Schoolkrant

Met ingang van het schooljaar 1961-1962 werd een schoolkrant uitgegeven, die de naam "Apropos" kreeg.

Onderstaand een beschrijving van verschijningsdata en iets over de inhoud van de uitgegeven kranten t/m maart 1964.

Apropos

In december 1961 verschijnt het eerste nummer van de schoolkrant ‘Apropos’, met de ondertitel 'Orgaan van de "Prins Bernhard-H.B.S." – IJmuiden'. De redactie bestaat uit Klaas van den Berg, Ton van der Kolk, Klaas Groen, Mieke Schoonenberg, Dick van den Oever, Ton Steyn en Anke de Boer. De naam ‘Apropos’ komt van de heer Van Maanen. Ton Steijn bericht over een bezoek aan de Hoogovens. Dick van den Oever schrijft over de Muur in Berlijn, terwijl Zwany Hinrichs, verslag doet van een interview met de slotbewaarster van de Ruďne van Brederode. Ene K. meldt uitgebreid over mede-scholiere Imre Rietveld, die kort daarvoor de nationale titel had veroverd in het badmintonkampioenschap, zowel in het enkel- als dubbelspel.

Als in april 1962 nummer 2 verschijnt, is Ton van der Kolk uit de redactie teruggetreden. De Particulier Secretaris van Prins Bernhard heeft laten weten dat de Prins met belangstelling kennis heeft genomen van het eerste nummer. De heer Kik zoekt via een advertentie naar een huurhuis in Santpoort of Driehuis. De tipgever wordt f 25,- beloning in het vooruitzicht gesteld. Het derde en laatste nummer van deze jaargang is van juli 1962. Onder de kop "De Schoolpers en Europa" denkt de redactie na over de koers en besluit: "mede doordat de regeringen van de verschillende betrokken landen het zelf nog niet eens zijn over de Europese eenwording, is het voor ons erg moeilijk om onze eigen, juiste weg op dit terrein te vinden. Toch moeten we samen, als jeugd van Europa, streven naar een eigen ondubbelzinnige opvatting, want per slot van rekening zullen wij de bewoners van het Europa der toekomst zijn".

In het schooljaar 1962-1963 verschijnt de tweede jaargang onder redactie van Peter Hoogstrate, Klaas Groen, Jitske Kalverda, Albert Meilof, Leen Koper, Wim Kwak en Teun Wolters. De redactie spreekt in het eerste nummer (november), speciale dank uit aan Ton Steyn, die onze schoolkrant tot een "krant" gemaakt heeft en hoopt vijf nieuwe nummers af te leveren. De redactiesecretaris Klaas Groen heeft een uitgebreid stuk geschreven over Nieuw-Guinea, "welk eiland we jammer genoeg kwijt zijn". Het bestuur van de leerlingenvereniging is gewisseld. Het bestuur "Henk van Dijk" maakt plaats voor het bestuur "Wim Los". De tweede jaargang eindigt in een geheel nieuw jasje. Het krantje, tot nu toe gedrukt door Van Dorp te IJmuiden, heeft plaats gemaakt voor een gestencilde uitgave, met een kaft naar een ontwerp van de heer Kamerik. Helaas staat in het juninummer geen volgnummer, zodat (uit mijn bewaarde exemplaren) nog niet duidelijk is, hoeveel nummers er zijn uitgekomen. Wel is bekend dat de redactie, onder leiding van Henk Binnendijk en Peter Hoogstrate, ter gelegenheid van de ‘Zeilweek van 4B (3-8-juni) in Uitwellingerga’ een extra editie van 'Apropos' heeft uitgebracht.

Van de derde jaargang verschijnt nummer 2 in december 1963. De redactie bestaat dan uit Peter Hoogstrate, Bert Hartendorf, Leen Koper, Wim Meilof en Ans van der Putten. Ans van der Putten heeft het dameshoekje van Jitske Kalverda overgenomen. Het nieuwe bestuur, dat op 30 september 1963 is verkozen, bestaat uit Siem Kat, Wim Kwak, Suuske Brouwer, Alettie van de Kerke en Marjan Schor. Het bestuur stelt op 24 oktober de nieuwe naam van de leerlingenvereniging vast. Het wordt "Dianthus" (Anjer), waarvoor Hans Wendte een (kleine) beloning opstrijkt.

