Lerarenkorps en medewerkers

zij die ons (iets) wijs maakten...

 

aanvankelijk 6, later 5  dagen per week in de noodlokalen op nummer 4 in de Venusstraat

Henk Slotboom, conciërge (t) 'kinderopvang' &  moppen tappen

-Topoverleg-

Directeur Broekhuysen en onderdirecteur Bierling

***

en meneer H.J. van Maanen, Nederlands: klein van postuur, grote tas, wapperende haren, motor, later auto, ongeluk/glas in gezicht, pijp, schaatsen (met gezin), toneel, Godfried Bomans en gedichten...

en wie gaf wat?

v.l.n.r.:

 • J. Broekhuysen (t), directeur, Duits
 • J.H. Bierling,(t), onderdirecteur, Nederlands & geschiedenis
 • E. Algra (t), wiskunde                       
 • S. Dörr-Oliemans (t), Frans
 • H.J. van Maanen (t), Nederlands
 • P.J. Kamerik (t), tekenen en kunstgeschiedenis
 • ds. Joh. Gerritsen (t), godsdienst
 • ds. J.C. Remijn (t), godsdienst
 • G. Duyzer (t), Engels
 • F. Kik (t), aardrijkskunde
v.l.n.r.:
 • hr. Claus, natuurkunde
 • J.H. Kuhlemaijer (t), natuurkunde
 • A.J.S. Fischer-Vahl (t), Engels
 • Ph. J. Bukman (t), Nederlands
 • P. Langhout (t), wiskunde
 • I. Leeuwenstein (t), handelswetenschappen & staathuishoudkunde & staatsinrichting
 • P. van Zalinge (t), biologie
 • J. Smit (t), biologie
 • M.J. Verspuy, Frans
 • C.W.P. Wichgers (t), Duits

v.l.n.r.:

 • A. de Graaf, Engels
 • S. Schouw (t), boekhouden & handelskennis & handelsrekenen & civiel recht
 • M. de Vries (t), gymnastiek
 • F.S. Wijmans, wiskunde
 • A. Roosendaal (t), geschiedenis & kunstgeschiedenis & staatsinrichting
 • F.G. van Hoek (t), natuurkunde
 • J.W. Laan, natuurkunde & scheikunde
 • A.M. Hooghiemstra (t), Nederlands
 • J.P. Veenendaal, Frans (trouwde in 1964 met leraar Nederlands Ph.J. Bukman)
 • H.J. Groenhuijzen (t), natuurkunde & scheikunde & mechanica
v.l.n.r.:
 • J.H. Mellema (t), wiskunde
 • R. Alblas (t), aardrijkskunde
 • T. van Nood, Nederlands (getrouwd met leraar gymnastiek M. de Vries)
 • J.C. van Schaik, Frans
 • R. Buser, Nederlands
 • W. Meilof (t), scheikunde  
 • H.J. de Boer (t), wiskunde & natuurkunde
 • J.P. Vet, Frans
 • A.H. van der Kolk, aardrijkskunde
v.l.n.r.:
 • ds. K.J.F. Keuning (t), Nederlands
 • E.T. Keuning-Weites (t), wiskunde & natuurkunde
 • W.J. Kater, aardrijkskunde
 • ds. A.C. van Nood (t), godsdienst
 • A. Hogewind, gymnastiek
 • J.A.A.M. van den Broek, Duits
 • A.J.M. de Jong, Engels 
 • J. Klinkhamer (t), muziek
 • W.L. van Voorst Vader (t), geschiedenis
 • H.P. Beekelaar (t), gymnastiek
 • E.J.P. (Konings)-Arnoys, Nederlands
 • L.J.J. Alkemade-Vader, aardrijkskunde
 • A.M. Oostenrijk-Huisman, Engels

geen foto's van:

J.C. van Beem (t), aardrijkskunde - C.M.H. Bosch (t), geschiedenis - M. (van Veelen)-Bosma, Engels - W.N. Broekhuysen, Duits - W. Cochius (t), scheikunde - hr. Cornet, gymnastiek - hr. Van de Graaf, wiskunde - J.B. Griffioen, natuur- en scheikunde - A.W. van den Ham, aardrijkskunde - J.F. de Haas, wiskunde - D.J. van der Heide, tekenen - L.J.W. Hendriks, aardrijkskunde - W.A. Hendrikx, tekenen - hr. De(n) Hertog, godsdienst - R. A. Huizinga, Engels (t) - B. Jacobs, gymnastiek - hr. Jager, boekhouden - hr. De Jong, aardrijkskunde - H.W. Koops (t), tekenen - J.H. Mak, aardrijkskunde - mw. M.V. Michon, Frans - M.A. Maurice (t), wiskunde - mw. E. Steenbergen (t), Frans - M.A.P. Verduyn Lunel, wiskunde (t) - C. de Vries, Duits en de amanuenses P. Graves, J. Visser en G. Eelsing ('lampje'), hulpconciërge Th. M. v.d. Ven, de secretaresses mw. G. Spruyt, mw. M.P.J.E. (Biesheuvel)-Visser, mw. K. Derks, mw. M.J. de Vries en mw. C.J.M. Weber en de administratrices mw. Garrie Dop en (adj.) mw. A. van der Plas-Post (t).

