Klas 2H4 1959-1960

 

Op donderdag 3 september 1959 om 14.00 uur rooster halen. De schoolboeken hadden we al verkregen op de boekenbeurs van de school. De ontbrekende boeken werden, tweedehands of nieuw, aangeschaft via boekhandel H. de Vries op de Oudegracht in Haarlem. Thuis hadden we onze boeken gekaft, in die tijd meestal met bruin kaftpapier.

     

We begonnen met 23 leerlingen, van wie Joop Strengers en Peter Zwitser gedurende het jaar vertrokken. De klas kreeg één van de leraren als mentor. Dat zal dhr. Algra of mw. Dörr wel geweest zijn. Eind september 1959 droeg iedere leerling 25 cent bij voor de verjaardag van de mentor. Er werd ook een klassekern gevormd:

Mw. Dörr zette meteen fors aan met ‘Choix de Mots’, maar ook dhr. Broekhuysen met de ‘Wortschatz’ kon er wat van. Leren van grammatica (pièces detachées) en het maken van vertalingen vanuit het Frans, Duits en Engels. Twee tot drie keer per week voor alle drie de talen. Voor tekenen betaalden we: voor verf 45 cent, 43 cent voor Oost-Indische inkt. Op 22 september f.1,50 voor tekenpapier en in oktober nog eens een bedrag van f.3,05. Je nam ook je eigen spullen mee: een ontbijtbordje, een jampotje en een doekje (19 oktober). De eerste proefwerken begonnen in oktober. Frans en Engels maandelijks, Duits om de maand. Nederlands vijfmaal per jaar. De herfstvakantie was van 1 tot 4 november, met een huiswerkvrije dag op donderdag 5 november. Op zaterdag 7 november meteen alweer een proefwerk Frans.

Het rooster zag er alsvolgt uit:

De leraren zijn bekend: Broekhuysen, conrector en leraar Duits, Bierling, Nederlands en geschiedenis, Algra, algebra en meetkunde, Van Zalinge, dier- en plantkunde, alsmede menskunde, Cuhlemayer gaf natuurkunde. Van Beem, aardrijkskunde, Kamerik, tekenen, Bekelaar, gymnastiek, mw. Dörr, Frans, mw. Oostenrijk, Engels. Dhr. Den Hertog tenslotte verzorgde de godsdienstlessen.
  
Gelukkig vemeldde de agenda ter afleiding en ter overdenking dagelijks een spreuk: ”Altijd de waarheid gezeid, maakt dikwijls haat en nijd", of  ”Horen, zien en zwijgen, doet je rust verkrijgen”.  En: "Zorg dat de kleine zorgen van het leven je niet klein maken”.

Eindelijk was er dan op woensdag 2 december de klassenavond, zoals bekend in de kantine van de school. Op de foto's (zie bij 'Evenementen') ziet het er merkwaardig uit. Geen alcohol, er wordt niet gedanst en de leraar houdt toezicht. Maar de ouders zijn gerust. Toch had het wel wat. Er werden stukjes opgevoerd. Iemand zong met gitaarbegeleiding een Frans chanson (Mieke Schoonenberg in de derde klas) en er werd limonade gedronken. Waarschijnlijk betaalden we dit grotendeels zelf, in de vorm van klassegeld. Op 18 november 50 cent en op 3 december nog eens een hele gulden.

's-Morgens waren er pauzes van 10.00 tot 10.15 uur en van 12.00 tot 12.20 uur. Als deze in de kantine werden doorgebracht, werd er o.a. geschaakt met een draagbaar miniatuurspelletje van hard plastic met rode en witte stukken (Wim Los). De meegebrachte boterham werd opgegeten en weggespoeld met volle melk.

"Melk is goed voor elk" was de slogan en we schaften voor f.2,25 een melkkaart aan. In de grote pauze was er gelegenheid voor een groot rondje in de buurt. Meestal langs de bakker in het winkelcentrum aan de Planetenweg. Soms een klein stukje in de Heerenduinen.