Het laatste (mij, ondergetekende, ter beschikking staande) exemplaar van ‘Apropos’, is het eerste exemplaar van de vierde jaargang (maart 1964). De redactie heeft besloten per kalenderjaar te gaan tellen, waardoor als het ware een halve jaargang is overgeslagen. Er bestaat tekort aan kopij… Alle "Venusianen" worden opgeroepen iets aan te leveren. Gerit de Jager schrijft over het liberalisme, waarschijnlijk als reactie op een interview door een redactielid met een zich socialist noemende leerling. Er is een verslag -van Wim Meilof- van de schoolavond op 10 februari. Hij noemt onder andere het schoolorkest, dat onder leiding van de heer Klinkhamer enkele dansen uit het begin van de 18e eeuw en vervolgens een paar negro-spirituals speelde. Klas 2A voerde het toneelstuk "De Jas" op en er was een quatre-mains, als pianio-intermezzo, uitgevoerd door Yolanda van Tongeren en Martijntje Kalis.

Hans Wendte

"Kopstuk" en voorblad van het eerste nummer, dat moeizaam tot stand kwam... 

Een aantal artikelen en pagina's uit de jaren 1961-1964 is in te zien door hier te klikken [bijna 7 Mb].

Klik hier om beide gehele edities te lezen [ruim 2,8 Mb].

Klik hier om het gehele nummer van maart 1964 te lezen [2,4 Mb].

In juni 1964 verscheen er ook nog een "Apropos"... 

Het blad was gestencild op A4-formaat.

Links het voorblad en rechts een stukje inhoud...

Klik hier om het gehele nummer na te lezen [1,8 Mb in .pdf].

Maar juni 1964 was toch ook de laatste verschijningsdatum niet! Dankzij Jelte van Dokkum zijn de exemplaren van oktober 1964 (jaargang 4, nr.4), juni 1965 (jaargang 5, nr.1) en november 1965 (jaargang 5, nr.2) nog te aanschouwen.

Oktober '64: redactionele bloedarmoede...

Juni '65: eindelijk, maar in een 'oud jasje'.

November '65: alles weer normaal, maar wel voor 't laatst...

Meer zien uit de laatste 3 nummers? Binnenkort: Klik hier (circa x Mb).

Hoewel hier heeft gestaan, dat eind 1966 een schoolkrant met de naam "Radar" verscheen, werd een schoolkrant pas heringevoerd in januari 1968. Dat werd "Radar", jaargang 1, nummer 1. Het omslagontwerp was van de hand van tekenleraar H.W. Koops. Kennelijk heeft men circa drie jaar zonder schoolkrant kunnen leven! En als we dan in "Radar" nummer 1 lezen, dat de leerlingenvereniging -na de festiviteiten van het eerste lustrum in 1966- ook van het toneel verdwenen was, mag geconcludeerd worden, dat er ruim twee jaar lang een 'appelflauwte' heeft geheerst. Maar... met "Radar" kwam er weer leven in de PB-brouwerij! Van een aantal nummers zijn hier wat impressies te zien. Het nummer met het voorblad van meneer Koops verscheen gestencild op A4-formaat. (Het reclametijdperk was inmiddels al aardig op gang gekomen, getuige de binnenzijden en de achterkant). De latere nummers werden gedrukt en uitgegeven op A5-formaat.

Boven: jg. 1/1, januari 1968, voor & achter. Onder: links, jg. 2/3 & rechts 3/2, 1969.

 "Radar", juni 1969:

 publicatie van een pakket van eisen...

...for the times, they are a-changing...

Wie nog meer wil lezen uit de hierboven en onder afgebeelde nummers, kan hier klikken (circa 5,5 Mb).

  En om ook op dit blad iets te lezen te hebben, staan hieronder enkele pagina's uit "Radar" 3/1 van november 1969.

"Radar" 3/3 van april 1970 zag er zó uit.

Een selectie uit de inhoud is via hier klikken (circa 3,9 Mb) weer te lezen.

In het najaar van 1970 verscheen ook nog een "Radar".
Dankzij meneer Bierling is dit ongedateerde, maar handgeschreven exemplaar nog te bekijken/te lezen!
Het gaat om het exemplaar dat voor algemeen gebruik voor de leraren ter beschikking werd gesteld.

De inhoud staat op en aparte bladzijde (van 1,14 Mb), die te bereiken is door hier te klikken.


Schoolkranten van ná 1970 zijn (nog) niet gesignaleerd!

Home