Toneel

Als 'buitenschoolse aktiviteit' was er een aantal jaren toneel. Leraar nederlands Henk van Maanen had de club in het leven geroepen. Hij was zelf ook acteur en daarnaast regisseur van alle stukken, waarvan de grote in de Schouwburg te IJmuiden werden opgevoerd. Van Maanen strikte niet alleen leerlingen, maar ook zijn collegae!  Tenzij anders vermeld, werd al het onderstaande "bewijs" door hem aangeleverd, waarvoor veel dank.

  

Voorjaar 1962. Opvoering van het toneelstuk "Dr. Lexo" in "De Rank".
De decors werden geschilderd door meneer Kamerik en leerling Wim van Rij.
(foto van de laatste)

  


De data van onderstaande uitvoeringen en foto's zijn niet exact bekend.
Wel zijn het opnamen uit de eerste helft der jaren '60.
-foto's van Jitty Kalverda-

Cabaret: sketches m.b.t. de pont over het Noordzeekanaal.
Dé verbinding voor PB-ers uit Velsen-Noord, Beverwijk e.o.
"Kniertjes" in 'Op hoop van zegen'. Tweede van links: Jitty Kalverda.
                       
Jitty Kalverda en Paul Fraterman geschminckt als oudere mensen
voor 'De Spooktrein'.
  

 

 

1963:  De Wiskunstenaars, v.l.n.r. de leerlingen
Zwany Hinrichs, Hans Schachtschabel en Henk Binnendijk.

  

Uit hetzelfde stuk:
-foto's van Zwany Hinrichs-

Boven: naast Zwany Hinrichs & Henk Binnendijk: ?, Wim Los?,
Jitty Kalverda en 'slaapmuts' ?

Onder: Jitty Kalverda, Zwany Hinrichs, 'slaapmuts'? en Hans Schachtschabel.

Zwany & Hans 'een stel'? Op het toneel wel! Maar daarbuiten werd
(ouderejaars PB-er) Martin haar levensgezel!
  
En ook uit hetzelfde stuk:
-foto's van H.J. van Maanen-
 
Het schminken gaat naar wens,
 regisseur van Maanen ontspant...
De regisseur fatsoeneert nog wat aan de kleding van koetsier Wim Meilof.
Hans Schachtschabel en de waard van "de Gulden Aap", Paul Fraterman.
Hans Schachtschabel en Henk Binnendijk.
Links: wiskunstenaar (astronoom) Peter Hoogstrate in vervoering.
Paul Fraterman, Wim Los, Jitty Kalverda, Jack Fijlstra en Peter Hoogstrate.
Hans Schachtschabel en Peter "Hoogstandje".
Na afloop: v.l.n.r. technicus Sies Rotgans, Wim Meilof, Jitty Kalverda, Jack Fijlstra, Wim Los, Peter Hoogstrate, regisseur van Maanen, Hans Schachtschabel, Zwany Hinrichs, Henk Binnendijk en Paul Fraterman.

De spreuk op het wandbord:
'In den Gulden Aap'
Wie hier zijn gelt en goed verteert
Weet dat hij in den Aap logeert.

  
  
Circa 1963: 'De vliegende dokter' van Molière.
(foto: Katy ten Broeke)

 
Onno van Tongeren en Jack Fijlstra

 

 

Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

Opgevoerd 28/29-04-1964

v.l.n.r.:

Algra als Sanche Panze

Bierling als Don Quichot

Van Maanen als boer Kamacho

v.l.n.r.:

J.H. Bierling als Don Quichot

M. de Vries als edelman Bazilius

E.Algra als Sanche Panze

H.J. van Maanen als Kamacho

Naast bovenvermelde personen zijn hier leerlingen te zien,
alsmede de vrouw van E. Algra, die (met de witte sluier)
Quiteria, de dochter van Kamacho speelde.

Dit stuk werd mede-geregisseerd door leraar wiskunde Algra.

Gespeeld in de Schouwburg.

 
 
En uit bovenstaand stuk nog beelden waarop 'boer' H. Slotboom (links).
Slotboom boven links, onder rechts (slaand) en als kok "Vetlasoepe" Wichgers!
(foto's van Arnold Slotboom, oudste zoon van conciërge Slotboom)
 
 
De ernst van Ernst, gespeeld in 1966 ter opluistering van de '1e lustrum'-festiviteiten.

 

 

 

Lourens ten Wolde
als butler
en Henk Binnendijk
als
Algernon Moncrieff

              
V.l.n.r.: Ans van der Putten als Lady Bracknell, J.W. Laan als ds. Chasuble en Marian Schor als Cecily.

Jelte van Dokkum had het complete programmaboekje nog!

 En verder uit 'De ernst van Ernst:
Boven: Zwany Hinrichs als Gwendolyn Bracknell &
E. Algra als Jack Worthing.

-foto's van Zwany Hinrichs-

Onder: Ans van der Putten als Lady Bracknell (in het zwart),
Marian Schor als Cecily Cardew (staand/links),
Henk Binnendijk als Algernon Moncrieff en bovengenoemden.

En op onderstaande foto staan alle spelers, behalve butler/knecht
Lourens. Derde van rechts is Jitty Kalverda als Miss Prism.
(foto van J.H. Bierling)

Tot slot de (meeste) mannen van het cabaret!
(foto J.H. Bierling)

V.l.n.r.: Ton vd Kolk, Cees Visser, Jan Koeman, Cor vd Pijl en Hans Glas.
 
 
 
Na het schooljaar 1965-1966 verliet meneer Van Maanen de school. Maar "het toneel" bleef. 
 
 
 
"De rode pull-over" opgevoerd in de Schouwburg op 29-04-1969
"Prettig geregeld!"
Leraar Algra stond achterin de zaal
van de schouwburg met een hoge hoed op,
waarin een lampje was gemonteerd.
Hij liet het lampje knipperen als de
acteurs te zacht spraken!

En Arjen Visser was de souffleur...
Eit Algra & Arjen Visser (foto's van Tine en Mink de Vries) Peke Hoekstra
Henk van Beelen & Willie Veen Henk van Beelen Lubé van Nuissenburg

V.a.n.v.: Henk van Beelen, Elly van der Lugt, 
Willie Veen, Margreet Visser en Rob van der Poel
Rob van der Poel & Henk van Beelen (op de rug gezien)
  

Voor de regie van "De rode pull-over" werd Jack Brokaar ingehuurd.

  
Terug naar evenementen