Mogelijk zijn nog niet alle namen in dit kader opgenomen. Een aantal niet genoemden staat in onderstaande docentenlijst van 1970-1971 en 1971-1972. Wie daarvan aan de 'HBS-ers' (in de Venusstraat) hebben lesgegeven, wordt nog uitgezocht.  

Ze gaven niet alleen wat, ze deden ook nog wat!
J.W. Laan, M. de Vries en J.H Bierling maakten hier
roosters en deelden klassen in.

***

En Laan liet wat doen!
Klas 5A ('67-'68) mocht foto's maken en afdrukken.
Mooi voor de school poseren op de motor van Wichgers...
Naast het scheikundige procedé in de donkere kamer,
zou een extra lesje 'meetkunde' niet misstaan hebben,
gezien het plaatsen van de afbeelding op het papier...

V.l.n.r.: Femmy Ras, Tineke Kooyenga, Henk Johan Deurlo,
?, Chris Jaspers en Piet Smit.

(foto van J.W.Laan)

***

Rapport voor de leraar...
Van klas 5B2 uit 1968-1969.
Ondertekend door: Michiel de Vries?,
Francis Rijlaarsdam, Jan Baptist Carlée,
 Hans Keuning en Kees Slings.

(uit het privé-archief van meneer Laan)

Leraren hadden ook weleens een uitje. Hier voeren ze aan boord van een rondvaartboot op de Gouwzee (IJsselmeer). (27-06-1968)
V.l.n.r.: Mink de Vries, Bert Hogewind, Jacques Leeuwenstein, Piet Langhout, Jan Laan, Ad van Nood, Gerrit Duyzer en Eit Algra's achterhoofd. Wim van Voorst Vader was er ook bij, maar die nam tijdens de trip een duik in het woelige water, met een woedende kapitein tot gevolg. Tja, er waren dus leraren met leerlingenstreken... En met de bus terug vanaf Monnikendam, want er was toen nog geen 'BOB'!  

Uitjes en/of etentjes voor de docenten werden op of rond de verjaardag van Prins Bernhard (29 juni) georganiseerd.
Het was gebruikelijk dat er een felicitatietelegram naar de prins werd gestuurd (waarvoor ook altijd een bedankje kwam).
En die uitjes en etentjes? Goed geraden, die waren voor eigen rekening!

Naamlijsten leraren e.a. uit het programma HBS (1961-1962), de agenda HBS (1963-1964), de agenda HBS (1967-1968), lijsten van de leraren zelf (1965 & 1969), de agenda College (1970-1971) en tenslotte uit het programma PBC-Paulinum (1971-1972).

1961-1962: bestuur en lerarenkorps... ...vervolg lerarenkorps en beambten (en anders)
1963-1964: bestuur en lerarenkorps... ...vervolg lerarenkorps en beambten (en anders)
1967-1968: bestuur en lerarenkorps... ...vervolg lerarenkorps en beambten (en anders)
lijst 1965 voor de leraren zelf lijst 1969 voor de leraren zelf
alsonder zag het eruit in 1970-1971 docenten en beambten (3 blz.)
1971-1972: de leiding van beide (gefuseerde) scholen en de docenten en beambten van het PBC (3 blz.)
onderstaand het bestuur voor beide scholen onderstaand de administratie en de gebouwen

Kenmerkend...

Leerlingen hadden veelal behoorlijk wat interesse in de vervoermiddelen van de leraren. 'Alblas had een Volvo, zo'n katterug, Van Hoek had aanvankelijk een groene motor en Wichgers een rode met zijspan!' Wichgers vertelde, dat hij zijn zijspan -met zijn vrouw erin- een keer was verloren met het nemen van een bocht, waarbij het zijspannetje los van de weg kwam. Of het echt waar was? Hij had er zelf veel lol om. En de oud-leerling die dit mailde, besloot met: "ik zie 'm nog zo zitten, wat achterover en dan proberen mooie cirkeltjes rook te blazen." Dat laatste zullen velen nog voor zich zien...

Zo'n motor met zijspan was blijkbaar nogal in, want in 1968 ruilde Van Hoek zijn beige-groene Harley in voor een metallic-rode met zilverkleurige Steib-zijspan! Enkele jaren later liet hij de motor overspuiten in metallic-groen (zo heeft hij zelf laten weten).   