De school maakte nog steeds deel uit van het Marnix van St. Aldegonde Lyceum. We waren lid van de Marnix Lyceïsten Vereniging (MLV kaart, f.2,-) en lazen de Haarlemse schoolkrant “De Silophoon", uitgegeven als stencil, met een gedeeltelijk blauw kaftje. En we betaalden "lustrumgeld” (f.1,-). Rector van de school was dhr. A. la Fleur van het Marnix.
 
Terug naar de klas. Voor Sinterklaas werd veel ruimte gemaakt. Op 4 december was er geen huiswerk en zaterdag 5 december was zelfs vrij. Ook geen huiswerk op maandag 7 december!  Waarom er op 16 december in mijn agenda staat "Bierling's d."  is me ontschoten. Maar de agenda toont het volgende:

De kerstvakantie begon overigens pas op 24 december. Op zaterdag 2 januari wordt in de agenda Jacob Cats geciteerd:

'De wereld is een wonderboek,
Het maakt het leven wonder kloek,
Maar wie het zonder oordeel leest,
Die blijft gelijk hij is geweest.'
 
Vrijdag 8 januari beginnen we weer. Op 9 januari natuurlijk alweer een proefwerk Frans: ‘Choix de Mots’, 16 t/m 20. Op 22 januari gaan we naar de film in het rk-gebouw: "De Noordpool". In februari wordt bij biologie drie maandagochtenden lang, de vleermuis behandeld. Waarom staat er op 18 februari bij Duits: ‘Kai aus der Kiste’? En waarom: rechtszitting? In rood lees ik op 25 februari P.I. 3.30 B. Na schooltijd dus. Wat moet dat geweest zijn? In maart staat er: 'na de, valt delend lidwoord weg'. Zo zijn er meer raadselachtige aantekeningen: Anita, Anneke, Dick Jan (14 maart).

De spreuk van 3 april moet dhr. Algra hebben aangesproken (opschrift op de Lemmersluis):
't Mag vloeyen, 't mag ebben,
Die niet en waagt
En zal niet hebben.'

 
Een tweede klassenavond en wel op vrijdag 29 april en om 19.30 uur. De volgende dag hebben we vrij en de school begint weer op 3 mei. Alle ruimte dus om te bekomen! Hoewel het proefwerk Frans op 14 mei er alweer aan zit te komen. Voor alle eerlijkheid: op 4 mei is het proefwerk Engels gepland. In die maand stond er ook een opstel Nederlands op het programma. Zo'n opstel bestond uit twee gelinieerde schrijfblokbladen, aan beide zijden met de hand (vulpen) beschreven. Mijn opstel ging over "Aan welke gevaren staat de ruimtereiziger bloot?"  Dhr. Bierling gaf bij de laatste zeven regels aan: 'plagiaat' en dat zal het ook wel geweest zijn. Desondanks werd het gewaardeerd met een zeven. Omdat het opstel niet gedateerd is, kan de titel ook geweest zijn "Toepassing van de atoomkracht". Omdat tweemaal 'zich ontwikkelt" verkeerd werd gespeld als 'zich ontwikkeld', toonde dhr. Bierling geen genade. Eindcijfer vijf. Een fout trouwens, waarvoor ik mijn hele leven waakzaam moest blijven.
 
Op 10 juni: ”De ouden moet men eren, de jongen moet men leren."  en op 11 juni:
"Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan."

In juni waren we ook bezig met ons Herbarium. In september hadden we al voor 90 cent 'Herbariumvellen' aangeschaft. Nu was het de beurt aan de witte dovenetel om plat geperst en ingeplakt te worden. Vanwege zijn dikte niet eenvoudig.
 
Het laatste proefwerk Frans was op 18 juni. De proefwerk maand werd op 28 juni afgesloten met natuurkunde. Daarna volgden de sportdagen op Schoonenberg. Ik herinner me de atletieknummers: speerwerpen, hardlopen, verspringen, hoogspringen.

En hoe liep het af met de leerlingen? Volgens notities in mijn agenda ging er één leerling van school en waren er zeven zittenblijvers.

(Hans Wendte, mei 2007)

 

Terug naar Anekdotes