er te blijven hangen. Dat was in 1990. Mijn
spaarvarken was inmiddels leeg en dus moest ik weer aan het werk. Sindsdien ben ik
weer in zaken, vooral wijn en vruchtensappen, die ik exporteer vanuit Zuid-Afrika
naar het Caraïbisch gebied.
Naar Nederland kom ik nog ongeveer 2 keer per jaar, om mijn moeder op te zoeken."

Dick Jan liet weten in september naar Zuid-Afrika te gaan voor zaken, waaronder een wijnbeurs.
Precies op de datum van de reünie!

En jawel, weer een Verre Velsenaar met een PB-verleden!
Op 13 september was Ineke Reijnders aan de beurt, die letterlijk 'uitgevlogen' is.Op de dag van ons aller reünie, de 27e dus, kwam Map Koers aan bod.
Een partner in en uit Sverige, 'tre kronor' en 4 honden!

Oktober 2008

Truusje van Beelen heette ze op de middelbare school, maar uit praktische overwegingen gaat ze nu als Elisabeth Hämäläinen door het Finse leven.
Het artikel over haar is op 4 oktober verschenen.

Op 18 oktober 2008 was Corrie Hoogendorp aan de beurt. Zij vertoeft al jaren in de Zwitserse Alpen...

En een weekje later alweer een oud-PB-er in de kijker! Op 25 oktober 2008 het verhaal van Ed Reijnders (Reynders elders in de wereld).

November 2008

Pays-Bas, Bas en France, les documents et 'les flics'...
 Voici l'histoire de notre PB-Bas Michielsen, depuis 1991.
Bas is de hardwerkende en creatieve "Verre Velsenaar" waarvan op 22 november een 'portret' verscheen!

Januari 2009

Dat de PB en het Ichthus iets met elkaar hadden, wisten we al. Maar dat het tot een huwelijk kwam en 'spruiten' opleverde nog niet!
Op 31 januari kwam Erna Wijers -vanuit Marlborough (nee, niet vanuit een sigarettendoosje)- aan het woord.
Ook dit jaar dus nog oud-PB-ers als "Verre Velsenaren" in de IJmuider Courant!

Mei 2009

Op 9 mei haalde oud-leerling (van wel 3 middelbare scholen) Siebrand Agter de krant.
Niet in de bus van Bussum naar Naarden, maar in de bus naar IJmuiden ontmoette hij een 'bella' uit Italia.
En die is hij -op jonge leeftijd al- gevolgd naar haar vaderland, om nooit weeromme te komen!

Wie materiaal heeft van een strekking als hierboven, kan dat uiteraard mailen/sturen!

email naar de beheerder

Terug naar "En dan nu..."