Leraar Duits Chr. Wichgers bouwde een groot arsenaal aan scheldwoorden op. Een leerlinge heeft ze allemaal genoteerd en bewaard. Ze kwam tot 60 regelmatig 'wederkerende' uitspraken. Om niemand voor het hoofd te stoten e/o opdat niemand de site hoeft af te schermen voor kinderen en kindskinderen, is de lijst geschoond en teruggebracht tot zo'n 40 Wichgers favorieten. In één adem: gillend monster, merkwaardig schepsel, troel, Mensch, slap onbeschoft volk, stuk dweillapperigheid, Piepmatz, lammelingen, geiten, bok, tuig, totaal knettergek, grapjas, lummel, asociaal, quatsch, naarling, schat, meine Liebe, domme meid, slapzak, dweil, emmer, asbak, rot op en ga op je krent zitten, schreeuwlelijk, lerarenverleider, water- en zeepchristen, gefrustreerde troel, stijve hark, grenzeloze luiheid, bedrieger, zwijn, Dracula, paling, kwijl, kneuzen, vuile rotzak, populaire dame en ouwe zakken...  Opvallend: slechts 1 % is in het Duits!

Directeur Broekhuysen...

Dr. J. Broekhuysen kwam als conrector van het Marnix van Sint Aldegonde Lyceum naar IJmuiden, om de nieuwe dependance te leiden. Toen de school zelfstandigheid verkreeg, werd hij als directeur benoemd. Aanvankelijk gaf hij nog een aantal lesuren Duits, maar dat was steeds moeilijker te combineren met het werk van zijn directeursfunctie. Er volgde een periode waarin hij meer bekend was van het strafwerk Duits! Wie uit een klas gestuurd werd, moest zich melden bij de directeur en kreeg doorgaans een portie strafwerk. Hij had die voorkeur voor Duits... Eind 1963 werd Broekhuysen getroffen door een hartinfarct. Hij herstelde en kwam weer op zijn plek terug. Hij belandde in de fusiebesprekingen, voorafgaand aan de invoering van de Mammoetwet. Het was een hectische tijd en qua gezondheid ging het hem niet zó rooskleurig. Het deed hem besluiten vervroegd terug te treden. In 1970 nam hij afscheid. Drs. J.H. Bierling (al onderdirecteur vanaf de start) volgde hem op. Een biografie en enkele documenten m.b.t. het afscheid van Dr. Broekhuysen zijn na te vinden op een aparte bladzijde. Daarvoor hier klikken.

Directie- en lerarenkamer...

Onderdirecteur Bierling in de directiekamer. Veel correspondentie,
roosteren, vele uren lesgeven en dat alles met een glimlach!
Eerste helft 60-er jaren. Rookvrije werkplek?
Veel koffie, tabak en asbest én onder de rook van de Hoogovens!

(uit het fotoalbum van respectievelijk meneer Bierling en meneer Algra)

Geschiedenis over geschiedenis...

Leraar (kunst)geschiedenis & staatsinrichting A. Roosendaal kwam in 1961 de PB-gelederen versterken. Zijn terugblik op elf schooljaren... historie op zich! "De eerste jaren waren oriëntatiejaren. Al gauw echter, kregen de lessen vaste vorm, waarbij de zelfwerkzaamheid van leerlingen een belangrijke rol speelde. Zo maakten eerste klassers -naast plakboeken over kunstgeschiedenis- eens een opstel over de dodenzorg in Egypte. De creativiteit was verscheiden, van een prachtige sarcofaag met daarin het opstel, tot een blad papier met drie regels en de verwijzing 'zie verder de PEP' (een populair jongerenblad, waarin net een artikel over het onderwerp was verschenen). Tweede klassers mochten een spreekbeurt houden over een persoon of gebeurtenis uit het lesboek. Wie het eerst kwam, maalde het eerst en dus werd de spoeling voor de afwachters dun. Derde klassers moesten voor staatsinrichting een plakboek maken. De inhoud varieerde van een halfvol schriftje tot twee volle plakboeken! Vijfde klassers van de A-richting deden mondeling eindexamen geschiedenis. Naast vastgestelde leerstof werden twee klassikaal bepaalde onderwerpen geëxamineerd. Leerlingen droegen onderwerpen aan, waarover gestemd werd. Wie wilde mocht proefexamen doen. Het voordeel daarvan was, dat ik wist hoe de leerling zich gedroeg bij een examen. In een agenda vond ik daarover nog notities als 'luistert slecht naar de vragen, praat vlot, moet veel nadenken, exact vragen, veel leemtes'.  Jammergenoeg werd met de invoering van de Mammoetwet het aantal uren (kunst)geschiedenis/staatsinrichting fiks ingekort. Voor de laagste drie klassen van tien naar zes uur. Daardoor was er voor die klassen te weinig tijd voor zulke opdrachten. In de hogere klassen kregen we wel meer uren. Zo kon in de vijfde veel tijd beschikbaar worden gesteld om een eigen gekozen onderwerp voor te bereiden en daarover een scriptie te maken. Dat werd dan (met een werkstuk over een kunstenaar) mondeling geëxamineerd. Ik herinner me nog een leerlinge die Beethoven had gekozen. Het examen werd een puinhoop! Op mijn vraag hoe dat kon, kwam als antwoord dat haar vriend zo van Beethoven hield en dat hij haar vóór het mondeling e.e.a. zou vertellen over hem. De verkering raakte echter uit voor het examen!"

