Toelating tot en afscheid van de school

Hieronder staat een aantal documenten afgebeeld, dat door of via de administratie aan ouders van leerlingen werd gezonden, die werden toegelaten tot de school. Verder zijn er brieven van a) de directeur, die strafmaatregelen had genomen en b) van ex-leerlingen, die bedankten en van hun wel en wee lieten weten.

Waar het afscheid van de school na behaald resultaat betrof, was de adressering doorgaans aan de leerling. Daarvan ook een voorbeeld.

Op verzoek werden nevenstaande exemplaren verstrekt (bijv. voor sollicitaties).

 

Hier voor geslaagden:

enige maanden na het verlaten van de school

een gezellig samenzijn!

 

Terug naar Historie