***

Geschiedenis en Nederlands...

Dat waren de vakken waarin J.H. Bierling lesgaf. Daarnaast functioneerde hij als onderdirecteur en na het vertrek van Broekhuysen werd hij diens opvolger. Meneer Bierling heeft trouwens ook aan veel andere -schoolgerelateerde- activiteiten meegedaan. Van deelname aan de fietsrally, de zeilkampen (daar dan soep koken voor de meute) en het toneelspelen zijn -elders op de site- foto's als bewijs te vinden. Maar hij was indertijd ook zo sportief om zich (weer) in te leven als leerling!
Zo te zien heeft hij bij meneer Kik gezeten. En zou hij eruit gestuurd zijn, omdat hij rookte in de klas?
Een week schorsing van school en een fiks portie strafwerk Duits!  

Meneer Bierling bleef nog een paar jaar rector van het Ichthus. Maar in 1975 vertrok hij toch naar elders.
Natuurlijk werd er uitgebreid afscheid van hem genomen en verschenen er nogal wat oude bekenden.
Hoewel 'zijn feestje' buiten het kader van onze periode valt, zijn er toch een paar plaatjes afgebeeld, omdat er échte PB-ers opstaan! 

Speech van collega H.J. de Boer. Broekhuysen, graag geziene gast.

"Bierling bedankt", heeft bobo Bijl vast wel gezegd...

(foto's van betrokkene)

Leskrijgen van...
Piet Kamstra kreeg er geen genoeg van gezien zijn 9 jaren op de PB.
(de foto's zijn van hem)

met Van Maanen in 1961 met Laan in 1965

Frans of Duits...

"Wortschatz"?

Mais non, madame le professeur!

Goed voor "le français vivant".

Maar ze zou zó "Gretchen Verspoy" hebben kunnen heten!

Circa 1967 "voor de klas" (foto's van Anky Beek)

Mais oui, Verspuy, elle fumait... En ja, Van Voorst Vader had er lol in...
Alg(eb)ra voor Ton Meerdink!

En Algra deed nog meer dan algebra geven...
...straffen en ouders inlichten,
zoals het een goed conrector betaamde!

Klas 5A 1971-1972

Rechts: leraar J.W. Laan die 'te laat' briefjes
schrijft, omdat tweemaal binnen twee weken
iets te gortig is!

Onder: aandacht (of niet) voor een nieuwe leraar.
5A krijgt les in het scheikundelokaal, dus was
ruimte echt een probleem. Oud-leerling, nu leraar
Henk Binnendijk wist uiteraard niet beter!

(foto's van Elly Michielsen)

En dan nog...

Toen een groot, groter, grootst deel van de leraren autobezitter was geworden, gebeurde er ook weleens iets minder plezierigs met de auto e/o de leraren. Om kleine voorvallen (zie bijvoorbeeld bij anekdotes) kon door een ieder nog wel gelachen worden, maar bij serieuze verwondingen was het toch wel flink schrikken. Naar is gemeld, zijn er leraren geweest die het er in, of na hun PB-periode maar ternauwernood levend vanaf hebben gebracht. Zo kreeg Siebe Schouw in juni 1969 een ernstig auto-ongeluk toen hij van zijn huis in Santpoort op weg was naar zijn (andere) school in Zaandam. Hij raakte -met inwendig letsel- bekneld achter zijn stuur en moest uit het wrak worden 'gebroken'. Ook Eit Algra heeft in een benarde situatie verkeerd. Niet met de auto, maar met een zeilschip! Of beter, juist zonder dat schip. De negen meter lange zeilsloep "Spera-B", met drie zeilers aan boord, kwam (in juli 1989) onverwacht in zwaar weer terecht en verging. De bemanningsleden hebben circa tien uur in zee gedobberd, alvorens -op twintig mijl ten noordwesten van Den Helder- te worden gered.

Zoals uit onderstaande blijkt, heeft Algra als geen ander beseft, hoe belangrijk/nuttig kurk is...    

Terug naar Leraren